Turkiseläinten ja turkistilojen määrä laskussa, selviää Fifurin tilastoista

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton Fifurin tilastot kertovat, että turkistilojen määrä jatkaa edelleen vähenemistään. Turkiseläimiä myös kasvatettiin edellisvuotta vähemmän.

Turkistarhoja oli vuonna 2019 Suomessa yhteensä 865. Edellisvuonna tarhoja oli 967. Tarhojen kokonaismäärä on laskenut noin 10,5 prosenttia edellisvuodesta.

Fifurin jäsentilojen määrässä on tapahtunut vielä huomattavampi lasku. Vuoden 2019 lopussa Fifurilla oli enää 676 jäsenyritystä, joilla oli noin 700 turkiseläinten kasvatuspaikkaa. Vuonna 2018 jäsenyrityksiä oli 763, ja näillä oli noin 900 kasvatuspaikkaa. Jäsentilojen määrässä oli siis noin 22 prosentin pudotus.

Viennin arvo laskussa – pentuja syntyy vähemmän

Viennin arvo jatkaa myös laskuaan. Kokonaisviennin arvo oli 312 miljoonaa euroa vuonna 2019, kun se edellisenä vuonna oli 317 miljoonaa. Turkisalan kokonaisviennin arvo on vain noin puoli prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta. Kokonaisvientiin lasketaan mukaan Suomessa tuotettujen sekä Suomen kautta myytyjen, muualla tuotettujen nahkojen vienti. Nettovienti, eli Suomessa tuotettujen nahkojen osuus, oli vuonna 2019 vain noin 150 miljoonaa.

Vuonna 2019 turkistarhojen suora työllistävyys oli Fifurin mukaan vain 1 207 henkilötyövuotta.

Kasvatusmäärät laskivat edelleen vuonna 2019. Suomessa kettujen pentuja syntyi 7 prosenttia ja minkin pentuja 28 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Turkiseläimiä kasvatettiin vuonna 2019 yhteensä 3,1 miljoonaa yksilöä (2018: 3,46 miljoonaa). Kettuja kasvatettiin yhteensä 1,9 miljoonaa yksilöä (2018: 1,93 miljoonaa), minkkejä 1,04 miljoonaa (2018: 1,37 miljoonaa) ja supikoiria 153 000 yksilöä (2018: 158 000). Pentuja syntyi siis vähemmän kuin edellisvuonna.

Turkishuutokauppojen tulokset ennätysalhaalla

Turkisala on ollut pitkään vaikeuksissa. Huutokauppojen tulokset ovat jo vuosia olleet huonoja ja nahkoja on myyty tappiolla. Myös vuoden 2020 huutokaupat ovat menneet huonosti. Heinäkuun 2020 huutokaupassa myytiin vain kymmenesosa tarjolla olleista ketunnahoista, kolmasosa supikoirannahoista ja 16 prosenttia minkeistä. Alan vaikeudet johtuvat pitkälti muuttuneesta asenneilmastosta.

Jo 74 prosenttia suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta. Lisäksi muotialalla yhä useampi suunnittelija, vaateketju ja luksusmuotibrändi on hylännyt turkikset mallistoistaan. Myös moni verrokkimaa on eettisistä syistä kieltänyt tarhauksen ja maailmalla asetetaan turkisten myynti- ja tuontikieltoja.

Kuva: Annu Piensoho

Lähteet (muualla verkossa):

Fifur: Fifur tilastot 2020 (PDF)
Fifur: Fifur tilastot 2019 (PDF)
Saga Furs 7.7.2020. Saga Fursin huutokaupan tulos kertoo pandemiatilanteen vakavuudesta
Taloustutkimus 2019. Mielipiteet turkistarhauksesta 2019

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: