Eläinpoliittinen vaalikone vaatii ehdokkailta vastauksia eläinasioista

Eläinpoliittisessa vaalikoneessa eduskuntavaalien ehdokkaat pääsevät kertomaan kantansa 19 eläinten oikeuksia ja hyvinvointia edistävään väittämään. Vaalikoneen ovat toteuttaneet Animalia ja SEY Suomen eläinsuojelu.

Turkistarhauksen kieltäminen on noussut yhdeksi merkittävistä yhteiskunnallisista kysymyksistä. Eläinpoliittiseen vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 80 prosenttia olisi valmiita kieltämään turkistarhauksen Suomessa. Tämä on merkittävää, sillä juuri tällä viikolla eduskunta hyväksyi uuden eläinlain, jossa turkistarhausta ei kielletty.

Hyväksyttyyn eläinlakiin jäi edelleen paljon muutakin korjattavaa: esimerkiksi käytössä olevat parsinavetat, porsitushäkit ja häkkikanalat tulisi kieltää tulevalla hallituskaudella. Vaatimus saa vankkaa kannatusta ehdokkaiden joukossa, sillä 87 prosenttia vastanneista olisi valmis kieltämään tuotantoeläinten kasvatuksen liikkumisen estävissä rakenteissa.

Myös broilereiden hyvinvointiongelmat huolestuttavat isoa osaa vaalien ehdokkaista. 83 prosenttia vaalikoneeseen vastanneista kannatti väitettä, että nopeakasvuisten broilerihybridien kasvatus tulee kieltää. Eläinlain jälkeen tuleekin todennäköisesti pian ehdotus eläinten jalostusta koskevaksi asetukseksi, joka säätelee niin tuotanto- kuin lemmikkieläintenkin jalostusta.

Kasviproteiinien tuotantoa ja eläinkokeettomien menetelmien kehitystä halutaan tukea

67 prosenttia vaalikoneen täyttäneistä ehdokkaista kannattaa sitä, että Suomeen laaditaan toimintasuunnitelman eläinperäisen ruuan käytön vähentämiseksi. Vielä suurempaa kannatusta saa kasvisproteiinien tuotannon ja menekinedistämisen tukeminen eläinperäisten tuotteiden sijaan: 72 prosenttia vastanneista ehdokkaista kannattaa tätä väitettä.

Ehdokkaiden mielipiteet eläinkoetoiminnasta ovat lupaavia: 89 prosenttia kannattaa sitä, että Suomeen laaditaan sitova, asteittainen suunnitelma eläinkokeiden vähentämiseksi ja lopettamiseksi. Vielä suurempaa kannatusta saa eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien rahoituksen tukeminen: 93 prosenttia kannattaa tuen merkittävää lisäämistä.

Myös yleinen eläinten oikeuksien edistäminen on monelle ehdokkaalle tärkeä asia. 87 prosenttia ehdokkaista lupaa edistää eläinten oikeuksia kaikessa poliittisessa työssään. Äänestäjien tehtäväksi jää valvoa, että lupausta ei unohdeta ja eläinlain ongelmiin puututaan heti hallituskauden käynnistyttyä.

Eläinpoliittisen vaalikoneen on täyttänyt tähän mennessä 443 ehdokasta. Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023. Ennakkoäänestys on 22.-28.3.2023.

Lue lisää (muualla verkossa)

Eläinpoliittinen vaalikone

Animalia 27.2.2023. Turkistarhauksen kieltäminen saa vankkaa kannatusta ehdokkailta.

Kuva: Andrew Skowron

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: