Saavutettavuusseloste

Animalia ry:n animaliamedia.fi-verkkosivuja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta.

Laki pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin, joka pyrkii takaamaan kaikille tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita.

Animalian verkkojulkaisualusta animaliamedia.fi julkaistiin 30.1.2019. Pyrimme noudattamaan sivustolla WCAG 2.0 -kriteeristön AA-tasoa.

Lain vaatimustenmukaisuus

Animaliamedia.fi-verkkosivusto täyttää lain vaatimukset osittain.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

a) Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

  • Osasta sivuston kuvista ja logoista puuttuu alt-teksti.
  • Videot ja äänitiedostot (podcastit) eivät ole tekstitettyjä.
  • Sivusto sisältää otsikoita, joita ei ole merkitty oikeilla otsikkotasoilla.
  • Sivusto sisältää kuvalinkkejä, joilla ei ole tekstikuvausta.
  • Valikoiden toimivuutta näppäimistöllä ja ruudunlukuohjelmalla on kehitettävä.
  • Puutteellinen kerronta käyttäjälle, kun sivuston kieli vaihtuu, ja se poikkeaa sivuston oletuskielestä.

b) kohtuuton rasite

  • Sivun videot tai äänitiedostot eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Äänitiedostojen kohdalla emme pysty tarjoamaan tekstitystä, koska äänitiedostot ovat ladattu ulkopuoliseen palveluun. Lisäksi yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä resursseja palkata uutta tai siirtää nykyistä työntekijää äänitiedostojen kehittämistä ja tekstitystä varten.

Pyydämme huomioimaan, että Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan verkkosivuston vanhoja videoita ja äänilähetyksiä ei tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi. Sivustolla julkaistujen videoiden ja äänilähetysten on oltava saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020 alkaen.

Saavutettavuuden kehittäminen

Sivun virheiden korjaamista ja saavutettavuuden kehittämistä varten on palkattu web-kehittäjä. Sisällöntuottajat pitävät listaa sivuston saavutettavuuteen liittyvistä puutteista, jotka välitetään web-kehittäjälle korjattavaksi. Tämän lisäksi seuraamme sivustoa ja mahdollisia epäkohtia apuohjelmien avulla.

Pyrimme siihen, että voimme tulevaisuudessa palvella kaikkia animaliamedia.fi-sivuston käyttäjiä tasavertaisesti ja laadukkaasti.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Seloste on tehty 25.9.2019. Sen tiedot perustuvat itsearvioon.

Sivuston teknisen rakenteen analysoimiseen käytettiin Wave, AChecker ja Siteimprov -työkaluja. Lisäksi apuna olivat ruudunlukuohjelma NVDA ja WebAIMin Color Contrast Checker. (Linkit aukeavat uusiin välilehtiin.)

Seloste tarkistettiin viimeksi 20.8.2020.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa päätoimittaja Laura Uotila.

Voit lähettää palautetta sivuston saavutettavuuteen liittyen tai pyytää tietoja saavutettavassa muodossa ottamalla yhteyttä sähköpostitse sivuston ylläpitäjään: laura.uotila@animalia.fi.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, annathan ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (EUVL L 327, 2.12.2016, s. 1).

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1523, annettu 11 päivänä lokakuuta 2018, saavutettavuusselosteen mallista julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti (EUVL L 256, 12.10.2018, s. 103).