Miksi SM-pilkki ei noudata eläinsuojelulakia? – Kaloja voi jäädä kitumaan

Animalia


Asiantuntijatahot ovat huolissaan tulevan SM-pilkin säännöistä, jotka ovat ristiriidassa eläinsuojelulain kanssa.

Suomen Vapaa-ajan kalastajien Keskusjärjestö (SVK) tiedotti viime vuonna sääntömuutoksesta, jonka mukaan saalis on SM-pilkkikisassa tapettava välittömästi. Järjestön 3. joulukuuta 2018 päivitetyissä pilkkikisan säännöissä kalan lopettaminen on palautettu vaatimuksesta takaisin pelkäksi suositukseksi. Kalan saa siis jättää koukun vaurioittamana eloon, mahdollisesti tukehtumaan.

”Tarpeettoman kärsimyksen tuottaminen eläimelle on yksiselitteisesti kielletty Suomen eläinsuojelulaissa. Päätöksen myötä aiempi SVK:n tiedotus toimintansa vastuullisuudesta näyttäytyy pelkkänä julkisivun kiillottamisena”, Animalian eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotila sanoo.

Animalia on ollut yhteydessä kisaorganisaatioon useita kertoja uuden sääntömuutoksen jälkeen, mutta tuloksetta. Asiaa ovat kommentoineet myös Suomen Eläinlääkäriliitto ja Ruokaviraston ylitarkastaja, jotka molemmat edellyttävät, että SM-pilkissä noudatetaan eläinsuojelulakia. Eläinsuojelun näkökulmasta eläinsuojelulain noudattaminen on ainoa vaihtoehto, mikäli SM-pilkki haluaa ylipäätään jatkaa toimintaansa.

”Suomen Vapaa-ajan kalastajien Keskusjärjestö on merkittävä suunnannäyttäjä suomalaisessa kalastuskulttuurissa. Järjestön aiempi sääntömuutos näkyi julkisuudessa ja voisi toimia myös kisojen ulkopuolella ohjenuorana kalastajille. Säännön peruminen antaa ristiriitaisen viestin: kalojen kärsimyksen minimointi ei näytäkään olevan tärkeä periaate. Tapahtumasta harkitaan myös rikosilmoituksen tekemistä, mikäli käy ilmi, että eläinsuojelulakia ei ole noudatettu”, Animalian kampanjavastaava Veikka Lahtinen kommentoi.

Ymmärrys kalojen kyvyistä ja tarpeista on edelleen heikolla tasolla, ja siksi SVK:n kaltainen järjestö voi toimia merkittävänä portinvartijana tiellä kohti kalojen parempaa huomioimista.

SM-pilkki käytiin 6.4.2019 Kemissä.


Julkaistu: huhtikuu 4, 2019