Eläinsuojelutarkastuksissa samat ongelmat toistuvat, mutta kiireelliset tapaukset lisääntyvät

Ruokaviraston uusimmasta eläinsuojeluvalvonnan raportista selviää, että laiminlyönnit ovat kasvaneet muun muassa turkistarhoilla ja sikatiloilla.

Vuosittain Suomessa toteutetaan joukko otantaan perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tuotantoeläintiloille. Ruokaviraston päätöksen mukaan tarkastukset painottuvat aina johonkin tiettyyn eläintuotannon alaan. Vuonna 2018 painotus koski turkistarhoja. Niiden tarkastukset olivat aiempina vuosina jääneet vähäisiksi, vaikka rikkomusten osuuksien oli todettu olevan korkeita: 25–66 prosentilla tarkastetuista tarhoista on havaittu rikkeitä.

Kaikkiaan tarkastettiin 89 turkistarhaa, joista 37 prosentilla löydettiin eläinsuojelusäädösten vastaista toimintaa. Mukana oli sekä alan sertifioimia tarhoja että sertifioimattomia paikkoja. Rikkomukset koskivat pääasiassa suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttavia asioita, kuten virikemateriaalien, pesäkoppien ja kuivikkeiden puutetta, verkkopohjan kuntoa sekä lopetuslaitteistoa. Myös sairaiden eläinten hoitoa oli laiminlyöty. Aiempien vuosien rikkeet ovat olleet vastaavia.

Vasikoiden hyvinvoinnissa ja sikatiloilla puutteita

Nautoja koskevat rikkomukset olivat kokonaisuudessaan vähentyneet, mutta vasikoita koskevat huomautukset nousivat. Viime vuonna vasikoiden oloissa oli huomauttamista 44 prosentissa paikoista, kun kaikkia nautatiloja koskeva huomautusten osuus oli 11 prosenttia. Luku on pysynyt pitkään lähes samalla tasolla, joten vasikoiden hyvinvoinnista huolehtimisen puutteet vaikuttavat uppoutuneen syvälle tuotannon rakenteisiin. Rikkomukset koskivat pääasiassa liian ahtaita tiloja sekä puhtauden ja turvallisuuden puutteita.

Sikatiloilla rikkomusten osuus kasvoi. Kaikkiaan 27 prosenttia tiloista sai huomautuksia, jotka koskivat muun muassa tilojen likaisuutta sekä virikemateriaalien puutteita.

Munijakana- ja broileritiloja on viime vuosina tarkastettu vain harvoja. Ainoastaan yksi munijakanala tarkastettiin, ja siellä havaittiin laiminlyöntejä. Neljästä tarkastetusta broileritilasta yhdellä oli eläinsuojelusäädösten rikkomuksia.

Epäilyyn perustuvien eläinsuojelutarkastusten määrä kasvoi

Kaikkiaan viime vuonna todettiin 18 prosentilla tarkastetuista eläintiloista eläinsuojelusäädösten vastaista toimintaa. Tarkastettujen tilojen lukumäärä oli 376. Määrätyistä tarkastuksista toteutui kuitenkin vain 90 prosenttia, ja erityisen paljon jäi toteutumatta määrättyjä turkistilojen tarkastuksia.

Tilatarkastusten lisäksi eläinsuojelutarkastuksia tehtiin kaupallisiin eläinkuljetuksiin. Niistä 94 prosenttia täytti eläinsuojelusäädökset.

Eläinsuojelutarkastuksista eniten tehdään epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia, eli sellaisia tarkastuksia, jotka viranomaiset tekevät ulkopuolisten tekemien ilmoitusten vuoksi. Niiden määrä kasvoi jälleen viime vuonna, kaikkiaan niitä tehtiin 6 508 kappaletta. Näistä kolmasosa oli aiheellisia, eli johti viranomaistoimenpiteisiin. Tuotantoeläimiin kohdistuneista tarkastuksista 42 prosenttia vaati toimenpiteitä, kun lemmikkieläimiä koskevista tarkastuksista 28 prosenttia tarvittiin toimenpiteitä. Kuitenkin lemmikkieläinten laiminlyönnit olivat useammin kiireellisiä toimenpiteitä vaativia kuin tuotantoeläinten. Erityisen huolestuttavaa on se, että kiireellisten toimenpiteiden suhteellinen määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa 10 prosenttiyksikköä siten, että tällä hetkellä jo 24 prosenttia kaikista toimenpiteistä tehdään kiireellisinä.

Lähteet (muualla verkossa)

Ruokavirasto: Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2018 (pdf).

Kuva: Jo-Anne McArthur / We Animals ja Oikeutta eläimille.

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: