Espanja säätää valvontakameroiden asentamisen pakolliseksi teurastamoihin

Espanjasta tulee ensimmäinen EU-maa, jossa videovalvonta tulee pakolliseksi kaikissa teurastamoissa niiden koosta riippumatta.

Eurogoup for Animalsin jäsenjärjestö Equalia on vuodesta 2018 lähtien ajanut parempaa sääntelyä espanjalaisiin teurastamoihin. Järjestö aloitti kampanjan ”Ley de Cámaras de Videovigilancia en Mataderos” (laki videovalvontakameroista teurastamoissa) ja vaati valvontakameroiden pakollista asentamista kaikkiin espanjalaisiin teurastamoihin. 

Espanjan kuluttajaministeriö hyväksyi elokuun lopussa asetuksen eläinten hyvinvoinnin valvonnasta teurastamoissa. Asetus tekee Espanjasta ensimmäisen maan Euroopan unionissa, joka on säätänyt teurastamoiden pakollisesta videovalvonnasta. Kaikkien teurastamoiden koosta riippumatta on noudatettava lakia. Suurilla teurastamoilla on vuosi aikaa toteuttaa muutos, kun taas pienemmissä tiloissa siirtymäaikaa on kaksi vuotta.

Animalia vaatii videovalvontaa myös Suomen teurastamoihin

Animalia on ajanut teurastamoiden kameratallennusta Suomessa. Animalia vaati eläinlain luonnosta koskevassa lausunnossaan, että teurastamoiden valvontaa koskevan pykälän alku tulee muuttaa muotoon: ”Teurastamossa eläinten hyvinvointimääräysten noudattamisen valvonnassa Ruokaviraston tulee käyttää apuna tallentavaa kameravalvontaa.”

Jatkuva kameratallennus auttaisi merkittävästi eläinten hyvinvointimääräysten noudattamisen valvonnassa. Teurastamoilla on todennetusti ollut puutteita näiden määräysten noudattamisessa. Tallenteet tulee säilyttää vähintään kuukauden ja valvovan viranomaisen tulee tarkastella niitä säännöllisesti satunnaisotannalla.

Lue lisää (muualla verkossa)

Eurogroup for Animals 31.8.2022. Spain becomes the first EU country to legislate the installation of video surveillance cameras in all slaughterhouses.

Animalia 13.1.2022. Lausunto luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista.

Kuva: Tom Woollard / We Animals Media

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: