Yli 82,6 miljardia eläintä tapetaan maailmassa vuosittain ruuantuotannon takia

Kanat ovat ylivoimaisesti eniten teurastettuja maaeläimiä maailmassa: niitä tapetaan vuodessa yli 75 miljardia yksilöä. Kanojen jälkeen teurastetaan eniten ankkoja ja sikoja.

Eläintuotannon määrä EU:ssa on massiivinen: vuosittain lähes 7 miljardia nisäkästä ja lintua teurastetaan ihmisten ruuaksi. Se on vajaa 10 prosenttia kaikesta maailmassa vuosittain tuotetusta lihasta. 

Maailmanlaajuisesti luvut ovat kuitenkin vielä moninkertaisia. Vuonna 2022 teurastettiin maaeläimiä yhteensä 82,6 miljardia yksilöä, mikä on noin 2,9 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Vuosina 2020–2022 maailman ihmisväkiluku puolestaan kasvoi noin 1,7 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että tuotantoeläinten teurastusmäärien kasvu on edelleen nopeampaa kuin ihmisten väestönkasvu.

Kanojen ja broilereiden osuus maailmassa teurastetuista eläimistä on 91 prosenttia: yksilöinä se tarkoittaa yli 75,2 miljardia lintua. Kymmenen vuotta aiemmin eli vuonna 2012 broilereiden teurastusmäärä oli 59,6 miljardia lintua. Kanojen teurastusmäärät henkilöä kohti kasvavat edelleen kaikkialla muualla paitsi Euroopassa, jossa määrä on pysynyt tasaisena. Myös muita lintuja teurastetaan isoja määriä: vuonna 2022 teurastettiin noin 3,1 miljardia ankkaa ja 1,25 miljardia kalkkunaa ja hanhea.

Vuonna 2022 maailmassa teurastettiin lähes 1,5 miljardia sikaa, kun kymmenen vuotta aiemmin määrä oli noin 1,4 miljardia yksilöä vuodessa. Sikojen teurastusmäärät ihmistä kohden ovat tasaisia kaikkialla muualla paitsi Afrikassa, jossa suunta on nouseva. Aasiassa taas sikojen teurastusmäärät laskivat merkittävästi vuosina 2019–2020, mutta valitettavasti luvut ovat jälleen kasvussa.

Vain nautojen teurasmäärät eivät kasva

Lähes kaikkien kasvatettavien eläinlajien teurasmäärät lähes jokaisella mantereella ovat selvästi kasvavia. Poikkeuksen tekevät naudat, joiden teurastusmäärät ovat kasvussa vain lievästi. Vuonna 2022 teurastettiin noin 309 miljoonaa nautaa, kun vuonna kymmenen vuotta aiemmin määrä oli noin 283 miljoonaa yksilöä. Nautojen teurastusmäärät ovat nousussa Aasiassa ja Afrikassa, mutta vähenemässä Euroopassa ja tasaisia muilla mantereilla.

Lampaita teurastettiin vuonna 2022 noin 637 miljoonaa yksilöä. Kuten aiemminkin, on Oseanian osuus maailmanlaajuisesti teurastetuista lampaista suuri, vaikka se on ylivoimaisesti vähiten asuttu maanosa. Kymmenen vuotta aiemmin lampaita teurastettiin 503 miljoonaa yksilöä vuodessa.

Kalojen teurastusmäärä näyttää pysyvän tasaisena tai vähenevän kaikkialla maailmassa. Selvä poikkeus on Afrikka, jossa kalojen teurastus on yleisessä kasvussa, huolimatta pienestä laskusta vuonna 2020. Kalojen yksilömäärästä on vaikea löytää arviota, mutta kilogrammoissa mitattuna kalojen teurastettiin yli 91 miljardin tonnin edestä vuonna 2021.

Eläinyksilöiden vuosittainen teurastusmäärä jatkaa siis kasvuaan ja ylittää ihmispopulaation kasvunopeuden. Tämä johtuu suurelta osin erityisesti broilerikanojen ja ankkojen teurastuksista, sillä niiden teurastus henkilöä kohti on noussut tasaisesti vuodesta 1960 lähtien. Muiden eläinten teurasmäärät henkilöä kohti ovat vaihdelleet eri aikoina, mutta siipikarjanlihan kulutuksen globaali kasvu nostaa joka vuosi eläinten teurastusmääriä yhä suuremmiksi.

Ilmastokriisiin ja eläinten oikeuksien polkemiseen puuttuminen vaatii siten puuttumista myös lihansyöntiin: eläintuotannon on vähennyttävä radikaalisti, jotta ruuantuotannon hiilidioksidipäästöt saataisiin kuriin ja eläinten oikeudet paremmin huomioitua.

Taustatietoa

Tiedot ovat peräisin FAOSTAT-tietokannasta. Kalojen tiedot on otettu tietokannasta ”Global Production by Production Source 1950–2021”, joka on viimeisin tieto, joka löytyy kalatalouden ja vesiviljelyn ohjelmistosta FishStatJ:stä FAO:lta. FAOSTAT-tietokanta laskee maaeläimet teurastettujen yksittäisten eläinten mukaan paitsi kalojen kohdalla, jotka mitataan elopainona (yksiköt ovat joko tonneina tai kilogrammoina).

Lue lisää (muualla verkossa)

Faunalytics 15.5.2024. Global Animal Slaughter Statistics & Charts.

Kuva: Lukas Vincour / Zvířata Nejíme / We Animals Media

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: