Alltfler länder runt om i världen inför förbud mot pälsfarmning

Taija Rinne

kommunikationschef taija.rinne@animalia.fi

Särskilt i Europa blir förbuden mot pälsfarmning allt fler och lagstiftningen skärps. Modebranschen slutar med päls. Pälsfarmning är en näring som blivit ett obekvämt samtalsämne runt om i världen.

Under de senaste åren har lagar som förbjuder pälsfarmer stiftats i allt snabbare takt. I juni 2019 förbjöd Norge pälsfarmning med en övergångsperiod på sex år. Den norska regeringens lagförslag motiverades i hög grad med etiska skäl. Under samma år i juli ställde sig Irlands regering bakom ett förbud mot pälsfarmning. Landets jordbruksminister uppgav att orsaken till förbudet var den diskussion som förs världen över om pälsfarmning samt det faktum att djurens välbefinnande inte kan tillgodoses på farmerna. Omröstningen om ett förbud mot pälsfarmning på Irland torde ske i september 2019.

Flera europeiska länder har dessutom kraftigt kringskurit pälsfarmningen genom lagstiftning. I de länder där man för djur som föds upp på farmer har föreskrivit levnadsförhållanden som motsvarar förhållandena i djurparker, har pälsfarmningen i praktiken upphört helt. Exempelvis ändrades djurskyddslagen i Tyskland 2017 så att pälsfarmning i praktiken blev omöjlig. I lagen fastställdes bland annat att minkar ska ges avsevärt mera rum, simbassänger och sandbad.

Förbud mot pälsfarmning runt om i världen

Infografik om förbud mot pälsfarmning och lagstiftning för pälsdjursuppfödning i Europa. Innehållet i infografiken förklaras närmare i texten under bilden.
 • Det nederländska parlamentet har förbjudit uppfödning av rävar och chinchillor i bur från och med 2008. År 2012 beslutades att också förbjuda minkfarmning med en övergångsperiod som upphör 2024.
 • I Belgien är pälsfarmning förbjuden.
 • I Bosnien-Hercegovina är pälsfarmning förbjuden. Förbudet träder efter en övergångsperiod i kraft 2029.
 • I Spanien har minken fastställts vara en främmande art som det är förbjudet att föda upp.
 • I Storbritannien godkändes ett förslag som förbjuder pälsfarmning i överhuset den 13 november 2000. Till följd av detta har det varit förbjudet att föda upp djur för deras pälsar sedan 2003. Kort därefter förbjöd Nordirland och Skottland pälsfarmning.
 • På Irland är ett förbud mot pälsfarmning under parlamentarisk behandling.
 • I Österrike är det förbjudet att föda upp djur för deras pälsar. Lagen trädde i kraft 2004.
 • Italien har skärpt sina bestämmelser om välbefinnande, men det råder oklarheter angående lagtolkningen.
 • I Japan förbjöds pälsfarmning 2006, och efter en övergångsperiod på tio år upphörde verksamheten på landets sista farm 2016.
 • I Kroatien är pälsfarmning förbjuden sedan 2018, efter en övergångsperiod på tio år.
 • I Litauen är ett förbud mot pälsfarmning under parlamentarisk behandling.
 • I Luxemburg förbjöds pälsfarmning 2018.
 • I Makedonien förbjöds pälsfarmning 2014.
 • Det norska stortinget röstade sommaren 2019 för ett förbud mot pälsfarmning. En övergångsperiod fram till 2025 fastställdes.
 • I Polen är ett förbud mot pälsfarmning under parlamentarisk behandling.
 • Den svenska regeringen ändrade Sveriges djurskyddsförordning i december 1995 i syfte att få slut på uppfödning av rävar i nätburar av den typ som ännu används på andra håll. Sedan 2001 tillåter Sverige enbart uppfödning av rävar i utrymmen där rävarna kan gräva, har tillgång till stimulans och får leva i en naturlig social grupp. Detta ledde till att rävuppfödningen upphörde i Sverige. Aktivt arbete bedrivs för en motsvarande förordning om uppfödning av minkar.
 • Tyskland stiftade 2017 en djurskyddslag som kräver bättre levnadsförhållanden för djur på pälsfarmer – exempelvis mer utrymme och för minkar också möjlighet att simma. Övergångsperioden pågår fram till 2022, men landets sista pälsfarm lade ned sin verksamhet redan i mars 2019.
 • Delstaten São Paulo i Brasilien förbjöd uppfödningen av pälsdjur 2015. Brasilien är en av de största uppfödarna av chinchillor för päls.
 • Serbien förbjöd pälsfarmning 2019.
 • Våren 2013 fattade Slovenien beslut om att förbjuda pälsfarmning med en övergångstid fram till den 1 januari 2015.
 • I Schweiz föds pälsdjur inte alls upp i burar eftersom den schweiziska djurskyddslagen i praktiken gör det omöjligt. Exempelvis krävs i Schweiz att minkar som föds upp i fångenskap ges ett minst sex kvadratmeter stort utrymme att röra sig på och en vattenbassäng på minst en kubikmeter.
 • I Danmark fattades år 2009 ett beslut om att förbjuda uppfödning av rävar med en övergångsperiod på 15 år.
 • Tjeckien förbjöd pälsfarmning 2017. Förbudet trädde i kraft 2019.
 • I Ukraina är ett förbud mot pälsfarmning under parlamentarisk behandling.
 • Det är förbjudet att importera minkar till Nya Zeeland, vilket i praktiken också gör det omöjligt att föda upp minkar i landet.
 • Det finns ingen nationell lag i USA som reglerar uppfödningen eller avlivningen av pälsdjur. Ingen delstat har förbjudit pälsfarmning, men i vissa delstater är det förbjudet att hålla rävar i fångenskap eftersom man är orolig för att sjukdomar ska sprida sig till naturen. Kalifornien har strikta bestämmelser för räv- och minkuppfödning, vilket gör uppfödningen olönsam där. I delstaten New York är elavlivning av pälsdjur förbjuden. Wisconsin och Utah är de delstater där pälsfarmning i dagsläget idkas aktivast.

Förbud mot pälsförsäljning

 • År 2017 förbjöd Indien import av päls.
 • São Paulo förbjöd import och försäljning av päls 2015.
 • West Hollywood i USA blev den första staden i världen att förbjuda försäljning av päls. Dessutom är pälsförsäljning i USA också förbjuden i Los Angeles och San Francisco. För närvarande övervägs ett förbud mot pälsförsäljning i New York. I Kalifornien är ett förbud mot att sälja och tillverka pälsprodukter under behandling. Om förbudet godkänns blir Kalifornien USA:s första delstat som förbjuder pälsförsäljning.

Översättning: Be Nordling.

Bild: Jonas Mendes / Unsplash.

Berätta för en vän:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Mer om: