Laiminlyönnit lähes kaksinkertaistuneet tarkastetuilla tuotantoeläintiloilla

Otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa lähes joka kolmannelta tarkastetulta tuotantoeläintilalta löydettiin puutteita eläinsuojeluvaatimusten täyttämisessä.

Otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa lähes joka kolmannelta tarkastetulta tuotantoeläintilalta löydettiin puutteita eläinsuojeluvaatimusten täyttämisessä.

Viime vuonna tuotantoeläintilojen otantatarkastuksissa havaittujen laiminlyöntien määrä (30 %) oli lähes kaksi kertaa suurempi kuin vuonna 2018 (18 %). Tarkastettavaksi määrättiin yhteensä 421 tuotantoeläintilaa. Laiminlyöntien osuudet lisääntyivät selvästi nauta-, lammas- ja sikatiloilla, joista yhdellä nautatilalla jouduttiin ryhtymään kiireellisiin toimenpiteisiin.

Turkistarhoilta löydettiin edelleen runsaasti laiminlyöntejä. Tarkastetuista turkistiloista 35 prosentissa havaittiin puutteita (37 % vuonna 2018). Lisäksi laiminlyöntien lukumäärä tilaa kohden lisääntyi. Turkiseläinten kohdalla laiminlyönnit kohdistuivat pääasiassa eläinten hyvinvointia heikentäviin asioihin, kuten puutteellisesti noudatettuihin tilavaatimuksiin, virikemateriaaleihin tai häkkien verkkopohjan kuntoon. Ala ei ole saanut juuri minkäänlaista muutosta tilanteeseen, sillä kuuden edellisen vuoden aikana laiminlyöntejä on esiintynyt 25–66 prosentilla tarkastetuista turkistiloista. Koko tämän ajan havaittujen laiminlyöntien tyypit ovat säilyneet melko samanlaisina.

Kaikkiaan 34 prosentissa tarkastetuista nautatiloista havaittiin laiminlyöntejä, mikä on selvästi enemmän kuin edeltävänä vuonna (11 %). Nautatiloilla laiminlyönnit koskevat usein vasikoita ja näin oli myös viime vuonna. Ylipäätään laiminlyönnit kohdistuvat pääasiassa suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin, kuten pitopaikan ja makuupaikan puhtauteen ja kuivuuteen, riittävään vedensaantiin ja ulkotarhan turvallisuuteen. Tiloilla, joilla on emolehmiä tai muita kuin lypsylehmiä ja vasikoita, oli valvontatulosten perusteella merkitsevästi muita suurempi riski havaita laiminlyöntejä.

Laiminlyöntejä paljastui myös lammastiloilla

Vuonna 2019 tarkastukset painottuivat erityisesti lammastiloille. Lisääntyneiden tarkastusten myötä havaitut laiminlyönnit kasvoivat merkittävästi, sillä puutteita havaittiin 20 prosentilla tarkastetuista lammastiloista (vuonna 2018 ei laiminlyöntejä havaittu lainkaan). Laiminlyönnit kohdistuivat suurimmaksi osaksi suoraan eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin asioihin, kuten pitopaikan kuntoon ja turvallisuuteen, veden ja rehun riittävään saantiin sekä lampaiden puutteelliseen keritsemiseen tai sorkkahoitoon.

Myös sikatiloilla laiminlyöntien osuus nousi selvästi. Vuonna 2019 peräti 41 % tarkastetuista sikatiloista sai huomautuksia eläinsuojelulainsäädännön puutteellisesta noudattamisesta. Edellisenä vuonna osuus oli 27 %. Suuri osa laiminlyönneistä liittyi tilojen puhtaana pitoon tai kuivitukseen. Lisäksi havaittiin puutteita mm. virikemateriaalin tarjoamisessa sekä riittämättömässä rehun tarjoamisessa.

Otantatarkastuksen kohteet valitaan sekä satunnaisotannalla (20–25 %) että kohdennetusti (75–80 %). Kohdentamiseen vaikuttaa muun muassa tilan aiemmin saaneet huomautukset puutteista. Tarkempi kohdentaminen on myös saattanut vaikuttaa havaittujen laiminlyöntien määrään.

Korona vaikuttaa eläinsuojeluvalvontaan

Koronavirus vaikutti tänä keväänä myös eläinsuojelutarkastusten tekemiseen. Poikkeustilanteen alkuvaiheessa Ruokavirasto ilmoitti, että muut kuin vakaviin eläinsuojelutapauksiin ja eläintautiepäilyihin liittyvät eläinsuojelutarkastukset jäävät tauolle. Tämän vuoksi valtaosa eläinsuojeluvalvonnasta on ollut tauolla yli kaksi kuukautta.

Tällä hetkellä valvontaviranomaiset tekevät epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia, painottaen vakavaksi epäiltyjä laiminlyöntejä. Animalian tietojen mukaan myös otantaan perustuvat tarkastukset ovat hiljalleen alkamassa, mutta vain ennakkoon ilmoittaen. Tämä tullee vähentämään tänä vuonna huomattavasti otantaan perustuvaa eläinsuojeluvalvontaa.

Animalia on ilmaissut huolensa tilanteesta, sillä laiminlyöntien selkeä lisääntyminen viime vuonna kertoo eläinten hyvinvoinnin heikosta tasosta monilla tuotantoeläintiloilla. Vaarana on, että vähentyneet tarkastukset heikentävät eläinten hyvinvointia entisestään.

Kuva: Tanner Yould / Unsplash

Lähteet (muualla verkossa)

Ruokavirasto 9.6.2020. Eläinten hyvinvoinnin valvonta 2019 

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: