Koe-eläinten käyttö laskussa – silti yli 240 000 eläintä joutui tutkimuskäyttöön

Eläinkokeissa käytettyjen eläinten määrä on Suomessa laskenut. Viime vuonna eläinkokeisiin sekä muuhun tutkimukseen liittyvään käyttöön joutui kuitenkin yhä 241 994 eläintä.

Varsinaisiin eläinkokeisiin joutui 92 769 eläintä. Näiden lisäksi koe-eläinlaitoksissa kasvatettiin 12 117 eläintä geenimuunneltujen kantojen luomisen ja ylläpidon takia. 137 108 kasvatettiin lisäksi muuhun käyttöön, kuten muiden geneettisten kantojen ylläpidon takia tai kudosten ja elinten ottamista varten.

Hiiri yleisin koe-eläin

Eniten eläinkokeisiin joutui hiiriä, lähes 53 000 yksilöä. Toiseksi eniten kokeissa käytettiin lohikaloja, yli 14 000 yksilöä. Kolmanneksi yleisin koe-eläin oli rotta, joita joutui kokeisiin lähes 10 000 yksilöä. Muita tavallisia koe-eläimiä ovat esimerkiksi lampaat, naudat, kanat, hamsterit ja muut jyrsijät sekä seeprakalat.

Eläinkokeet jaetaan neljään vakavuusluokkaan niiden aiheuttaman kärsimyksen mukaan. Vakavan luokan eläinkokeita oli viime vuonna 5 prosenttia eläinkokeista. Kohtuulliseksi luokiteltavaa kärsimystä aiheutti 28 prosenttia ja lieväksi luokiteltavaa kärsimystä 60 prosenttia eläinkokeista. 7 prosenttia luokiteltiin ei toipumista -luokkaan, joka tarkoittaa sitä, että toimenpiteet tehdään nukutetulle eläimelle eikä eläintä herätetä ennen kokeen päättymistä ja eläimen lopettamista.

Yli puolet (56 %) eläinkokeista tehdään perustutkimuksen takia. Perustutkimus tarkoittaa yleisen tiedon lisäämistä ilman suoraa tavoitetta esimerkiksi lääkehoidon löytymisestä sairauteen. Toiseksi eniten eläinkokeita käytetään soveltavassa tutkimuksessa (37 %). Soveltavassa tutkimuksessa tavoitellaan ratkaisujen, kuten lääkehoitojen, löytämistä.

Koe-eläinten määrä kääntyi laskuun

Eläinkokeisiin ja muuhun tutkimukselliseen käyttöön joutui viime vuonna 31 prosenttia vähemmän eläimiä kuin vuonna 2020. Eläinkokeiden osalta laskua oli 23 prosenttia ja muu käyttö väheni 35 prosenttia. Toisaalta vuonna 2020 eläinten käyttö nousi reilusti edeltävään vuoteen verrattuna. Kun vertailee vuosia 2021 ja 2019, oli laskua koe-eläinten käytössä 6 prosenttia ja muussa käytössä 15 prosenttia. Kaikkiaan koe-eläinten käyttö olikin viime vuonna vähäisintä vuosiin.

Lue lisää (muualla verkossa)

Aluehallintovirasto. Koe-eläimet.

Animalia. Eläinkokeet.

Kuva: Filo / iStockphoto

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: