Koe-eläinmäärät kasvussa – lähes 200 miljoonaa eläintä kuolee vuosittain eläinkokeiden takia

Koko maailmassa käytetään vuosittain noin 80 miljoonaa koe-eläintä. Näiden lisäksi laitoksissa kuolee kymmeniä miljoonia eläimiä muussa tutkimuskäytössä. 

Cruelty Free International -järjestö (CFI) julkaisi selvityksen, jossa se arvioi käytettyjen koe-eläinten määrän vuodelta 2015. Tarkkojen lukujen kerääminen on vaikeaa, sillä läheskään kaikki maat eivät tilastoi koe-eläinten käyttöä tai maiden tilastointitavat eroavat. 

CFI:n laskelmien mukaan vuonna 2015 käytettiin kaikkiaan 192,1 miljoonaa eläintä tieteellisessä tutkimuksessa, kun mukaan lasketaan myös muu tieteellinen käyttö kuin varsinaiset eläinkokeet. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kasvatukseen, GM-kantojen ylläpitoon tai kudosten keräämiseen käytettäviä eläimiä.  

Viimeksi vastaava arvio koe-eläinten määristä on tehty vuoden 2005 tiedoista, jolloin käytettyjä eläimiä arvioitiin olleen 115,2 miljoonaa. Määrä on siis kasvanut kymmenessä vuodessa lähes 80 miljoonalla eläimellä. Osittain kasvu selittyy tarkemmalla arviointimenetelmällä sekä tilastointitapojen muutoksilla, mutta selvää on, että koe-eläinten kokonaismäärä on silti kasvanut. Järjestön laskelmat perustuivat 37 valtion julkaistuihin koe-eläintilastoihin sekä ennustemalliin, joka perustuu julkaistuihin tutkimuksiin 142 valtiosta. 

Koe-eläinten käyttöön on puututtava

Eniten koe-eläimiä käytetään Kiinassa, jossa arvioidaan käytetyn 20,5 miljoonaa koe-eläintä. Toisena tulee Japani, jossa arvioitu määrä on 15 miljoonaa koe-eläintä. Myös Yhdysvallat pääsee yli 10 miljoonaan eläimeen, sillä maan koe-eläinmääräksi arvioitiin 14,6 miljoonaa. Muita suuria koe-eläinmaita ovat Kanada, Australia, Etelä-Korea, Iso-Britannia, Brasilia, Saksa ja Ranska. 

CFI laski erikseen koirilla ja apinoilla tehtyjen eläinkokeiden määrän.  Arvion mukaan vuonna 2015 koirilla tehtiin yli 207 000 ja apinoilla yli 158 000 eläinkoetta. 

”Huolimatta kasvavasta yleisestä huolesta ja lisääntyvistä mahdollisuuksista inhimillisempien ja ihmisiä paremmin vastaavien eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien käyttöön, eläinten käyttö jatkuu julmissa ja epäluotettavissa kokeissa ympäri maailman”, Katy Taylor CFI:stä kertoo. 

Taylor on ollut yksi tutkimuksen tekijöistä. Hän työskentelee CFI:ssä eläinkoeasioista vastaavana asiantuntijana. 

”Arviomme mukaan koe-eläinten käyttö on maailmanlaajuisesti kasvanut merkittävästi kymmenessä vuodessa. Kokeissa käytettyjen koirien ja apinoiden lukumäärä on hätkähdyttävä. Vetoamme kaikkiin maailman päättäjiin, että koe-eläinten käytölle on tehtävä jotain heti”, Taylor vaatii. 

Suomessa käytetään vuosittain yli 100 000 koe-eläintä. Kun mukaan lasketaan eläinten muu tieteellinen käyttö, kuolee Suomessa vuosittain yli 250 000 eläintä tieteellisessä käytössä.  Suomessa Animalia kerää parhaillaan nimiä vetoomukseen, jossa vaaditaan Suomen hallitusta vähentämään eläinkokeita sekä rahoittamaan eläinkokeetonta tutkimusta. Löydät linkin vetoomukseen artikkelin alta. 

Kuva: Andrew Skorow

Lähteet (muualla verkossa) 

Cruelty Free Internationalin uutinen 24.4.2020. On World Day for Animals in Laboratories we reveal the number of animal tests worldwide 

Katy Taylor & Laura Rego Alvarez 24.2.2020. An Estimate of the Number of Animals Used for Scientific Purposes Worldwide in 2015 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilastot 

Animalian vetoomus eläinkokeiden vähentämiseksi ja eläinkokeettoman tutkimuksen rahoituksen lisäämiseksi 

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: