Så mycket för klimatmålen – EU stöder marknadsföringen av kött med över 70 miljoner euro

Annu Piensoho

webb producent annu.piensoho@animalia.fi

En av EU:s viktigaste principer är kampen mot klimatförändringen. Om inte konsumtionen och produktionen av kött minskar uppnås inte EU:s utsläppsmål. Ändå har EU till exempel under åren 2016–2018 stött marknadsföringskampanjer för europeiskt kött med omkring 71,5 miljoner euro.

Europeiska kommissionen konstaterade i sitt meddelande om EU:s klimatmål att en minskad köttkonsumtion är ett betydande sätt att minska på utsläppen från lantbruksproduktionen. Enligt undersökningar orsakar kött- och mjölkindustrin mångdubbelt större växthusutsläpp än produktionen av exempelvis grönsaker och frukt. EU finansierar ändå kampanjer för marknadsföring av kött och mjölk i vilka mottagarna uppmanas att äta alltmer kött och mjölkprodukter.

Stödet till kampanjen What a Wonderful Beef är ett av många exempel

Ett exempel på ett EU-understött marknadsföringsprogram för europeiskt kött är kampanjen What a Wonderful Beef. EU stöder kampanjen med 1,8 miljoner euro, vilket täcker 80 procent av kampanjens totala budget. EU motiverar stödet till marknadsföringskampanjer av jordbruksprodukter bland annat med att försäljningen av produkterna ökar och marknader öppnas också utanför Europa.

På webbplatsen för kampanjen What a Wonderful Beef pratar man om fördelarna med att äta kött. Kött marknadsförs till konsumenterna främst som en källa till protein. I kampanjens reklamvideo lever korna i ett idylliskt lantligt landskap i Spanien. Man vet ändå att nötkött och mjölk orsakar 60 procent av de växthusutsläpp som husdjursskötseln orsakar. Koldioxidavtrycket från denna ”fantastiska biff” förblir dolt för konsumenten.

Syftet med kampanjen är att öka efterfrågan på spanskt kött också utanför EU, exempelvis i Vietnam. Vietnam hör till de länder som har en växande medelklass, och i vilka man ofta tar efter den västerländska modellen för köttproduktion och -konsumtion. Vi vet att det inte är ekologiskt hållbart att försörja världens enormt snabbt växande befolkning med djurproduktion, men vi föregår med fel exempel.

Det vore dags för EU att satsa på vegetabiliska alternativ

EU har också reserverat minst 63 miljoner euro för marknadsföring av europeisk mjölk och ost under en treårsperiod. Annika Hedberg, som specialiserat sig på hållbar utveckling och stödsystemen i EU:s gemensamma lantbrukspolitik, kommenterade tidigare för Animalia Media att EU också har ett skolmjölksprogram som varje läsår erbjuder barnen mjölkprodukter för 100 miljoner euro.

Hedberg konstaterade även att de lantbruksstöd som EU betalar inte motsvarar utmaningarna och behoven i dagens samhälle. Det vore viktigare att rikta EU-stöden till produktion och marknadsföring av vegetabilier. Samtidigt skulle EU främja klimatmålen och européernas hälsa.

EU kräver ändå att aktören finansierar en del av marknadsföringskampanjen själv. Detta innebär att små aktörer i praktiken blir utan stöd. I fråga om vegetabilieproduktion är verksamheten ofta småskalig till exempel i jämförelse med de enorma köttföretagen.

Vi vet att ett effektivt sätt att motverka klimatförändringen är att använda vegetabiliska produkter och att minska på eller sluta äta kött. Enligt undersökningar skulle växthusutsläppen från jordbruket i bästa fall minska med upp till 40 procent om européerna åt 50 procent mindre kött, mjölkprodukter och ägg.

EU:s klimatbudskap och gärningar strider mot varandra. Jag förvånas därför inte över att medborgarna finner det svårt att göra etiska val. De motstridiga budskapen kan också leda till att människor vägrar tro på klimatförändringen.

Översättning: Be Nordling.

Källor (länkar öppnas i en ny flik)

EUobserver: EU spends €71m promoting meat, despite climate goals (på engelska).
Euroopan komissio: Liha-ala Euroopan unionissa (på finska, pdf).
Euroopan komissio: EU:n maataloustuotteiden menekinedistäminen (på finska).
Animalia-media: Maito- ja lihatalouden tuhdit tuet (på finska).
Food and Agriculture Organization of the United Nations: Tackling Climate Change Through Livestock. A Global Assessment of Emissions and Mitigation Opportunities (på englenska, pdf).
Huililehti: Miksi valtio tyrkyttää lihaa? (på finska)

Berätta för en vän:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Mer om: