Eläinten asiat unohtuivat puolueilta

Hallitusneuvottelut olivat pitkät ja laajat. Hallitusohjelman julkistusta odotettiin Animaliassa kuumeisesti. Tulisivatko eläinasioille myönteisimpinä profiloituneet sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto pitämään päänsä ja vaatimaan hallitusohjelmaan selkeitä parannuksia, jotka aiemmasta eläinlain luonnoksesta jäivät kipeästi puuttumaan?

Kun hallitusohjelma julkaistiin, lässähti tunnelma auttamattomasti. Ohjelmassa oli joitain parannuksia, mutta ne koskivat pääasiassa lemmikkieläimiä. Tuotantoeläinten hyvinvointia parantavat muutokset oli pitkälti haudattu matkan varrelle. Vaikuttaa siltä, että ne olivat olleet keskustalle sellaisia kynnyskysymyksiä, joista puolue ei ollut valmis antamaan yhtään periksi ja joissa muut puolueet olivat sitten taas myötäilleet.

Eläinlaki taisi olla kovin helppo kauppatavara keskustan pitämiseksi hallituksessa.

Tunnelma latistui lisää, kun maa- ja metsätalousministeriksi valittiin jo aiemman hallituksen ajan samaa pestiä hallinnut Jari Leppä (kesk). Leppä avasikin uuden ministerikautensa julistamalla maakuntalehdissä (mm. Karjalainen 8.6.2019), että eläinlakiin ei tule muita muutoksia kuin hallitusohjelmassa mainitut. Lepän mukaan laki myös halutaan viedä mahdollisimman nopeasti läpi.

Tämä tarkoittaisi, että laissa ei puututa turkistarhaukseen lainkaan, porsitushäkkejä ei kielletä eikä parsinavetoille tule täyskieltoa, vaan ainoastaan uusien parsinavetoiden rakentaminen kielletään.

Halusimme tietää, mitä sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto ajattelevat eläinlain tilanteesta nyt, kun hallitusohjelma on valmis ja keskusta tuntuu päättäneen, että kaikki kosmeettiset muutokset luonnokseen nakuteltiin jo hallitusohjelman yhteydessä. Vihreät ja vasemmistoliitto kannattivat ennen vaaleja kaikkia eläinlakiin ajamiamme keskeisiä vaatimuksia. Sosiaalidemokraatitkin antoivat tukensa useille tavoitteille, kuten tuotantoeläinten häkkikasvatuksen kiellolle.

Mitä puolueet sitten vastasivat meille?

Vastaukset olivat harmillisen ympäripyöreitä. Tuntuu siltä, että eläinlain kohtalo tosiaan jo sinetöitiin hallitusneuvotteluissa eikä taistelutahtoa sen muutosten puolesta enää merkittävissä määrin ole. Jokainen kolmesta puolueesta sentään totesi, että työ eläinten hyvinvoinnin eteen jatkuu, mutta muutoin varsinkin sosiaalidemokraattien vastaus oli pettymys. Eläinlaki taisi olla kovin helppo kauppatavara keskustan pitämiseksi hallituksessa.

Eläinlain muutokset voisivat olla vielä mahdollisia. On tärkeää, että äänestäjät ovat säännöllisesti yhteydessä kansanedustajiin. Seuraava tilaisuus vaikuttaa eläinlakiin on kenties vasta parinkymmenen vuoden päästä.

Vihreiden ja vasemmistoliiton vastauksista onneksi näkyy merkkejä siitä, että eläinlain muutokset voisivat olla vielä mahdollisia. Jotta näin todella kävisi, on tärkeää, että äänestäjät ovat säännöllisesti yhteydessä kansanedustajiin. Eläinlaki uudistetaan nyt, ja seuraava tilaisuus vaikuttaa siihen on kenties vasta parinkymmenen vuoden päästä. Puolueissa on paljon yksittäisiä ehdokkaita, joille eläinten asiat ovat tärkeysjärjestyksessä korkealla. Kannustetaan heitä tässä päämäärässä ja näytetään puolueille, että eläinten oikeudet on otettava vakavasti muulloinkin kuin vaalien alla. Me äänestäjät emme unohda puolueiden lupauksia, emmekä saa antaa eläinten oikeuksien unohtua heiltä, jotka olemme eduskuntaan äänestäneet.

Alta voit lukea puolueiden vastaukset kokonaisuudessaan. Kysyimme heiltä, pitääkö ministeri Lepän 8.6. antama lausunto paikkansa ja ovatko sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmisto hyväksyneet eläinlain viemisen läpi ilman mitään muita muutoksia kuin hallitusohjelman maininnat. Kysyimme myös puolueen kantaa eläinlain tilanteeseen.

SDP:n vastaus:

”Esitys laiksi eläinten hyvinvoinnista tullaan antamaan tällä hallituskaudella hallitusohjelmassa sovitulla tavalla. Uusi laki tulee selvästi parantamaan eläinten hyvinvointia Suomessa. Viime kaudella käsittelyssä olleeseen esitykseen oli mahdollista tehdä joitain parannuksia hallitusneuvotteluiden yhteydessä. “Esimerkiksi porsitushäkeistä luopumista selvitetään erillisessä asiantuntijatyöryhmässä.” Työ eläinten hyvinvoinnin eteen jatkuu.”

Vihreiden vastaus:

”Hallitusohjelmaan kirjattiin, että viime kauden esitystä laiksi eläinten hyvinvoinnista täydennetään niin, että eläinten itseisarvo tunnistetaan ja että eläinten lajityypillinen käyttäytyminen mahdollistetaan. Porsitushäkeistä luopumista selvitetään ja uusien parsinavetoiden rakentamisesta luovutaan. Riittävä kivunlievitys taataan kivuliaissa toimenpiteissä.

Vihreät ovat vaatineet mm. porsitushäkeistä ja parsinavetoista luopumista, riittävän kivunlievityksen säätämistä pakolliseksi sekä turkistarhauksen kieltämistä siirtymäajalla. Näitä tavoitteita puolustamme myös, kun eläimiin liittyvästä lainsäädännöstä neuvotellaan Rinteen hallituksessa.

Vihreät tekevät töitä hallituksessa sen eteen, että Suomeen saadaan edistyksellinen laki eläinten hyvinvoinnista, joka parantaisi merkittävällä tavalla eläinten hyvinvointia.”

Vasemmistoliiton vastaus:

”Vasemmistoliitto kannattaa useita parannuksia eläinten oikeuksiin, jotka eivät ole mukana Rinteen hallituksen ohjelmassa. Puolue kannattaa esimerkiksi täyskieltoa eläinten liikkumista rajoittaville emakkohäkeille. Lisäksi vasemmistoliitto kieltäisi turkistarhauksen kokonaan siirtymäajan myötä. Rinteen hallituksen ohjelmassa kielletään uusien parsinavetoiden rakentaminen, mikä on positiivinen edistysaskel eläinten oikeuksille. Vasemmistoliitto olisi tämän lisäksi valmis asettamaan parsinavetoille täyskiellon siirtymäajan jälkeen. 

Eläinlain lisäksi eläinten oikeuksia saadaan hallituskauden aikana vahvistettua myös yhden hallituksen kärkitavoitteen, eli ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen kautta. Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kasvisruoan edistämisestä ja ruoan ilmastopäästöjen pienentämisestä. Myös luonnonvaraisten eläinten elinympäristöjen suojelemiseen osoitetaan hallitusohjelmassa historiallisen suuri, 100 miljoonan euron, vuosittainen summa.

Yleisesti voidaan todeta, että hallitusohjelmassa saatiin otettua tarpeellisia askelia eläinten oikeuksien edistämiseksi, mutta on selvää, että eläinten hyvinvointia koskevaan lainsäädäntöön tarvitaan vielä runsaasti parannuksia ja työ eläinten oikeuksien puolesta jatkuu.”

Kuva: Jo-Anne McArthur / We Animals.

Lue lisää (muualla verkossa)

Eläinpolitiikka.fi: Eläinpoliittinen kysely 2019.

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: