Maailma tarvitsee kestäviä ratkaisuja –  ylioppilaskunnat näyttävät mallia

Kasviperäisiin tarjoiluihin siirtyneet, Pro Animalia -palkitut ylioppilaskunnat toivovat, että kasvipohjainen ruokatarjoilu leviää myös muiden koulujen tapahtumiin ja opiskelijaruokailuihin.  

Animalia palkitsi vuoden 2022 eläinoikeuspalkinto Pro Animalialla Helsingin, Lapin, Oulun ja Lappeenrannan LUT -yliopistojen ylioppilaskunnat. Kaikki tahot ovat tehneet vuoden aikana linjauksen tarjoilla tilaisuuksissaan vain vegaanista ruokaa.  

Animalian hallitus pitää ylioppilaskuntien toimintaa esimerkillisenä, sillä yhteisten tilaisuuksien ruokatarjoilun muuttaminen kasvipohjaiseksi on tärkeä askel niin eläinten oikeuksien edistämisessä kuin ilmastokriisin hillitsemisessä.    

Kasviperäinen ruoka on helppo tapa vaikuttaa 

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri Miikka Keränen kertoo, että kasvipohjaisuutta perusteltiin muun muassa ilmasto- ja ympäristösyillä.  

”Myös terveydelliset syyt painoivat. Lisäksi päätöksessä pyritään ottamaan huomioon paikallisuus ja kotimaisuus. Myös eläinten oikeudet olivat aloitteessa esillä”, Keränen kertoo.  

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan päätöksen taustalla oli sen jäsenten laatima aloite kasvipohjaisesta HYY:stä. Myös HYY:assä eläinten oikeudet  olivat esillä, kun aloitteesta keskusteltiin. 

”HYYn kestävän kehityksen suunnitelma linjasi jo ennen jäsenaloitteen hyväksymistä, että suosimme tarjoiluissamme vegaanisia ruokia sekä ruokaa, jolla on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Päätös on linjassa HYY:n strategian kanssa, minkä mukaan huomioimme kaikessa toiminnassamme ympäristövaikutukset”, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Aleksi Tujunen kertoo.  

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Lotta Leinonen kertoo, että OYY:n päätöksen taustalla oli halu toimia esimerkkinä ja rohkaista ihmisiä tekemään kestäviä valintoja.   

”Tavoitteena on herätellä ajatuksia siitä, että ruokalautasella on helppo tehdä hyviä valintoja maapallon eteen. Keskustelussa oli enemmän esillä kestävyys ja ilmastoystävällisyys, mutta eläinten oikeudet ovat tietysti tärkeitä ja laajemmassa kuvassa ilmastollisesti kestävät valinnat edistävät eläintenkin elinympäristöjen säilymistä”, Leinonen kertoo.  

Lappeenrannan LUT-yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Roosa Grönberg kertoo, että linjauksella haluttiin pienentää ylioppilaskunnan hiilijalanjälkeä. 

“Linjaus kasvipohjaisista tarjoiluista oli yksi helpoimmista tavoista aloittaa ilmastovastuullisuuden kehittäminen. Tavoitteenamme oli myös kannustaa yksilöitä sekä muita organisaatioita tekemään pieniäkin ilmastotekoja”, Grönberg kertoo. 

Ylioppilaskunnat näyttämässä esimerkkiä 

Palkitut kannustavat myös muita ylioppilaskuntia tekemään vastaavia päätöksiä. Ylioppilaskuntien tapahtumien ja juhlien muuttuessa kasvipohjaiseksi seuraava luonnollinen askel voisi olla kaikkien opiskelijaruokailujen muuttaminen vegaanisiksi.  

Lappeenrannan LUT-yliopiston Roosa Grönberg kertoo, että ylioppilaskunta koki tärkeäksi kannustaa muita organisaatioita linjaukseen kasvipohjaisista tarjoiluista.  

“Tämä oli meille erityisen tärkeää, sillä olimme ensimmäinen linjauksen tehnyt ylioppilaskunta. Halusimme linjauksella kannustaa myös kaikkia opiskelijoitamme tutustumaan kasvipohjaisiin vaihtoehtoihin matalalla kynnyksellä”, Grönberg kertoo.  

HYY:n Aleksi Tujusen mukaan ylioppilaskunnat pystyvät vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan näyttämällä esimerkkiä omalla toiminnallaan. HYY:n seuraavalla edustajistolla on Tujusen mukaan hyvä mahdollisuus vaikuttaa siihen, ja askelia siihen suuntaan on jo tehty.  

”Omistamamme yrityksen Ylvan Unicafe-ravintoloissa vegaaniset ja kasvisruokapohjaiset vaihtoehdot ovat nykyään linjastolla ensimmäisinä, minkä lisäksi vegaaniset ateriat ovat 10 senttiä muita vaihtoehtoja halvempia”, Tujunen sanoo.  

Myös Oulussa kasvisruoka on linjastolla tarjolla ensimmäisenä. Lapin yliopisto haluaa tehdä yhteistyötä muiden ylioppilaskuntien kanssa, jotta vegaaninen ruokailu otettaisiin paremmin huomioon. 

”Kun olemme itse oppineet toimimaan päätöksen puitteissa, voimme mielellämme myös neuvoa muita ylioppilaskuntia tarpeen mukaan”, LYY:n Miikka Keränen sanoo.  

Myös OYY toivoo linjauksien leviämistä. 

”Linjauksen tehneet ylioppilaskunnat nostavat hyvin kestävämpää ruokailua enemmän esille ja olen ylpeä, että olemme mukana muutoksessa. Maailma tarvitsee kestävämpiä ratkaisuja meiltä kaikilta!” Leinonen sanoo. 

Lue lisää (muualla verkossa)

Animalia 1.11.2022. Eläinoikeuspalkinto Helsingin, Lappeenrannan, Lapin ja Oulun yliopiston ylioppilaskunnille.

Kuva: iStock

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: