Eläinperäisten tuotteiden vienti Suomesta Aasiaan laajenee jälleen

Eläinperäisten tuotteiden vienti Suomesta laajenee, kun Vietnamissa myönnettiin uusia vientilupia suomalaisille kala-alan laitoksille. 

Tammikuun lopulla uutisoimme, että Etelä-Korea on hyväksynyt siipikarjanlihan tuonnin Suomesta. Heti tämän jälkeen Ruokavirasto tiedotti seuraavasta vientihankkeesta: Vietnamin viranomainen Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) on myöntänyt vientiluvat neljälle uudelle suomalaiselle kala-alan laitokselle. Laitoksia on Vietnamin viranomaisen listalla siten yhteensä 12.  

Suomesta on viety Vietnamiin viime vuosina esimerkiksi maitotuotteita, rehuraaka-aineita ja mausteita. Ruokavirastossa on ollut vuodesta 2020 lähtien käynnissä sian- ja siipikarjanlihan markkinoillepääsyhanke Vietnamiin, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken. 

Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita yhteensä 87 miljoonaa kiloa vuonna 2019. Tärkeimpiä vientiin meneviä lajeja olivat tuore lohi ja kirjolohi, tuore ja pakastettu silakka ja kilohaili, lohijalosteet sekä mäti ja mätituotteet. Paitsi Aasiaan, kalaa ja kalasta tehtyjä tuotteita viedään Isoon-Britanniaan, Ranskaan, Liettuaan, Viroon, Puolaan, Tanskaan ja Ruotsiin. 

Kalankasvatuksen lisääntyminen ei kuitenkaan tarkoita eläinten hyvinvoinnin huomioimista. Nykyisessä kalankasvatuksessa ei säädetä kasvatustiheydestä riittävän tarkasti. Toinen vakava hyvinvointiongelma on kalojen tuskallinen, useita minuutteja kestävä hiilidioksiditainnutus.

Animalia on aiemmin lausunut maa- ja metsätalousministeriölle, että kalojen kasvatustiheydelle pitäisi asettaa hyvinvointitutkimukseen perustuvat rajat ja että kalojen hyvinvoinnin valvontaa on kehitettävä ja tehostettava. Kalat eivät ole ainoastaan taloudellinen resurssi, vaan eläimiä, joiden hyvinvointi on taattava. Elävien eläinten ja eläimistä tehtyjen tuotteiden viennin sijaan olisi panostettava kasviperäiseen vienninedistämiseen. 

Broilerien jalkoja Suomesta Etelä-Koreaan 27.1.2022

Lue lisää (muualla verkossa) 

Ruokavirasto 27.1.2022. Uusia vientilupia kalalaitoksille Vietnamiin

Animalia 14.2.2020. Lausunto: Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma 2021-2027 ja vesiviljelystrategia.

Kuva: iStock

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: