EU-kansalaiset haluavat sitovan suunnitelman eläinkokeiden lopettamiseksi

Lähes kolme neljästä EU-kansalaisesta kokee, että Euroopan unionin tulisi asettaa sitovat tavoitteet ja määräajat eläinkokeista luopumiseksi. Asia selviää tuoreesta Cruelty Free Europen teettämästä mielipidekyselystä.

Tulosten perusteella täysi-ikäisistä EU-kansalaisista 70 % on sitä mieltä, että eläinkokeiden täydellisen korvaamisen eläinkokeettomilla tutkimusmenetelmillä tulisi olla yksi EU:n päätavoitteista. Samoin yli 70 % vastaajista on yhtä mieltä siitä, että EU:n tulisi asettaa sitovat tavoitteet ja määräajat eläinkokeiden lopettamiseksi. 

Vähintään kolme neljästä kyselyyn vastanneesta portugalilaisesta (85 %), kroatialaisesta (84 %), puolalaisesta (80 %), italialaisesta (79 %), saksalaisesta (76 %) ja ranskalaisesta (75 %) oli samaa mieltä väitteen kanssa, että EU:n tulisi investoida enemmän eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien kehittämiseen.

Lisäksi mielipidekyselyssä havaittiin, että: 

  • 76 % täysi-ikäisistä EU-kansalaisista on yhtä mieltä siitä, että kodinpuhdistusaineiden vuoksi tehtävät eläinkokeet tulisi kieltää EU:ssa.
  • 74 % on yhtä mieltä siitä, että kosmetiikan vuoksi tehtävät eläinkokeet eivät ole hyväksyttäviä missään olosuhteissa.
  • 66 % on yhtä mieltä siitä, että EU:n tulisi lopettaa kaikki eläinkokeet välittömästi.  

Yli 90 % uusista lääkkeistä, jotka todetaan eläinkokeissa turvallisiksi ja tehokkaiksi, eivät toimi ihmisillä. Tästä huolimatta tuorein EU-raportti eläinten tutkimuskäytöstä paljastaa, että Euroopassa tehtiin 30 miljoonaa eläinkoetta vuosien 2015–2017 aikana. Lisäksi komission tekemästä direktiivin 2010/63/EU täytäntöönpanoa koskevasta raportista ilmenee, että varsinaisen eläinkoekäytön lisäksi 12,6 miljoonaa muuta eläintä kasvatettiin EU:n tutkimuslaitoksissa vuonna 2017.

Kun EU edistää investointeja kestävän tutkimuksen ja innovaatioiden uudelleenrakentamiseen COVID-19-pandemian jälkeen, Cruelty Free Europe kehottaa päättäjiä sisällyttämään strategiaan kattavan suunnitelman, jolla lopetetaan vanhentuneeseen eläinkoetutkimukseen nojaaminen. Etusijalle tulee asettaa parempi, ihmisiin sovellettavissa oleva ja inhimillinen tieteellinen tutkimus, joka tekee EU:sta maailman johtavan voiman eläinkokeettomassa tutkimuksessa.

“Ei yksinkertaisesti riitä, että jatkamme epäonnistuneita, vanhentuneita ja epäluotettavia eläinkokeita, kun yritämme kehittää ihmisten sairauksien hoitomenetelmiä ja suojautumista ihmisille ja ympäristölle haitallisilta kemikaaleilta”, sanoo Katy Taylor, Cruelty Free Europen tieteellinen johtaja. 

”EU:n on luotava puitteet, joissa uusien ja nykyaikaisten eläinkokeettomien menetelmien käyttöön kannustetaan. Nämä menetelmät  edistävät kansalaisten ja ympäristön suojelua ja edistävät innovaatioita ja kasvua. Kestämättömien käytäntöjen asteittaiseen käytöstä poistamiseen ja niiden korvaamiseen paremmilla menetelmillä on olemassa tavoitteet ja määräajat EU:n politiikassa – esimerkiksi hiilidioksidipäästoissä, jätteissä ja kierrätyksessä.”

”Kyselymme tulokset osoittavat, että EU:n kansalaiset ovat valmiita siirtämään eläinkokeet menneisyyteen. Nyt päättäjien tehtävänä on kuunnella heitä ja laatia suunnitelma, joka johtaa lopulliseen eläinten kärsimyksen päättymiseen eurooppalaisissa tutkimuslaitoksissa”, Taylor päättää.

Taustaa

Animalia on Cruelty Free Europe -järjestön jäsen. CFE on uusi kattojärjestö EU-alueella toimiville eläinjärjestöille.

CFE tekee yhteistyötä EU:n toimielinten sekä kansalaisten kanssa varmistaakseen, että koe-eläinlaitoksissa elävien eläinten oikeudet otetaan vakavasti EU:ssa. CFE kampanjoi inhimillisen ja modernin tieteen sekä edistyksellisen lainsäädännön puolesta.

Savanta ComRes haastatteli tutkimukseen verkon kautta 5653 täysi-ikäistä EU-kansalaista välillä 9.-19.6.2020. Mukana oli 12 EU-maan kansalaisia (1223 Saksasta, 1071 Ranskasta, 891 Italiasta, 680 Espanjasta, 560 Puolasta, 279 Romaniasta, 250 Alankomaista, 174 Belgiasta, 155 Tsekin tasavallasta, 155 Portugalista, 108 Tanskasta ja 107 Kroatiasta). 

Kuva: Unsplash

Lähteet (muualla verkossa):

Cruelty Free Europe. 16.7.2020. Poll: 72% of EU citizens want a phase-out plan for animal tests

Euroopan komissio. 5.2.2020. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun direktiivin 2010/63/EU täytäntöönpanosta Euroopan unionin jäsenvaltioissa

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: