Fasta, håvning, bedövning – vad upplever en fisk innan sin död?

Annu Piensoho

webb producent annu.piensoho@animalia.fi

Merparten av alla fiskar som föds upp i Finland bedövas med koldioxid. Vad annat utsätts fiskar för innan slakten?

Fasta

Vanligtvis odlas matfisk i täta stim under 2–3 år. Det trånga utrymmet orsakar stress och gör fiskarna känsliga för sjukdomar och fysiska skador. Utfodringen av fiskarna upphör flera dagar innan de bedövas.

Håvning och upptagning

Fiskarna håvas in och tas upp ur uppfödningsanläggningen för att flyttas till bedövningsbadet. Att fiskarna hålls i luften utsätter dem för stress och eventuella muskelskador och yttre skador. En del fiskar utsätts upprepade gånger för den påfrestning som håvningen och upptagningen innebär, eftersom all fisk inte alltid kan vidarebearbetas på en gång. Fiskarna kan också flyttas genom pumpning, men det förutsätter investeringar och specialiserad teknik. Det finns inga uppgifter om hur vanlig praxisen är i Finland.

Bedövning

I bedövningsbadet finns det koldioxid i vattnet. Koldioxiden ger upphov till en kvävningskänsla, och fiskarna uppvisar häftiga flyktreaktioner, stress och tvångsmässiga rörelser. Förlusten av medvetandet sker långsamt. Exempelvis förlorar laxar medvetandet efter omkring sex minuter i koldioxidvattnet.

Avblodning

Koldioxiden gör att fisken blir orörlig innan den förlorar medvetandet. Risken är att fisken avblodas medan den fortfarande är vid medvetande. Slakteripersonalen måste kunna bedöma huruvida en fisk är medvetslös. Fiskarna avblodas genom att gälbågarna eller en artär skärs av. Efter avblodningen och nedkylningen rensas fiskarna.

Koldioxidbedövning uppfyller inte de standarder som World Organisation for Animal Health (Världsorganisationen för djurhälsa, OIE) ställt upp. OIE rekommenderar att man frångår koldioxidbedövning eftersom metoden i ljuset av den kunskap vi i dagsläget har inte kan betraktas som tillräckligt human. Som alternativ föreslår organisationen att man använder elbedövning och mekanisk bedövning. Koldioxidbedövning av fiskar har förbjudits till exempel i Norge.

Översättning: Be Nordling.

Källor (länkar öppnas i en ny flik)

Ruokavirasto: Kalaterveyspäivä (på finska).
European Comission: Report from the comission to the European Parliament and the Council on the possibility of introducing certain requirements regarding the protection of fish at the time of killing (på engelska, pdf).
Kalankasvatus: Kirjolohen tuoteluokat ja niiden perustelut (på finska, pdf).
Fishfarm Project: Handbook on European Fish Farming (på engelska, e-magasin).
Laitinen, Anni. 2014. Suomessa kasvanut kala. Suomen kalankasvattajaliitto ry.

Berätta för en vän:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Mer om: