Som packade sillar – så ser industriell fiskuppfödning ut

Annu Piensoho

webb producent annu.piensoho@animalia.fi

De livsvillkor och uppfödningssätt som fiskar avsedda att bli mat utsätts för orsakar dem avsevärd stress. Fiskar föds upp i inhägnader, där en enskild fisk har mycket lite livsutrymme.

Känsligheten för sjukdomar ökar

I vattnet och utanpå fiskarna finns det bakterier, virus, parasiter och svampar. Om en sjukdomsalstrare kommer åt att föröka sig i det trånga, avgränsade utrymmet, rör den sig snabbt från ett djur till nästa.

Antalet fysiska skador ökar

Där fisktätheten är hög kan exempelvis fiskarnas fenor nötas. Om fiskens hud skadas, kan mikrober ta sig in i fiskens vävnader. Detta ökar risken för infektioner.

Där fisktätheten är hög kan exempelvis fiskarnas fenor nötas.

Stressnivån stiger

Det finns mycket i uppfödningsmiljön som orsakar stress bland fiskarna. Särskilt att utrymmet är trångt inverkar skadligt på fiskarnas välbefinnande. En hög nivå av kortisol i vattnet försämrar deras motståndskraft betydligt, och de blir lättare sjuka.

Ett trångt utrymme inverkar skadligt på fiskars välbefinnande.

Vattenkvaliteten blir sämre

Fiskar är känsliga för förändringar i vattnets kvalitet och temperatur. I en trång miljö och alltför varmt vatten belastas de av vattnets låga syrehalt. Då går mycket av fiskarnas energi åt till att andas. För lite syre i vattnet ökar risken för sjukdomar.

I täta fiskstim blir också en hög ammoniakhalt, som försämrar fiskarnas hälsa, en risk. Dessutom ökar mängden fekalier och när de bryts ner, uppstår partiklar som irriterar gälarna och leder till andningssvårigheter. Också nedbrytningsprocessen förbrukar syre.

I en trång miljö belastas fiskar av en låg syrehalt i vattnet.

Aptiten och allmäntillståndet försämras

Fiskarnas aptit säger mycket om deras hälsa. Exempelvis minskar deras aptit vid brist på syre i vattnet, vilket leder till att tillväxten avtar. Om fiskarna inte äter tillräckligt, försämras deras allmäntillstånd. Då blir de lättare sjuka.

Aggressiviteten ökar

Stridigheter och slagsmål kan leda till skador på fiskarnas fenor och fjällbeklädnad, kronisk stress och sociala hierarkier, vilket gör att fiskar i lägre positioner lider under de mer dominerande fiskarna. Svagare fiskar kommer då exempelvis inte åt att äta.

Stridigheter och slagsmål kan leda till skador på fiskarnas fenor och fjällbeklädnad, kronisk stress och sociala hierarkier.

Översättning: Be Nordling.

Illustration: Anni Mäkelä.

Bild: Flickr / Mark Byzewski CC BY 2.0.

Källor (länkar öppnas i en ny flik)

Compassion in World Farming Briefing: The Welfare of Farmed Fish (på engelska, pdf).
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos: Terve kala. Tautien ennaltaehkäisy, tunnistus ja hoito (på finska, pdf).
Ruokavirasto: Sairauden oireet viljelykaloilla (på finska).

Berätta för en vän:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Mer om: