Broilereilla on vakavia hyvinvointiongelmia

Broilerintuotanto on tuotantoeläinkasvatuksen muodoista tehostetuinta: broileri kasvaa untuvikosta teurastuskokoiseksi linnuksi 5-6 viikossa. Tuore tutkimus vahvistaa tietoja broilereiden laajoista hyvinvointiongelmista.

Nopean kasvun on jo pitkään tiedetty aiheuttavan vakavia hyvinvointiongelmia broilereille. Brittiläinen eläinsuojelujärjestö RSPCA toteutti tutkimuksen, jossa se vertaili kolmen yleisimmin käytetyn broilerihybridin sekä yhden hieman hitaammin kasvavan hybridin poikasten käyttäytymistä ja terveyttä teurastusikään asti. Tulokset olivat tyrmääviä. Nopeimmin kasvavien hybridien yksilöillä oli vakavia terveysongelmia, ja niiden käyttäytyminen oli selvästi rajoitetumpaa kuin hitaammin kasvavalla rodulla.

Tutkimuksen mukaan tavanomaisilla broilereilla oli huolestuvan heikko terveystilanne. Niiden kuolleisuus oli jopa kaksinkertaista, niiden jalkaterveys oli heikompaa ja niillä oli enemmän rintalihassairauksia verrattuna hitaammin kasvavaan hybridiin. Tavanomaiset broilerit olivat myös passiivisempia ja ne käyttivät vähemmän aikaa kävelyyn ja seisomiseen, koska todennäköisesti liikkuminen aiheutti niille kipuja. Liikkumisen sijaan linnut kuluttivat aikaa syömiseen ja istumiseen. Ne käyttivät vähemmän aikaa myös muuhun lajityypilliseen käyttäytymiseen, kuten kuopsutteluun, pehkuissa kylpemiseen ja orrella lepäämiseen. Jalkavikoja ja ontumista esiintyi jopa 38 %:lla tavanomaisista broilereista.

Ross-hybridiä kasvatetaan myös Suomessa

Maailmalla kaikkien laajimmin kasvatettu broilerihybridi on Ross 308, jonka jalostuksesta vastaava yritys on Aviagen. Tutkimuksessa oli mukana myös kaksi muuta tehotuotannossa käytettävää broilerihybridiä: Cobb 500 sekä Hubbard Flex. Hitaammin kasvavana hybridinä mukana oli HubbardJA757. Suomessa kasvatetaan lähes pelkästään Ross-hybridejä.

Tutkimuksessa oli mukana 400 lintua jokaisesta tutkitusta broilerilinjasta. Linnut kasvatettiin 50 yksilön parvissa, joissa niillä oli merkittävästi enemmän tilaa kuin teollisessa tuotannossa. Lintujen alustana käytettiin purua, ja niillä oli vettä sekä rehua koko ajan saatavilla. Teollisesta kasvatuksesta poiketen lintujen käytössä oli orsi, joka mahdollisti nukkumisen lattiatason yläpuolella. Lintujen terveyttä vertailtiin 2,2 kilogramman painoisena, mikä on normaali teuraspaino Isossa-Britanniassa. Tämän jälkeen lintujen annettiin kasvaa vielä 3 kilogramman painoisiksi.

Edes väljemmät tilat sekä orsien tarjoaminen poikasten käyttöön eivät kohentaneet nopeimmin kasvavien hybridien terveyttä. Hitaimmin kasvava hybridi saavutti sekin teuraspainon vain kaksi viikkoa muiden jälkeen, joten senkin kasvutahti oli varsin nopeaa. Kuitenkin jo sen kohdalla oli nähtävissä merkittävää kuolleisuuden vähentymistä, parempaa jalkaterveyttä ja monipuolisempaa käyttäytymistä.

Tanskan Lidl luopuu nopeasti kasvavista broilereista

Siinä missä moni yritys on jo luopunut häkkikananmunien myynnistä, ei broilereiden kohdalla ole tehty samanlaisia päätöksiä. Tanskan Lidl on valinnut kuitenkin toisen linjan, sillä se ilmoitti keväällä luopuvansa Ross-broilereiden lihan myynnistä. Jatkossa yritys ottaa myyntiin vain hitaammin kasvaneiden broilerihybridien lihaa. Tanskan Lidl on ottanut käyttöön hyvinvointimerkin, jossa lintujen kasvunopeuden lisäksi huomioidaan tilavaatimukset ja kuljetusajat.

Tehotuotannossa käytettävä broileri on jalostettu kauas siitä ketterästä ja kevyestä viidakkokanasta, joka on kaikkien kanarotujen esivanhempi. Jalostus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tuotantoeläimiltä olisi poistunut niiden lajityypilliset käyttäytymistarpeet. Broilereillakin on tarve kuopsutteluun, ruuan etsimiseen, orrella nukkumiseen ja ylipäätään liikkumiseen.

Nopeasta kasvusta seuraavat terveysongelmat kuitenkin aiheuttavat sen, että näiden lajityypillisten käyttäytymisten esiintyminen laskee radikaalisti lintujen painon kasvaessa. Lajityypillisen käyttäytymisen estymisen on todettu aiheuttavan eläimille turhautumista ja stressiä. Nämä broilereiden laajat hyvinvointiongelmat tulisikin yrityksissä tiedostaa ja painostaa niitä tekemään lintujen hyvinvointia edistäviä ratkaisuja.

Kuva: Andrew Skowron / Open cages

Tilaa Animalia-lehti

Juttu on julkaistu alun perin Animalia-lehden numerossa 2/2020. Haluatko lehden kotiisi? Voit tilata sen liittymällä Animalian jäseneksi tätä kautta.

Lähteet (muualla verkossa)

RSPCA:n tutkimus ja kampanja Cheap Chicken 

Maaseudun tulevaisuus 2.3.2020. Lidl lopettaa Tanskassa nopeasti kasvatetusta broilerista jalostetun lihan myynnin 

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: