Eläinten rooli suomalaisessa koulutusjärjestelmässä

Taru Konst

Kestävä kehitys sisältyy suomalaiseen perusopetukseen, ja sen osaamista vahvistetaan myös korkea- ja ammatillisessa koulutuksessa. Aiheen käsittelyssä eläinten rooli ei kuitenkaan suuremmin näyttäydy. 

Esimerkiksi ilmastonmuutoksen opetuksessa harvoin mainitaan, että eläintuotannon päästöt ylittävät kaiken liikenteen yhteenlasketut päästöt. Myös eläintuotanto esitetään yleensä ruokaturvan kannalta välttämättömänä, vaikka nykyisestä maailman peltopinta-alasta riittäisi kolmannes koko maapallon kasvavan väestön ruokkimiseen, jos emme käyttäisi peltoalaa eläinrehun kasvatukseen ja eläinten laiduntamiseen. Jäljelle jäävää peltopinta-alaa voitaisiin uudelleen metsittää ja palauttaa eläinten asuinpaikaksi. Näin voitaisiin hillitä ratkaisevasti sekä ilmastonmuutosta että lajikatoa. 

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä eläinkäsite näyttäytyy kapeana, on kyse sitten peruskoulusta, lukio- tai ammatillisesta koulutuksesta tai korkeakoulutuksesta. Opetussuunnitelmiin ei sisälly tietämys siitä, millaisia eläimet oikeasti ovat, miten riippuvaisia niistä olemme ja miten niitä todellisuudessa kohtelemme. Koulussa opetetaan tunnistamaan eri eläinlajeja, mutta harvemmin perehdytään siihen, millaisia eläimet ovat. Ei keskustella siitä, millaisia mielen kykyjä eläimillä on tai miten ihminenkin on yksi eläinlaji muiden joukossa. 

Nuoret ovat tulevaisuuden päättäjiä 

Maito kuuluu yhä erottamattomana osana kouluruokailuun ja maidontuottajien mainoksia näkee koulujen seinillä. Lihantuottajat viestivät, miten tuotantoeläimet voivat Suomessa hyvin. Edes kaikki aikuiset eivät tunne ruokansa alkuperää.  

Monelle voi olla yllätys, että maitoa tuottaakseen lehmän pitää joka vuosi synnyttää ja se menettää vasikkansa pian synnytyksen jälkeen. Tai että suuri osa suomalaisista maitotilojen navetoista on parsinavettoja, joissa lehmät seisovat kiinni sidottuina kykenemättä olemaan kosketuksissa lajitovereihinsa. Myös emakkosika viettää lähes puolet elämästään kääntymisen estävässä kalterihäkissä. Yllättävää voi olla myös se, miten ilmastoystävälliseksi, kevyeksi ja terveelliseksi markkinoitu broileri on jalostettu sellaiseksi, että sen liikkuminen on vaikeaa ja tuskallista. 

Asenteet muokkautuvat jo varhain koulussa. Ylemmillä kouluasteilla aihe saatetaan sivuuttaa. Muutosta tarvitaan, ja koulutuksen kehittäminen varhais- tai peruskoulutuksessa ei yksinään riitä. Tällä hetkellä korkeakouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa opiskelevat nuoret ovat lähitulevaisuuden toimijoita ja päättäjiä yhteiskunnassa. Heille on taattava nykyistä paremmat tiedot muista eläimistä ja luonnosta ja näiden kytköksistä niin eettisiin valintoihin, ilmastonmuutokseen kuin koko kestävyyskriisiinkin. Muutosta tarvitaan myös opettajankoulutukseen sekä täydennyskoulutusta nykyisille opettajille, sillä opettajilla on merkittävä rooli tiedon ja asenteiden muokkaajina.  

Eläinoikeuksien opiskelu edistää kaiken elämän kunnioittamista 

Olemme riippuvaisia muista eläimistä, sillä jokaisella eläimellä on paikkansa ekosysteemissä. Kun hävitämme lajeja, horjutamme koko ekosysteemiä. Yli miljoona lajia on kuolemassa sukupuuttoon jopa lähivuosikymmenien aikana ja monimuotoisuus katoaa vauhdilla. Oppi siitä, miten voimme toimia estääksemme lajikatoa, olisi tärkeää kaikilla kouluasteilla. 

Eläinoikeuksien tuominen koulutukseen tarkoittaa elämän kunnioittamista ja sosiaaliseen tasa-arvoon pyrkimistä rodusta, ihonväristä, sukupuolesta tai lajista riippumatta. Kyse on mielen avaamisesta ja ihmetyksestä muiden lajien kyvyille ja tarpeille. Se on myös peiliin katsomista ja toistemme keskinäisen riippuvuuden tunnustamista.  

Koulutus tarvitsee uudenlaista maailmankuvaa. Perinteinen ajattelutapa, joka nostaa ihmisen muiden lajien yläpuolelle, on tuhoamassa planeetan elinolosuhteet. Tarvitaan muutosta niin ajattelussa kuin käytännön toimissa, ja siinä koulutuksella on tärkeä rooli muuttaa maailmaa paremmaksi.  

Tilaa Animalia-lehti

Juttu on julkaistu alun perin Animalia-lehden numerossa 4/2021. Haluatko lehden kotiisi? Voit tilata sen liittymällä Animalian jäseneksi tätä kautta (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Kuva: Benjamin Wedemeyer / Unsplash

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: