EU:n panostettava eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien kehittämiseen

Vuonna 2010 EU:ssa hyväksyttiin direktiivi, jonka selkeänä tavoitteena on eläinkokeiden vähentäminen ja lopulta eläinkokeista luopuminen. Kymmenessä vuodessa koe-eläinten määrä ei ole EU:ssa kuitenkaan merkittävästi vähentynyt.

Heinäkuun täysistunnossa käsiteltiin kysymystä, jossa vaaditaan suunnitelmia ja toimenpiteitä eläinkokeettoman tutkimuksen kehityksen nopeuttamiseksi. Suomalaisista mepeistä Heidi Hautala, Ville Niinistö ja Sirpa Pietikäinen ovat olleet mukana jättämässä tätä kysymystä.

Animalia vetosi myös muihin suomalaisiin meppeihin, jotta he tukisivat ryhmiensä kautta tätä kysymystä. Eläinkokeettoman tutkimuksen edistyminen vaatii taakseen poliittista tahtoa.  Heinäkuun täysistunnossa asia etenikin, ja kysymyksestä päätettiin äänestää syyskuussa. 

Eläinkokeettomat tutkimusmenetelmät ovat kehittyneet monilta osin jo pitkälle. Esimerkiksi organ-on-chip-tutkimusmallit, laskentapohjaiset lähestymistavat ja tietokonemallit tarjoavat nykyisin laajasti mahdollisuuksia eläinkokeiden korvaamiseen ja tutkimuksen kehittämiseen.

Toimintasuunnitelmalla kohti  eläinkokeetonta tutkimusta

EU:n Yhteinen tutkimuskeskus on hyväksynyt monia eläinkokeettomia tutkimusmenetelmiä eri tautitutkimuksiin, mutta näistä raporteista ei ole seurannut konkreettisia toimia eläinkokeiden korvaamiseksi

Tämän vuoksi toimintasuunnitelma, jolla nopeutetaan siirtymistä eläinkokeettomiin tutkimusmenetelmiin, on kiireellinen. Eläinten korvaamisesta tieteellisissä tutkimuksissa tulisi tehdä EU:n yksi prioriteetti.

Ehdotetussa toimintasuunnitelmassa määriteltäisiin joukko toimia konkreettisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällä hetkellä EU:lta puuttuu sellainen kattava poliittinen ohjelma eläinkokeiden lopettamiseksi ja korvaamiseksi, mikä kattaisi nykyisen EU:n lainsäädännön ja rahoituskanavien tavoitteet.

Vaatimalla toimintasuunnitelmaa – jollainen monille muille politiikan aloille on jo tehty – Euroopan parlamentilla on mahdollisuus varmistaa, että EU:lla on selkeät keinot ja tavoitteet sen varmistamiseksi, että voimassa olevan lainsäädännön tavoitteet eläinkokeettomuuden edistämisestä saavutetaan. Toimintasuunnitelman päätavoitteena olisi laatia etenemissuunnitelma kattaville ja monialaisille toimille. Näissä olisi määritelty erityiset tavoitteet ja aikataulut, joilla vähennetään eläinten käyttöä tutkimuksessa, lain vaatimissa testeissä sekä koulutuksessa EU:ssa.

Lue lisää (muualla verkossa)

Suullinen kysymys O-000043/2021. Suunnitelmat ja toimet siirtymän nopeuttamiseksi kohti innovointia ilman eläinten käyttöä tutkimuksessa, lakisääteisessä testauksessa ja koulutuksessa

Cruelty Free Europe: More needs to be done to bring animal tests to an end across Europe, say MEPs 

Kuva: Louis Reed / Unsplash

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: