Suomalaiset eivät hyväksy turkistarhauksen tukemista

Taloustutkimuksen toteuttaman mielipidekyselyn mukaan 75 % suomalaisista ei hyväksy turkistarhauksen tukemista. Turkisalaa on tuettu kuitenkin yli 30 miljoonalla eurolla koronapandemian aikana.  

Taloustutkimuksen kyselyssä selvitettiin, mitä mieltä suomalaiset ovat turkisalan tukemisesta. Suomalaisista 75 % oli joko täysin tai osittain eri mieltä siitä, että turkisalaa tulisi tukea julkisista varoista. Vain 18 % oli täysin tai osittain tukemisen kannalla.  

Naisista 80 % vastusti ja 14 % kannatti turkisalan tukemista julkisista varoista. Nuoret vastustivat tukemista enemmän kuin vanhemmat. 25–35-vuotiaista 85 % oli tukemista vastaan ja vain 9 % kannatti sitä.    

Turkisalaa tuettu koronapandemian aikana yli 30 miljoonalla 

Animalia-median tekemän selvityksen mukaan turkisala on saanut tukea 33 miljoonaa, josta suurin osa on mennyt suoraan turkistarhoille. Tukea on myönnetty lähes 500 turkistarhalle noin 32 miljoonaa euroa alan pitkään kestäneistä taloudellisista ongelmista huolimatta vuosina 2020–2021.  

Turkistarhaajat ovat voineet hakea taloudellista tukea liiketoimintaansa ELY-keskukselta, Business Finlandilta ja Kalajoen kaupungilta. Kaikkien näiden tahojen rahoitusehdoissa on vaadittu, että yrityksen taloudellinen tilanne on ollut kunnossa ennen koronaviruksen aiheuttamaa häiriötilannetta. Animalia-median tekemän selvityksen mukaan tukea on kuitenkin myönnetty tappiollisille turkistarhoille, joista osa on tehnyt konkurssin pian tuen saamisen jälkeen. 

Taloustutkimus 

Tutkimuskysymys:  

1. Mitä mieltä olet väitteestä: ”Turkistarhausta tulee tukea julkisista varoista” 

Vastaukset:  

Täysin samaa mieltä 4 % 
Osittain samaa mieltä 14 % 
Osittain eri mieltä 24 % 
Täysin eri mieltä 51 % 
EOS 7 % 

Kyselyssä ei kerrottu turkistarhojen saamista koronatuista. 

Tutkimus on tehty atk-avusteisena puhelinhaastatteluna osana Taloustutkimuksen Telebus-tiedonkeruuta. Haastattelujen kohderyhmä on 15–79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Tiedonkeruu tehtiin 28.3.–7.4.2022 välisenä aikana.  

Tutkimukseen vastasi 1005 henkilöä. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. 

Virhemarginaali 

Tilastollinen virhemarginaali on 95 %:n luotettavuustasolla koko otoksesta suurimmillaan noin ± 3,2 prosenttiyksikköä. 

Lue lisää

Animalia-media 9.6.2022. Turkisala saanut koronatukea 33 miljoonaa – useat turkistarhat saaneet tukea perusteetta.

 

Kuva: Andrew Skowron

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: