Tutkimus paljastaa miljoonien meriteitse kuljetettavien eläinten vaaralliset olot

Euroopan komissio julkaisi huhtikuussa tutkimuksen elävien eläinten merikuljetuksista EU:n alueella ja EU-maiden ja kolmansien maiden välillä. Tutkimus paljastaa eläinkuljetuksissa EU-lainsäädäntöä rikkovia toimia ja laiminlyöntejä.

Vuosittain useita miljoonia eläimiä kuljetetaan sekä EU:n sisällä että unionin ulkopuolisiin maihin. EU:n eläinkuljetusasetuksen pitäisi turvata eläinten hyvinvointi kuljetusten aikana. Eläinten vientikauppaa harjoitetaan kuitenkin tätä asetusta noudattamatta. Eläviä eläimiä kuljetetaan maanteitse satamiin liian kuumissa kuljetusolosuhteissa ja meriteitse meriturvallisuutta vaarantavilla aluksilla.

EU-komission tuoreesta raportista ilmenee, että myös elävien eläinten merikuljetusten valvonnassa on vakavia puutteita. EU:n kuljetuslainsäädännön mukaan eläinkuljetuksia on valvottava määränpäähän saakka eli myös EU:n rajojen ulkopuolelle, kolmansiin maihin. Eläinten hyvinvoinnin tai terveyden tasosta ei kuitenkaan raportoida EU:n jäsenmaille tai komissiolle, kun eläimet ovat saapuneet kolmansiin maihin.

Vahingolliset käytännöt eläinten kuljetuksissa alkavat jo ennen merimatkaa

Raporttia varten tutkittiin Irlannin, Espanjan, Kroatian, Romanian, Ranskan, Portugalin ja Slovenian satamia vuosina 2017–2018. Vuonna 2018 näiden satamien kautta kuljetettiin kolmansiin maihin mm. 625 700 nautaa ja 2 243 000 lammasta ja vuohta.

Epäeettiset ja laittomat kuljetuskäytännöt alkavat jo kuljetuksen alussa, kun eläimiä lastataan satamiin matkaaviin kuorma-autoihin. Eläinkuljetusasetuksen mukaan eläinkuljettajan on esitettävä viranomaiselle asiakirjoja, joista ilmenee muun muassa kuljetusmatkan kesto. Tutkimuksessa selvisi, että kuljetuksia hyväksyttiin puutteellisilla tai virheellisillä asiakirjoilla.

Myöskään sääolosuhteita ei kuljetuksen aikana otettu riittävästi huomioon. Elokuussa 2018 komissio vahvisti, että eläinlääkintäviranomaisten suorittamien tarkistusten mukaan yli 35 prosentilla satamaan saapuvista rekoista lämpötila ylitti 35 astetta yhden merilähetyksen aikana.

Todellinen tieto eläinten ja karja-alusten kunnosta voi jäädä pimentoon

Eläinten kuljetusmatka voi pahimmillaan kestää viikkoja. On tärkeää, että huonokuntoisia tai sairaita eläimiä ei päästetä jatkamaan matkaa. Eläinlääkärin on tarkistettava poistumispaikkaan tai rajatarkastusasemalle saapuvien eläinten kunto. Komission raportin mukaan erityisesti EU:n satama-alueen ulkopuolelle suuntautuvien kuljetusten eläinten terveydentilaan liittyvät asiakirjat ovat puutteellisia tai puuttuvat kokonaan.

Viranomaiset eivät olleet kieltäneet yhtäkään eläinten lastausta tutkimusaikana. Tämän arvellaan johtuvan siitä, että viejät painostavat eläinlääkintäviranomaisia hyväksymään kuljetukset. Jos vienti viivästyy tai estetään kokonaan, eläinlääkäreitä voidaan uhata oikeustoimilla.

Käytetyt karja-alukset ovat usein vanhoja rahtilaivoja. Ainakin neljän tarkastetun jäsenvaltion viranomaiset hyväksyivät EU:n eläinsuojelusäädöksen vastaisten karja-alusten käytön vuosina 2017–2018. Pahimmillaan tämä voi johtaa onnettomuuteen. Vuonna 2019 karja-alus kaatuikin kyljelleen Mustallamerellä. Vain 180 aluksen yli 14 000 lampaasta pystyttiin pelastamaan.

Koronaviruspandemia pahensi tilannetta – aikooko EU vihdoin puuttua asiaan?

Tuoreeseen tutkimukseen vedoten eurooppalaisten eläinsuojelujärjestöjen kattojärjestö Eurogroup for Animals on vaatinut EU:n komissiota tarkistamaan kiireellisesti eläinkuljetusasetusta, lopettamaan elävien eläinten kuljetukset ja siirtymään eläintuotteiden kuljetuksiin.

Eläinkuljetusten ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään. Pitkät kuljetusmatkat ovat eläimille stressaavia, ja ne voivat altistaa eläimiä kuivumiselle, vammoille, taudeille ja jopa kuolemalle. EU-maat ovat tehostaneet rajavalvontaansa koronaviruspandemian takia. Tämä on pidentänyt entisestään eläinkuljetusten kestoa.

Animalia vetosi maaliskuussa suomalaisiin Euroopan parlamentin edustajiin, jotta kaikki elävien eläinten kuljetukset EU:n ulkopuolelle ja EU-maiden välillä kiellettäisiin. Lisäksi Animalia pyysi varmistamaan, että eläimiä ei kuljeteta yhtäjaksoisesti yli kahdeksaa tuntia kerrallaan, mikäli kaikkia kuljetuksia ei olisi mahdollista keskeyttää.

Europarlamentaarikko ja Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautala kertoo, että aihe on ollut esillä parlamentissa heti kriisin alkaessa, ja europarlamentaarikot ovat muun muassa vaatineet kahdeksan tunnin aikarajaa EU:n sisäisiin kuljetuksiin. Komissio on myös toivonut jäsenmailta erillisten ajokaistojen tarjoamista eläinkuljetuksille ja rajatoimien sujuvoittamista.

Hautala kannustaa kansalaisia olemaan nyt yhteydessä eurokansanedustajiin.

”Tulevaisuudessa kuljetusten kahdeksan tunnin maksimiaika voidaan kirjata eläinten hyvinvointia koskevaan lainsäädäntöön, jota ollaan komission Pellolta pöytään -strategian puitteissa avaamassa. Nyt on siis parhain mahdollinen hetki vaikuttaa kaikkiin meihin lainsäätäjiin ja ajaa tätä tavoitetta koko EU:n laajuisesti.”

Hautalan mukaan EU:n ulkopuolelle suuntautuvissa eläinkuljetuksissa paljastuu toistuvasti vakavia puutteita, joita ei onnistuta korjaamaan. Koronaviruksen takia tilanne on pahentunut.

”Elävien tuotantoeläinten kuljettaminen EU:n ulkopuolelle tulisi lopettaa kokonaan eläinten hyvinvoinnin vuoksi. Parhaiten eläinkuljetuksiin pystytään puuttumaan eläinten hyvinvointia koskeviin sääntöihin vaikuttamalla ja kirjaamalla kielto suoraan EU-lainsäädäntöön”, Hautala sanoo.

Kuva: Andrew Skowron

Lähteet (muualla verkossa)

Eurogroup for Animals 11.5.2020. The EU is kept in the dark about condition of animals arriving in third countries, report finds

European Commission. Welfare of animals exported by sea

Euroopan unionin neuvosto. Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005

BBC 25.11.2020. Queen Hind: Rescuers race to save 14,000 sheep on capsized cargo ship.

Animalia 27.3.2020. Rajoilla kytee eläinsuojelukriisi — Animalia vaatii rajat ylittävien teuraskuljetusten välitöntä keskeyttämistä

Maaseudun tulevaisuus 2.4.2020. Eläinkuljetukset sakkaavat Euroopassa, mepit vaativat komissiota puuttumaan – ”Uhkaa miljoonien eläinten hyvinvointia”

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: