Eläinjärjestöt vaativat eläinkokeettoman tutkimuksen edistämistä

Eläinkokeeton tutkimus ei etene, ellei sitä aktiivisesti kehitetä ja rahoiteta. Parhaillaan käynnissä olevan kansainvälisessä tiedekonferenssissa keskitytään silti pitkälti eläinkokeisiin perustuvaan tutkimukseen eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien sijaan.

Eläinkokeettoman tutkimuksen tärkeydestä puhutaan jo usein, mutta käytännössä eläinkokeettomien menetelmien kehittäminen ja soveltaminen aiemmin eläinkokeeseen nojanneilla tieteen aloilla on suurimmaksi osaksi vielä pientä. Animalia ja muut eläinjärjestöt vaativat kansainvälisen tiedekonferenssin osallistujille osoitetussa kirjeessä huomattavaa parannusta tilanteeseen.

Yli 30 eläinjärjestöä allekirjoitti kirjeen, jossa korostettiin sitä, että eläinkokeet eivät ole juurikaan vähentyneet viimeisten vuosikymmenien aikana. Kuitenkin samaan aikaan on tunnustettu yleisesti, että koe-eläinten käyttöön liittyy paljon eettisiä ongelmia ja siksi niistä tulisi päästä eroon.  Esimerkiksi eläinkoetoimintaa säätelevän EU-direktiivin lopulliseksi tavoitteeksi on määritelty eläinkokeista luopuminen.

Tiede ja tekniikka kehittyvät jatkuvasti ja tuovat uusia mahdollisuuksia eläinkokeiden korvaamiseen. Eläinten käytön lopettamiseksi voitaisiin kuitenkin tehdä huomattavasti nykyistä enemmän. Kestävän ja oikeudenmukaisen tulevaisuuden, joka suojelee niin ihmisiä, muita eläimiä kuin luontoakin, on perustuttava eläinkokeettomaan tieteeseen.

Kirjeessä kehotetaan päättäjiä tekemään ja toteuttamaan muutoksia, joilla nopeutetaan eläinkokeettomien menetelmien käyttöönottoa ja eläinten korvaamista opetuksessa ja tutkimuksessa. Myös konferenssin osallistujia kannustetaan edistämään laitoskohtaisia suunnitelmia, jotka tähtäävät eläinkokeiden lopettamiseen. Tulevaisuudessa tämän konferenssin järjestäjien tulisi nopeuttaa eläinkokeettomien menetelmien edistymistä keskittymällä konferenssin aiheissa niihin.

Lue lisää (muualla verkossa)

Statement addressed to all attendees of the 11th World Congress on
Alternatives and Animal Use in the Life Sciences, Virtual Congress,
August 2021
(pdf)

The 11th edition of the World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: