Kan vi slopa djurförsöken?

Pauliina Klemola

pauliina.klemola@animalia.fi

Även om det finns alternativ till djurförsök, innebär attitydklimatet och bristen på finansiering att de inte används oftare eller i större utsträckning. En ny finländsk bok om djurförsök kastar ljus över detta förtigna ämne.

Marianna Norring, en av redaktörerna till boken Eläinkokeet Suomessa (Djurförsök i Finland), är verksamhetsledare för Juliana von Wendts stiftelse, som är den enda privata instans i Finland som tillhandahåller finansiering för forskning utan djurförsök. Hon företräder djurskyddet i projekttillståndsnämnden, den instans som prövar tillstånden för alla djurförsök som ska utföras i Finland. Vid Helsingfors universitet bedriver hon dessutom forskning om lösningar som förbättrar välbefinnandet för produktionsdjur.

”Det har inte skrivits mycket i Finland om djurförsök. När man talar om djurförsök är det ofta ur forskarnas forskningsperspektiv, i vilket djuren själva och deras perspektiv utelämnats. Ofta förklarar man inte heller forskningen tillräckligt lättbegripligt”, säger Norring.

Djurförsök handlar rätt sällan om en motsättning mellan djurs och människors liv.

Norring önskar att boken ska läsas av så många studerande som möjligt som under sin karriär eventuellt ställs inför frågor om djurförsök. Hon hoppas att boken också ska underlätta för forskare och försöksdjursteknik att utveckla sitt arbete. För dem som jobbar för djurens rätt kan boken ge effektivare verktyg för att främja djurens ställning. Boken berättar var framstegen ligger närmast och vilka delmål som kan skönjas.

”Framför allt skulle jag önska att boken blev en väckarklocka för vanliga människor som bryr sig om djur. Djurförsök handlar rätt sällan om en motsättning mellan djurs och människors liv. Förhoppningsvis bidrar boken till ökad förståelse så att djurens förhållanden kan förbättras.”

Djurförsök i Finland

I Finland innebär djurförsök att hundratusentals djur varje år mister sina liv. Det är främst sjukdomar och behandlingsformer som testas på dem. Till de medicinska försöken räknas även försök som syftar till kunskap om effekterna av rusmedel eller behandlingsmetoder för flintskallighet. Också djursjukdomar utforskas. Dessutom används djurförsök bland annat för att finna sätt att skydda naturen, förbättra djurproduktionen eller hästars hastighet samt för att förlänga livsmedels hållbarhet.

Djurförsöksverksamheten i sig ser ut på samma sätt som i resten av Europa, eftersom samma direktiv iakttas i hela EU. Endast kosmetikatester på djur är förbjudna i EU – men i praktiken övervakas ändå inte förbudet. Norring uppmanar konsumenter därför att förlita sig på den internationella lista som Animalia upprätthåller över icke-djurtestad kosmetika. Enbart företag som påvisat att de inte använder djurförsök tas upp på listan.

Finansieringen är en flaskhals

Finansieringen styr forskningens riktning. Många forskningsfält som utnyttjar djurförsök har fått finansiering i årtionden, men vi har ändå inte kommit närmare någon lösning på problemet. Ändå finns det knappt tryck inifrån branschen för att utveckla verksamheten, och forskarna vill ogärna lämna sin bekvämlighetszon. Norring tror att forskning om nya metoder skulle öka innovativiteten och samtidigt också kunskapen.

”Det finns ofta möjlighet att utveckla djurförsöksverksamheten så att den blir djurvänligare. Det kräver möda och kreativitet – just detta borde väl vara egenskaper som en bra forskare har?”

Inom forskningen finns det också strukturer som bromsar utvecklingen.

”Universitetens försöksdjursenheter finansieras med skattemedel och priserna på de undersökningar de utför har pressats ner. Unga forskare i branschen får sällan möjlighet att föra sina egna idéer framåt, utan forskningen bedrivs enligt tradition.”

En mus som utnyttjats för djurförsök. Uppenbarligen har man varit tvungen att öppna dess huvud.

Kunde vi slopa djurförsöken, ens på försök?

Det är dessvärre inte så enkelt som att välja bort djurförsök genom att välja metoder utan djurförsök, påminner Marianna Norring. De alternativa metoderna har främst utvecklats specifikt för ofta upprepade försök, såsom säkerhetstestning, och det finns inte ännu alternativ till alla typer av djurförsök.

”Det är sällan som det finns en alternativ metod som direkt ersätter djurförsök så som celltester gör. Alternativa metoder kan också förstås i bredare bemärkelse som alla de metoder forskarna kan ta till för att lindra försökets konsekvenser för djuren.”

Åtminstone borde dagens slösaktiga utnyttjande av djur förändras i grunden.

Hur skulle en värld utan djurförsök då kunna bli verklighet? Norring gör ett radikalt förslag.

”Skulle vi kunna avstå från djurförsök under ett par år? Samhället skulle inte gå under och de flesta skulle inte ens märka av saken. Vi skulle fortfarande ha de mediciner vi har nu. För en tid kanske läkemedelsutvecklingen skulle stanna av, innan nya forskningsmetoder utvecklats och myndighetsföreskrifterna hunnit anpassat sig. Djurens lidande är ett problem av enorma proportioner, och åtminstone borde dagens slösaktiga utnyttjande av djur förändras i grunden.”

Översättning: Be Nordling.

Bilder: Pixabay & Flickr / Minyoung Choi CC BY-SA 2.0 (bild av en mus).

Vill du få Animalia-tidningen hem?

Artikeln publicerades ursprungligen i Animalia-tidningen 2/2019. Du kan beställa den genom att bli medlem i Animalia här (på finska, länken öppnas i en ny flik).

Berätta för en vän:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Mer om: