Häkkikieltoa ajava EU-kansalaisaloite sai tukea Euroopan parlamentissa

Tavoite tuotantoeläinten häkkikasvatuskiellosta eteni Euroopan unionissa, kun End the Cage Age -kansalaisaloitteen kuulemistilaisuus järjestettiin Euroopan parlamentissa.  

End the Cage Age -eurooppalainen kansalaisaloite (ECI) on yli 170 kansalaisjärjestön yhteinen hanke. Aloitteen tavoitteena on eläintuotannon häkkikasvatuskielto, ja se keräsi 1,4 miljoonaa allekirjoitusta vuosina 2018-2019. End the Cage Age on ensimmäinen menestynyt eläinten hyvinvointiin liittyvä EU-kansalaisaloite.  

Monet mepit kommentoivat aloitetta, ja kaiken kaikkiaan aloite sai tilaisuudessa myönteisen vastaanoton. Monet puhujat korostivat aloitteen demokraattista painoarvoa.  

Eläinten hyvinvoinnin työryhmän varapresidentti ja häkkikieltoa valmistelevan työryhmän puheenjohtaja Eleonora Evi sanoi kuulemistilaisuuden olevan tärkeä askel kohti tavoitetta häkkivapaasta Euroopasta. Evin mukaan Euroopan komissio ei voi jättää huomiotta sitä tukea, minkä aloite on saanut eurooppalaisilta kansalaisilta. Hän lisäsi, että komission täytyy ehdottaa lainsäädäntöä, joka lopettaa turhan ja julman häkkikasvatuksen mahdollisimman nopeasti. Tämä toisi EU:n tuotantomenetelmät lähemmäksi kansalaisten odotuksia, yhteensopivammaksi ympäristön kanssa ja turvallisemmiksi kansalaisten terveydelle. 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen komissaari Janusz Wojciechowski sanoi kuulemistilaisuudessa, että EU:n maataloustukia ja elvytysvaroja voidaan ohjata häkkien poistamiseen ja vaihtoehtoisten kasvatusmenetelmien käyttöönottoon. Hän myös lisäsi, että aloite saa täyden tuen Euroopan komissiolta tämän muutoksen käyttöönottamiseksi.  

Kuulemistilaisuuden päätteeksi maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puheenjohtaja Norbert Lins totesi, että suurin osa tilaisuuden osanottajista toivotti aloitteen tervetulleeksi. ”Pallo on nyt komissiolla”, Lins sanoi.  

Kuva: Andrew Skowron

Lähteet (muualla verkossa)

Eurogroup for Animals 15.4.2021. Time to End the Cage Age – a ban on cages for farmed animals receives overwhelming support at EU Parliament hearing.

End the Cage Age -kampanjan sivu

Euroopan parlamenti sivu kansalaisaloitteesta

Tallenne kuulemistilaisuudesta 15.4.2021

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: