Merkittävä edistysaskel: uusia lääkkeitä ei tarvitse tutkia eläinkokeilla Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa tehtiin historiaa, kun maassa hyväksyttiin laki, joka mahdollistaa uusien lääkkeiden testaamisen eläinkokeettomilla tutkimusmenetelmillä. Esimerkiksi EU:ssa on edelleen voimassa laki, joka vaatii eläinkokeiden käyttöä lääketutkimuksessa.

Joulukuussa 2022 hyväksytyn uuden lain ansiosta Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) voi hyväksyä uusia lääkkeitä ilman koe-eläimillä tehtävää tutkimusta. Aiemmin lääkeyhtiöiden oli lain mukaan testattava lääkeaihioiden turvallisuutta ja tehoa useissa eri eläinkokeissa. Tutkimuksiin kuuluivat esimerkiksi myrkyllisyyskokeet yhdellä jyrsijälajilla, kuten hiirellä tai rotalla, ja yhdellä ei-jyrsijälajilla, kuten apinalla tai koiralla.

Uuden lain ansiosta Yhdysvalloissa voidaan nyt käyttää nykyaikaisia ja ihmisten kannalta tehokkaampia tutkimusmenetelmiä, kuten erilaisia monisoluisia kudosmalleja ja tietokonepohjaisia menetelmiä, aiempien pakollisten eläinkokeiden sijaan.

Eläinkokeet ovat vanhentuneita

Tutkimustiedon lisääntyminen on osoittanut selvästi, että eläinkokeisiin perustuvat tutkimusmenetelmät ovat vanhentuneita. Keskimäärin 92 % lääkeaihioista, jotka läpäisevät koe-eläimillä tehdyt tutkimukset, hylätään myöhemmin ihmisillä tehtyjen kliinisten kokeiden aikana. Hylkääminen tapahtuu pääasiassa siksi, että lääkkeet eivät toimi ihmisillä tai ne aiheuttavat merkittäviä sivuvaikutuksia.

Monet eläinkokeettomat tutkimusmenetelmät ovat jo osoittautuneet tarkemmiksi ja luotettavimmiksi kuin eläinkokeet. Esimerkiksi eräässä tuoreessa tutkimuksessa käytettiin ihmisen maksakudosmallia todentamaan useiden maksaa vaurioittavien yhdisteiden myrkyllisyys, vaikka aiemmissa eläinkokeissa samat yhdisteet oli todettu virheellisesti vaarattomiksi.

Lääketieteellisiä eläinkokeita ei kuitenkaan kielletä Yhdysvaltojen uudessa laissa. Siitä huolimatta on merkittävää edistystä, että lääkeyhtiöitä ei enää laissa velvoiteta suorittamaan eläinkokeita, vaan ne voivat käyttää niiden sijaan eläinkokeettomia tutkimusmenetelmiä.

Eläinjärjestöjen mielestä Euroopan on seurattava Yhdysvaltojen esimerkkiä mahdollisimman pian ja lopetettava eläinten käyttö lääketutkimuksessa. Eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien kehitystyö vaatii kuitenkin panostuksia. Kehitystyötä tuetaan tällä hetkellä rahallisesti vain murto-osalla verrattuna eläinkokeisiin käytettävään rahaan. Jotta eläinkokeet saadaan vähenemään, tarvitaan lakimuutosten lisäksi huomattavaa panostusta eläinkokeettomaan tutkimukseen, tutkijoiden kouluttamiseen ja alan rahoitukseen.

Lue lisää (muualla verkossa)

Eurogroup for Animals 7.2.2023. Major success in the USA: new drugs no longer have to be tested on animals for approval.

Kuva: Muratsenel / Istock.com

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: