Ahtaasti kasvatettu

Annu Piensoho
verkkotuottaja
annu.piensoho@animalia.fi


Ruuaksi kasvatettujen kalojen elinolosuhteet ja kasvatustavat tuottavat eläimille huomattavaa stressiä. Kaloja kasvatetaan altaissa, joissa yhden kalayksilön elintila on hyvin pieni.

Alttius sairauksille kasvaa

Vedessä ja kalan pinnalla on bakteereita, viruksia, loisia ja sieniä. Jos taudinaiheuttaja pääsee lisääntymään ahtaassa ja rajatussa tilassa, se siirtyy nopeasti eläimestä toiseen.

Fyysisten vaurioiden määrä lisääntyy

Korkeassa kalatiheydessä esimerkiksi kalojen evät voivat kulua. Jos kalan iho vaurioituu, pieneliöt voivat päästä kalan kudoksiin. Tämä lisää altistumista infektioille.

Korkeassa kalatiheydessä esimerkiksi kalojen evät voivat kulua. Kuvitus: Anni Mäkelä.

Stressitaso nousee

Kasvatusympäristössä monet asiat aiheuttavat kalalle stressiä. Erityisesti tilan ahtaus vaikuttaa haitallisesti kalan hyvinvointiin. Veren korkea kortisolitaso heikentää huomattavasti kalan vastustuskykyä, ja se sairastuu helpommin.

Tilan ahtaus vaikuttaa haitallisesti kalan hyvinvointiin. Kuvitus: Anni Mäkelä.

Veden laatu huononee

Kala reagoi herkästi veden laadun ja lämpötilan muutoksille. Tiheässä kasvuympäristössä ja liian lämpimässä vedessä sitä rasittaa veden matala happipitoisuus. Tällöin kala käyttää paljon energiaa hengittämiseen. Riittämätön happipitoisuus kasvattaa sairastumisen riskiä.

Tiheissä kalaparvissa uhkana on myös veden korkea ammoniakkipitoisuus, joka huonontaa kalan terveyttä. Lisäksi kalojen ulosteen määrä lisääntyy, ja sen hajoamisen tuloksena syntyvät hiukkaset ärsyttävät kiduksia ja aiheuttavat hengitysvaikeuksia. Myös hajotusprosessi kuluttaa happea.

Tiheässä kasvuympäristössä kalaa rasittaa veden matala happipitoisuus. Kuvitus: Anni Mäkelä.

Ruokahalu ja yleiskunto heikentyvät

Ruokahalu kertoo paljon kalan terveydentilasta. Esimerkiksi hapen puute vedessä heikentää kalan ruokahalua, mikä johtaa kasvun hidastumiseen. Jos kala ei syö riittävästi, sen yleiskunto heikkenee. Tällöin kala sairastuu helpommin.

Aggressiivisuus kasvaa

Riitaisuus ja tappelut voivat johtaa evien ja suomupeitteen vaurioitumiseen, krooniseen stressiin ja sosiaalisiin hierarkioihin, jolloin alisteisessa asemassa olevat kalat kärsivät dominoivimmista kaloista. Heikommat kalat eivät tällöin esimerkiksi pääse syömään.

Riitaisuus ja tappelut voivat johtaa evien ja suomupeitteen vaurioitumiseen, krooniseen stressiin ja sosiaalisiin hierarkioihin. Kuvitus: Anni Mäkelä.

Kuvitus: Anni Mäkelä

Kuva: Flickr / Northwest Power and Conservation Council CC BY 2.0

Lähteet:

Compassion in World Farming Briefing: The Welfare of Farmed Fish.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: Terve kala. Tautien ennaltaehkäisy, tunnistus ja hoito.


Julkaistu: syyskuu 3, 2018