Eduskuntavaalien ehdokkaat kannattavat turkistarhauksen kieltämistä 

Helsingin Sanomien vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 57 prosenttia kannattaa turkistarhauksen kieltämistä. Tarkastelussa olivat mukana keskusta, kokoomus, kristillisdemokraatit, liike nyt, perussuomalaiset, RKP, SDP, vasemmistoliitto ja vihreät. 

Helsingin Sanomat avasi eilen 15.2. eduskuntavaalien vaalikoneen. Yksi vaalikoneen väittämistä koski turkistarhausta. Väittämä oli muodossa ”Turkistarhaus on kiellettävä Suomessa.” 

Animalia-media tarkasteli väittämään tulleet vastaukset keskustan, kokoomuksen, kristillisdemokraattien, liike nytin, perussuomalaisten, RKP:n, SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden ehdokkailta. Tähän mennessä vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 57 prosenttia oli väitteen kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 

RKP nousi yllättäjäksi turkistarhauksen vastustuksessa 

Puoluekohtaisesti tarkasteltuna vankinta turkistarhauksen vastustus oli vihreissä (99 %), vasemmistoliitossa (94 %) ja SDP:ssä (85 %). Kaikki kolme puoluetta ovat myös virallisesti linjanneet ajavansa turkistarhauksen kieltämistä. 

Neljänneksi eniten turkistarhauksen vastustajia löytyi RKP:n ehdokkaista. RKP on puolueena perinteisesti tukenut turkistarhausta, mutta Helsingin Sanomien vaalikoneen perusteella puolueen ehdokkaat ovat pitkälti eri mieltä puolueen virallisen kannan kanssa. Vastanneista ehdokkaista 58 prosenttia olisi valmiita kieltämään turkistarhauksen. Vain 26 prosenttia ehdokkaista kannattaa turkistarhauksen jatkamista. 

Kokoomuksen ehdokkaista 49 prosenttia kannattaa turkistarhauksen kieltämistä. Ehdokkaista 38 prosenttia vastustaa alan kieltämistä ja 13 prosenttia ei halua ottaa asiaan kantaa. 

Voimakkaimmin turkistarhauksen kieltämistä vastustetaan perussuomalaisissa (59 %), kristillisdemokraateissa (58 %) ja keskustassa (55 %).  

Aiemmin tänä vuonna Animalia julkaisi oman eläinpoliittisen puoluekyselynsä tulokset. Kyselyssä turkistarhauskiellon kannalla olivat nyt tarkastelluista puolueista SDP, vasemmistoliitto ja vihreät. Turkistarhauskieltoa vastustivat keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset. Animalian ja SEY Suomen eläinsuojelun eläinpoliittinen vaalikone avataan äänestäjille 27.2. 

Lue lisää (muualla verkossa) 

Helsingin Sanomien vaalikone

Animalian eläinpoliittinen puoluekysely 2023

Eläinpoliittinen vaalikone

Kuva: Andrew Skowron

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: