Naiset ja nuoret vastustavat turkistarhausta eniten

Suurin osa suomalaisista ei hyväksy nykyisen kaltaista turkistarhausta, selvisi viime vuonna toteutetussa kyselyssä. Jos katsoo, mitä naiset ja nuoret ovat vastanneet, vastustus on vielä voimakkaampaa.

Viime vuonna valittu Norjan uusi hallitus kirjasi hallitusohjelmaansa kunnianhimoisen tavoitteen kieltää turkistarhaus maassa vuoteen 2025 mennessä. Kielto on edennyt Norjan parlamenttiin, jossa siitä äänestetään ennen kesää. Lain odotetaan menevän läpi, sillä sitä ei vastusta kuin yksi oppositiopuolue. 

Animalia toivoo, että myös Suomen uudella hallituksella on rohkeutta tehdä Norjan tapaan historiallinen kirjaus hallitusohjelmaansa. Taloustutkimuksen viime vuonna toteuttamasta kyselystä paljastuu, että erityisesti nuoret ja naiset ovat turkistarhausta vastaan.

”Kyselystä käy ilmi, että haastatelluista naisista 77 % vastustaa nykymuotoista tarhausta. Koko maassa tämä luku on 69 %. Myös haastatelluista 25-35-vuotiaista 77 % on tätä mieltä. Koko maassa tarhauksen sallisi ilman mitään muutoksia 17 % suomalaisista, kun naisten kohdalla luku on 10 % ja 25–35-vuotiaissa vain 9 %. Eduskuntaan valittujen tulisi nyt ottaa huomioon kansalaisten mielipide”, sanoo Animalian kampanjavastaava Veikka Lahtinen.

Kyselyssä nykymuotoisen turkistarhauksen vastustajiin on laskettu yhteen ne, jotka kieltäisivät tarhauksen kokonaan ja ne, jotka sallisivat tarhauksen ainoastaan, jos eläimille tarjotaan huomattavasti enemmän tilaa ja mahdollisuuksia toteuttaa lajityypillistä käytöstään.

”Monessa Euroopan maassa eläinsuojelulakia onkin muutettu siten, että se velvoittaa tarjoamaan eläimille sellaiset olot, joissa se voi toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään. Tällainen laki on johtanut käytännössä aina turkistarhauksen loppumiseen. Näin on käynyt Ruotsissa kettujen kohdalla ja nyt viimeisimpänä Saksassa. Saksassa tuli vuonna 2017 voimaan eläinsuojelulaki, joka edellytti minkeille runsaasti lisätilaa ja uimismahdollisuuden. Siirtymäaikaa annettiin vuoteen 2022, mutta maan viimeinen minkkitarha sulki ovensa jo maaliskuussa 2019”, Lahtinen kertoo.

Jo vuoden 2011 Jyrki Kataisen hallitus kirjasi hallitusohjelmaansa tarhaajien vaihtoehtoisia työllistymismahdollisuuksia koskevan selvityksen, joka jäi tekemättä. Vuonna 2013 eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen turkistarhauksen kieltämiseksi, mutta samalla todettiin, että turkiseläinten oloihin pitää saada parannuksia. Mitään ei ole kuitenkaan tehty.

”Nyt nämä lupaukset pitää lunastaa. Hallitusohjelmaan on saatava kirjaus tarhauskiellosta siirtymäajalla. Siirtymäaika mahdollistaa tarhauksen sosiaalisesti kestävän alasajon ja tarhaajien työllistymisen muille aloille. Näin tehtiin Norjassa, joka on Suomen ohella merkittävä turkistuottajamaa. Sama on mahdollista myös Suomessa”, Lahtinen sanoo.

Animalia on julkaissut avoimen kirjeen puolueille. Kirjeessä vaaditaan puolueita sitoutumaan turkistarhauksen kieltämiseen. Kirje on julkaistu osoitteessa https://tarhauskirje.com/

Lisätietoja (tässä palvelussa)

Animalia-media: Norjan hallitus haluaa kieltää turkistarhauksen.
Animalia-media: Lähes 70 % suomalaisista vastustaa nykyisenkaltaista turkistarhausta.
Animalia-media: Saksan viimeinen turkistarha sulki ovensa.

Lisätietoja (muualla verkossa)

Norjan hallituksen esitys turkistarhauksen kieltämiseksi: Lov om forbud mot hold av pelsdyr (norjaksi).
Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö kansalaisaloitteesta turkistarhauksen kieltämiseksi.

Kuva: Salla Tuomivaara.

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: