Pälsbranschen fortfarande kraftigt på nedgång – också antalet djur minskar

Laura Uotila

djurskyddsexpert laura.uotila@animalia.fi

Pälsbranschens branta nedgång i Finland är ett faktum. Den senaste statistiken, från 2018, visar att branschen går i rätt riktning för djuren: såväl antalet pälsfarmer som antalet djur minskade tydligt i fjol. Även pälspriset och exportinkomsterna är på väg nedåt.

FiFur (tidigare ProFur) publicerar årlig statistik för branschen. År 2018 fortsatte antalet pälsfarmer minska. I fjol fanns det 763 FiFur-medlemsfarmer i Finland. Dessa hade sammanlagt cirka 900 verksamhetsställen. År 2017 fanns det ännu 860 medlemsfarmer med 960 verksamhetsställen. Sammanlagt fanns det 967 pälsfarmer år 2018, medan de ett år tidigare ännu var 1 015. Det totala antalet farmer minskade alltså med cirka 5 procent.

Värdet på pälsexporten minskade med över 100 miljoner euro. I fjol uppgick värdet på exporten till 317 miljoner euro – år 2017 var det 430 miljoner euro. Detta innebär att branschens andel av Finlands totala export enbart uppgick till cirka en halv procent. Priset på päls av såväl mink som blåräv minskade med 24 procent. Också pälsbranschens sysselsättande effekt uppskattas bli under 5 000 årsverken.

Utifrån djurens perspektiv är det mest glädjande att antalet djur som föds upp minskar tydligt. I fjol föddes det 18 procent färre rävungar och 14 procent färre minkungar än året innan.

Sammanlagt föddes 3,46 miljoner pälsdjursungar i fjol. Av dessa var 1,37 miljoner minkar och 1,63 miljoner blårävar. Även om det fortfarande handlar om enormt många djur är minskningen ändå kraftig. Om vi går 4–5 år bakåt i tiden och jämför med kullarna då, har antalet såväl mink som räv minskat med över en tredjedel. Antalet minkar som föds upp är lägre än det har varit i Finland på årtionden. För blårävarna var siffrorna senast i samma storleksklass år 2012.

Uppfödningen av mårdhundar däremot ökar något. I fjol fanns det omkring 158 000 mårdhundar på pälsfarmer medan antalet året innan var 140 000 individer. Det totala antalet mårdhundar är ändå måttligt jämfört med mink och räv.

Översättning: Be Nordling.

Ytterligare information (länken öppnas i en ny flik)

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbunds statistik 2019 (på finska, pdf).

Berätta för en vän:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Mer om: