EU luo tulevaisuutta myös eläimille

Euroopan unionin vaikutusvalta kasvaa jatkuvasti myös eläimiin liittyvissä asioissa. Parhaimmillaan EU-päätöksillä pystytään parantamaan satojen miljoonien eläinten elämää.

Eläinasioista puhuttaessa sana EU tuntuu luovan välillä suurta toivoa ja välillä hurjia pettymyksiä. Eurooppalaiset eläinjärjestöt toimivat laajasti yhteistyössä, joka on tuonut EU:ssa useita isoja voittoja, jotka ovat lakkauttaneet eläimille kärsimystä aiheuttavia käytäntöjä. Varjopuolia taas ovat EU:n kankeus ja hitaus sekä kansalliset intressit, jotka saattavat aiheuttaa yllättäviä poikkeuksia säädöksiin. 

Kosmetiikan eläinkoekielto oli valtava saavutus 

Eläinjärjestöjen tähän mennessä merkittävimpiä saavutuksia EU:n lainsäädäntöön vaikuttamisessa ovat kosmetiikan eläinkoekielto sekä perinteisten häkkikanaloiden kieltäminen. 

Kosmetiikan eläinkoekiellon ensimmäinen askel astui voimaan vuonna 2004, jolloin kiellettiin kosmetiikan lopputuotteiden eläinkokeet. Tätä seurasi kosmetiikassa käytettävien ainesosien eläinkoekielto vuonna 2009, jonka siirtymäaika päättyi vuonna 2013. Kielto koskee myös EU:n ulkopuolella testattuja kosmetiikkatuotteita ja -ainesosia. Vaikka kiellon valvonnassa on haasteita, oli se suuri voitto eläinjärjestöille. 

Lisäksi pari vuotta sitten koettiin suuri pettymys: kemikaalivirasto päätti, että tietyt, vain kosmeettisiin tarkoituksiin käytettävät ainesosat on testattava eläinkokein. Päätös tuli huolimatta siitä, että ainesosat ovat olleet pitkään käytössä ilman ongelmia ja siitä, että EU:n kosmetiikkakielto oli ollut jo lähes kymmenen vuotta voimassa. 

Tämän uskomattoman päätöksen torppaamiseksi EU:n eläinjärjestöt avasivat vuonna 2022 eurooppalaisen End Animal Testing – kansalaisaloitteen, jossa vaadittiin kosmetiikan eläinkoekiellosta kiinni pitämistä, tiekartan luomista eläinkokeiden asteittaiseksi lopettamiseksi koko EU:ssa sekä eläinkokeettoman tutkimuksen rahoituksen lisäämistä. 

Kansalaisaloite keräsi 1,2 miljoonaa allekirjoitusta ja se eteni komission käsittelyyn viime vuonna. Komission antama vastaus oli osittain lupaava ja osittain pettymys. Erinomaista oli se, että komissio lupasi antaa vuoden 2025 alussa suunnitelman siitä, miten turvallisuustutkimusten eläinkokeet lopetetaan EU:ssa. Komissio lupasi myös lisätä eläinkokeettoman tutkimuksen rahoitusta. 

Iso pettymys oli kuitenkin se, ettei kemikaaliviraston päätöstä tiettyjen kosmetiikan ainesosien tutkimisesta eläinkokein kumottu. 

Häkkikanalakielto mullisti EU:n kananmunantuotantoa 

Perinteisten häkkikanaloiden kielto koko EU-alueella tuli voimaan vuonna 2012. Päätös tarkoitti, että kaikkien häkkikanaloita käyttäneiden EU:n kananmunantuottajien oli vaihdettava kanalansa joko hieman muunneltuihin, niin sanottuihin virikehäkkikanaloihin, tai siirryttävä kokonaan häkittömään lattiakasvatukseen. 

Jo kiellon tullessa voimaan EU:n eläinsuojelujärjestöt kritisoivat kieltoa voimakkaasti virikehäkkikanaloiden takia. Animalia muiden järjestöjen mukana varoittikin tuottajia, että investoiminen näihin niin sanotusti paranneltuihin kanaloihin tulee olemaan hukkainvestointi. Kuluttajat eivät halua ostaa häkissä kasvatettujen kanojen munia, eikä tilanne muutu sillä, että häkki yritetään verhoilla hieman kauniimmaksi. 

Järjestöjen ennustus kävikin toteen, sillä häkkikananmunien kysyntä on laskenut rajusti. Kuluttajien lisäksi kananmunia käyttävä teollisuus on alkanut vaatia lattiaolosuhteissa tuotettuja kananmunia. Useissa EU-maissa häkkimunia tuotetaankin enää marginaalisesti, ja Suomessakin tuotanto on pudonnut 24 prosenttiin.  

Muita isoja eläimiin vaikuttavia EU-päätöksiä ovat olleet muun muassa koira- ja kissaturkisten sekä hyljetuotteiden myynti- ja tuontikiellot sekä valaanpyyntikielto. 

Kansalaisaloitteet vauhdittavat uusia päätöksiä 

Kymmeneen vuoteen EU:ssa ei ole tehty eläinten hyvinvointia suuressa mittakaavassa kohentavia päätöksiä. Eläinjärjestöt eivät kuitenkaan ole seuranneet tätä toimettomina, vaan järjestöt ovat ottaneet toimintavälineikseen eurooppalaiset kansalaisaloitteet: komission on otettava aloite käsittelyyn, mikäli sen on allekirjoittanut yli miljoona EU-kansalaista. 

Kansalaisaloitteet ovat osoittautumassa keinoksi, jolla saadaan EU:n hitaisiin rattaisiin kierroksia. Tällä hetkellä kaikkiaan kolme eurooppalaista kansalaisaloitetta on vauhdittamassa eläinten kohtelun parantamista: edellä mainitun End Animal Testing -aloitteen lisäksi tuotantoeläinten häkkikasvatuksen kieltoa vaativa End the Cage Age- sekä turkistarhauksen kieltoa vaativa Fur Free Europe -aloitteet ovat edenneet komission käsittelyyn. 

Komissio lupasi jo kesällä 2021, että se antaa syksyllä 2023 lainsäädäntöehdotuksen, jolla tullaan kieltämään tuotantoeläinten häkkikasvatus EU:ssa. Valitettavasti komission toimet jäivät kesken. Lupaus itsessään ei kuitenkaan ole rauennut, vaan sen täyttäminen jää seuraavan komission tehtäväksi. 

Fur Free Europe on myös edennyt komission käsittelyyn. Loppuvuodesta 2023 komissio ilmoitti, että se tulee pyytämään Euroopan turvallisuusviranomaisen EFSAn tieteelliseltä komitealta raportin turkiseläinten hyvinvoinnista. Raportti on annettava alkuvuodesta 2025. Sen jälkeen komissio tekee vielä lisäselvityksiä ainakin turkistarhauksen taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista, ja lopullisen päätöksen turkistarhauksen kieltämisestä komissio antaa vuoden 2026 alkupuolella. 

Komission tarkastajat tekivät vierailuja Suomen turkistarhoilla maaliskuussa 2024. Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sai mahdollisuuden keskustella tarkastajien kanssa ennen vierailuja. Kivekäs muistutti heitä muun muassa siitä, että tarkastukset oli ajoitettu ajanjaksoon, jolloin tarhoilla on vain siitoseläimiä. Ne siis näyttävät huomattavasti väljemmiltä kuin kesäisin ja syksyisin, jolloin turkeiksi kasvatettavat pennut täyttävät häkit.  

Isot asiat jäivät kesken 

Teuraseläinten pitkät kuljetusmatkat ovat olleet EU:ssa toimivien eläinjärjestöjen suuri huolenaihe ja kampanjoiden kohde jo vuosikausia. Viime vuoden lopussa komissio antoi esityksen eläinkuljetusten säätelystä. Esityksen sanotaan tavoittelevan siirtymää elävien eläinten kuljettamisesta kohti lihan ja sukusolujen kuljetuksia, mutta Animalian ja muiden eläinjärjestöjen kanta on, että esitys on tällaisenaan liian heikko. 

Esityksessä rajattaisiin pitkät eläinkuljetukset yhdeksään tuntiin. Erittäin suuri puute rajauksessa on kuitenkin se, ettei merikuljetuksiin kuluvaa aikaa sisällytetä kuljetusaikaan. Tämä altistaa eläimet yhä edelleen pitkille, kärsimystä aiheuttaville kuljetusmatkoille ja ohjaa eläinkuljetuksia maanteiltä merikuljetuksiin. 

Valitettavasti asetuksessa ei kielletä elävien teuraseläinten kuljetuksia kolmansiin maihin. Kielto olisi tehokas keino vähentää eläinten kärsimystä pitkien kuljetusten aikana, ja tätä ovatkin Animalia ja muut eläinjärjestöt vaatineet painokkaasti. Asetuksen käsittely jatkuu seuraavan komission aikana. 

Kesken jäi myös koirien ja kissojen hyvinvointia ja tunnistusmerkintää koskeva asetus, josta komissio ehti antaa esityksen. Asetus olisi EU:ssa ensimmäinen, jolla säädellään koko unionissa koirien ja kissojen kohtelua. Ehdotuksessa pyritään puuttumaan erityisesti pentutehtailuun ja eläinten jäljitettävyyteen. Koirien ja kissojen vuotuinen myynti on yli 1,3 miljardin euron arvoista bisnestä EU:ssa. 

Seuraava parlamentti sekä komissio saavat suuria eläinkysymyksiä pöydälleen. Uudella parlamentilla on aidosti mahdollisuus kieltää niin turkistarhaus kuin muidenkin eläinten häkkikasvatus sekä vauhdittaa eläinkokeiden lopettamista.  

On kriittisen tärkeää, että parlamentissa istuu mahdollisimman vankka joukko edustajia, jotka ovat valmiita viemään nyt kesken jääneet lakiesitykset loppuun.  

Lue lisää (muualla verkossa)

Animalian EU-vaalisivut

Eurogroup for Animalsin Vote for Animals –sitoumussivu

Kuva: Andrew Skowron / We Animals Media

Tilaa Animalia-lehti

Juttu on julkaistu alun perin Animalia-lehden numerossa 2/2024. Haluatko lehden kotiisi? Voit tilata sen liittymällä Animalian jäseneksi tätä kautta (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: