EFSA: Sikojen tainnuttaminen hiilidioksidilla aiheuttaa kärsimystä

Hiilidioksidin käyttäminen sikojen tainnutuksessa aiheuttaa eläimille kipua ja kärsimystä. Sioilla esiintyy silloin muun muassa pakenemisyrityksiä, ääntelyä ja hengen haukkomista, sillä hiilidioksidi aiheuttaa ärsytystä sekä voimakasta tukehtumisen tunnetta.

Tuore Euroopan elintarviketurvallisuusviraston EFSAn (European Food Safe Authority) kannanotto sikojen hyvinvoinnista teurastuksen yhteydessä vahvistaa, että tällä hetkellä ei ole olemassa tapoja, joilla sikojen kipua ja kärsimystä voitaisiin estää tai vähentää hiilidioksiditainnutusta käytettäessä.

Korkeapitoisuuksinen hiilidioksiditainnutus on tällä hetkellä yksi yleisimmin käytetyistä sikojen tainnutusmenetelmistä EU-maissa, myös Suomessa. Hiilidioksiditainnutusta pidetään käytännöllisenä ja lihan laadun kannalta hyvänä.  Menetelmä kuitenkin vaarantaa eläinten hyvinvoinnin ja siksi se tulisi korvata mahdollisimman pian kivuttomilla vaihtoehdoilla. Hiilidioksidi paitsi aiheuttaa tukehtumisen tunnetta, se on myös hidas tainnutusmenetelmä, jossa eläimet voivat joutua odottamaan tajunnan menettämistä jopa minuutin.

Eläinjärjestöt ovat pitkään kampanjoineet hiilidioksitainnutuksen kieltämiseksi. Viime vuoden lopussa Eurogroup for Animals ja sen jäsenjärjestöt vaativat EU-komissiota muuttamaan teurastusasetusta, jotta korkean pitoisuuden hiilidioksidin käyttö sikojen tainnutusmenetelmänä saadaan loppumaan.

Kivuttomista tainnutusmenetelmistä EU-hanke?

Sikojen hiilidioksiditainnutusta ja sen vaihtoehtoja koskeva raportti ‘Potential alternatives to high concentration CO2 stunning of pigs at slaughter’ julkaistiin keväällä. Ruotsalaisen RISE-instituutin julkaiseman raportin tavoitteena on jakaa tietoa lupaavimmista vaihtoehtoisista tainnutusmenetelmistä, jotka vaativat kiireellisiä lisätutkimuksia. EU-komission tulisi priorisoida nyt tätä tutkimusta.

Raportissa käsitellään erilaisia vaihtoehtoisia kaasuja sekä fyysisiä menetelmiä tainnutuksessa käytettäviksi. Raportin havaintojen perusteella Euroopan parlamentti tekikin viime keväänä ehdotuksen EU-hankkeeksi kivuttomien tainnutusmenetelmien löytämiseksi sioille. Eläinjärjestöt toivovat, että EFSAn tuore lausunto vauhdittaa tätä tutkimusta ja Euroopan komissio asettaa sen etusijalle.

Rohkaisevaa on, että EU:n Farm-to-Fork-strategiaan on nyt sisällytetty kauan odotettu teurastusasetuksen tarkistus, vaikka sikojen tainnuttamista hiilidioksidista ei siinä erikseen mainitakaan. 

Lähteet (muualla verkossa)

EFSA 17.6.2020. Pigs at slaughter: measures to address welfare concerns 

Eurogroup for Animals 8.7.2020 Scientists list priority research to replace high-concentration CO2 stunning of pigs

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: