EU:ssa käytetään vuosittain lähes 8 miljoonaa koe-eläintä 

Koe-eläinten käyttö on laskenut EU:ssa 7,5 prosentilla, mutta vertailua vaikeuttaa pandemia-aika, joka keskeytti monia tieteellisiä tutkimuksia. 

Euroopan komissio on julkaissut raportin vuoden 2020 koe-eläinten käytöstä 27:ssä EU:n jäsenvaltiossa sekä Norjassa. Tämä on ensimmäinen raportti, jossa ei ole mukana Ison-Britannian eläinkoetoimintaa.  

Vuonna 2020 käytettiin 7 938 064 eläintä tieteelliseen tutkimukseen ja koulutukseen EU-maissa ja Norjassa. Tämä tarkoittaa 7,5 prosentin laskua vuoteen 2019 verrattuna, mutta COVID-19-pandemiaan liittyvät muutokset vaikeuttavat vertailua. Toisaalta koronapandemia vähensi koe-eläinten käyttöä, sillä useita tutkimuksia peruttiin tai siirrettiin eteenpäin pandemian vuoksi. Toisaalta taas itse koronaviruksen ja siihen tehoavien rokotteiden tutkimus toi uusia eläinkokeita.  

Lähes puolet koe-eläimistä on hiiriä 

Lähes puolet käytetyistä koe-eläimistä EU-maissa ja Norjassa on hiiriä (49 %). Toiseksi eniten käytetään kaloja (27,5 %). Kolmantena tulevat rotat, joiden osuus on noin kahdeksan prosenttia koe-eläimistä.  

Tieteellisiin tutkimuksiin käytetyistä eläimistä noin 41 prosenttia käytettiin perustutkimukseen ja 31 prosenttia soveltavaan tutkimukseen luettavissa kokeissa. Noin 10 prosenttia eläinkokeista aiheutti vakavaa kärsimystä eläimille, kun taas 49 prosenttia katsottiin lievää kärsimystä aiheuttaviksi. 

EU:n koe-eläinlaitoksissa käytetään edelleen kädellisiä erityisesti ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden lakisääteiseen tutkimukseen (59 %), veripohjaisten valmisteiden valmistukseen (13 %) sekä ihmisten tartuntatautien tutkimiseen (11 %). 81 prosenttia tieteellisiin tarkoituksiin käytetyistä kädellisistä syntyi Aasiassa ja Afrikassa, mistä ne kuljetettiin tutkimuskäyttöön EU:n koe-eläinlaitoksiin. Kaikkiaan kädellisten osuus oli noin 0,1 prosenttia kaikista koe-eläimistä. 

EU on sitoutunut koe-eläinten määrän vähentämiseen ja lopulta eläinkokeiden lopettamiseen. Eläinjärjestöt ovat huolissaan siitä, että tavoitteen saavuttamiseksi ei ole tehty riittäviä toimenpiteitä eikä luotu sitovaa aikataulua.

Lue lisää (muualla verkossa)

Eurogroup for Animals 7.4.2023. New statistics shows science in the EU still impacts on millions of animals.

Animalia. Eläinkokeet.

Kuva: Jo-Anne McArthur / Animal Equality / We Animals Media

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: