EU kieltää metsäkatoa aiheuttavan naudanlihan tuonnin

Metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden tuonti EU-markkinoille on jatkossa kielletty. Yritysten tulee pystyä osoittamaan, ettei tuotantoketjussa ole aiheutunut metsäkatoa. 

Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät joulukuun alussa sopimukseen Euroopan komission ehdotuksesta, joka kieltää tiettyjen metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden tuonnin EU-markkinoille. Tuontikielto koskee palmuöljyä, nautakarjaa, soijaa, kahvia, kaakaota, puutavaraa ja kumia. Se kattaa myös kaikki niistä johdetut tuotteet, kuten naudanlihan. Uuden lain mukaan yritysten on jäljitettävä tavaransa ja pystyttävä todistamaan, ettei tuotetta ole valmistettu metsäkatoa aiheuttaen. Kieltoa valvotaan pistokokein. 

Lopullinen teksti ulottuu komission alkuperäistä ehdotusta pidemmälle ja sisältää myös muita tuotteita, kuten kumi- ja palmuöljyjohdannaisia. Kielto ei kuitenkaan kata soijalla ruokituista eläimistä, kuten sioista, siipikarjasta, kalasta ja lampaista, saatuja eläintuotteita. Uudet säännöt koskevat vain metsiä, ja niiden ulkopuolelle jäävät muut maantieteelliset alueet, kuten metsämaat, savannimaat ja kosteikot. 

Soijalla ruokittujen eläinten liha ei ole mukana, vaikka syytä olisi 

Eurooppalaisten eläinjärjestöjen kattojärjestö Eurogroup for Animals suhtautuu myönteisesti tulevaan lakiin, koska se vähentää metsäkatoa aiheuttavan naudanlihan ja nahan tuontia. Järjestö on kuitenkin pahoillaan, että muut metsäkatoa edistävät eläintuotteet sekä muut luonnonekosysteemit jäävät pois laskuista. Eurogroup for Animals kehottaa Euroopan komissiota tekemään vaikutustenarvioinnin, jotta nämä teollisuudenalat ja muut arvokkaat ekosysteemit voidaan ottaa pian mukaan kiellon piiriin. 

Sopimus on askel oikeaan suuntaan, jotta EU-maiden aiheuttama metsien tuhoaminen EU:n ulkopuolella voidaan estää. Vuonna 2017 EU oli vastuussa 16 prosentista kansainvälisestä kaupasta aiheutuneesta metsäkadosta. Sioista, siipikarjasta, kaloista ja lampaista saatujen eläintuotteiden jättäminen pois on iso puute, koska näitä eläimiä ruokitaan myös metsäkatoa aiheuttavalla soijalla. 

Tuotteita myyvillä yrityksillä on 18–24 kuukauden siirtymäaika täyttää uudet vaatimukset. 

Lue lisää (muualla verkossa)

Eurogroup for Animals 6.12.2022. EU to ban certain animal products that contribute to deforestation from the EU market.

WWF Suomi 8.12.2022. Ei enää metsäkatotuotteita EU-markkinoille – metsäkatolaista päästiin sopuun EU:ssa.

Kuva: Mario Garcia / Unsplash

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: