Vuosittain lähes 7 miljardia eläintä tapetaan EU:ssa ruuantuotannon takia  

Euroopan unioni vaikuttaa joka vuosi miljardien eläinten elämään ja kuolemaan: maataloustuet ohjaavat sitä, mitä täällä syödään, ja lait taas ohjaavat sitä, miten eläimiä kohdellaan. Eläimiä käytetään myös esimerkiksi eläinkokeissa ja kasvatetaan turkistarhoilla. 

Eläintuotannon määrä EU:ssa on massiivinen: vuosittain lähes 7 miljardia nisäkästä ja lintua teurastetaan ihmisten ruuaksi. Se on vajaa 10 prosenttia kaikesta maailmassa vuosittain tuotetusta lihasta. Luvut sisältävät vain teurastamoissa tehdyt teurastukset. 

Suurin osa eläinteollisuudesta on yksilömäärissä tarkasteltuna broilerintuotantoa. EU:ssa kasvatettujen broilereiden lukumäärä ylitti 6 miljardia vuonna 2015. Sen jälkeen broilerituotanto on yhä kasvanut hitaasti olleen korkeimmillaan 6,4 miljardissa vuonna 2019. Nyt tuotanto on hieman laskenut ja uusimman, vuoden 2022 tilaston perusteella EU-maissa tapettiin noin 6,16 miljardia broileria. Kaikkiaan broilerintuotanto on kasvanut EU:ssa voimakkaasti muutaman vuosikymmenen aikana, sillä 1990-luvulla niitä tapettiin vuosittain yli kaksi miljardia yksilöä vähemmän. 

Broilereiden lisäksi EU:ssa kasvatetaan myös muita lintuja ruuaksi. Ankkoja tapetaan vuodessa noin 110 miljoonaa, kalkkunoita 163 miljoonaa ja hanhia noin 500 000. Huomionarvoista on se, että hanhien kasvatus on romahtanut nopeasti: vielä vuonna 2018 hanhia kasvatettiin EU:ssa yli 15 miljoonaa vuosittain. 

Broilereiden jälkeen eli toiseksi eniten EU:ssa tapetaan sikoja. Vuonna 2022 niitä teurastettiin noin 239 miljoonaa yksilöä. Broilereiden lisäksi sianlihantuotanto on EU:ssa ollut kasvavaa, joskin hitaammin kuin broilerintuotanto. 1990-luvulla vuodessa tapettujen sikojen määrä oli noin 200 miljoonaa yksilöä. 

Lähes 400 miljoonaa munijakanaa, yli 300 miljoonaa tapettua kukkotipua 

Kolmanneksi eniten kasvatetaan kaneja, joita vuonna 2022 tapettiin noin 49 miljoonaa. Kanien kasvatus on EU:ssa laskenut voimakkaasti, sillä vielä 1990-luvulla kaneja tapettiin vuodessa yli 300 miljoonaa. Lukuihin ei sisälly niin sanottua kotitarvekasvatusta, eli todellinen tapettujen kanien määrä on edelleen virallista tilastoa isompi.  

Nautoja teurastettiin noin 23 miljoonaa yksilöä vuonna 2022. Vuosittain EU:ssa elävien nautojen määrä on kuitenkin huomattavasti suurempi, noin 75 miljoonaa yksilöä. 

Lampaiden kasvatus on vähentynyt EU:ssa. Vuonna 2022 niitä teurastettiin noin 36 miljoonaa yksilöä, mikä on puolet vähemmän kuin pari vuosikymmentä sitten. Vuohia tapettiin samana vuonna noin 5,5 miljoonaa. Lisäksi EU-maissa teurastetaan vuosittain myös joitain kymmeniä tuhansia hevosia, aaseja, muuleja ja puhveleita.  

Kananmunantuotannon vuoksi EU:ssa oli vuonna 2023 lähes 390 miljoonaa munijakanaa. Niistä noin 151 miljoonaa eli yhä häkkiolosuhteissa eli niin sanotuissa virikehäkeissä. Loput kanat kasvatettiin erilaisissa lattiakanaloissa. 

Kananmunantuotantoon liittyy kiinteästi tuotannolle ylimääräisten kukkotipujen tappaminen. Se tarkoittaa vuosittain noin 330 miljoonan vastakuoriutuneen kukkotipun tappamista. Lisäksi naaraspuolisia ankkatipuja tapetaan noin 40 miljoonaa foie gras -tuotannon takia, sillä tuotannossa käytetään vain suuremmiksi kasvavia koiraita. 

Nisäkkäiden ja lintujen lisäksi EU:ssa tapetaan valtavia määriä kaloja sekä muita vedessä eläviä eläimiä. Kasvatettujen kalojen määrästä ei mikään taho pidä tarkkaa kirjaa, mutta keskimääräinen arvio liikkuu noin miljardissa vuosittain kasvatetussa ja tapetussa kalassa. Erilaisia kasvatettuja rapuja, katkarapuja ja hummereita arvioidaan tapettavan vuodessa vajaa 7 miljoonaa yksilöä. 

Vielä heikommin tunnetaan kalastuksessa tapettujen kalojen lukumäärä. Karkea arvion perusteella sen uskotaan olevan tällä hetkellä noin 85 miljardia pyydystettyä kalaa vuodessa. 

Turkistarhaus on ollut EU:ssa voimakkaassa laskussa. Suurin osa EU-maista on jo kieltänyt turkistarhauksen, ja Suomen lisäksi enää ainoastaan Puolassa, Kreikassa ja Liettuassa kasvatetaan turkiseläimiä merkittävässä määrin. Liettuassa tarhaus tulee loppumaan vuonna 2027. Myös Puolassa on käynnissä parlamentaarinen keskustelu turkistarhauksen kieltämisestä.  

Vuonna 2022 EU-maissa tapettiin noin 730 000 kettua, joista noin 700 000 kasvatettiin Suomessa. Minkkejä tapettiin noin 7,8 miljoonaa, joista 3,4 miljoonaa oli kasvatettu Puolassa, 1,4 miljoonaa Kreikassa ja 1,16 miljoonaa Liettuassa. Suomessa minkkejä tapettiin 538 000 yksilöä. 

EU:n ja Norjan koe-eläinlaitoksissa käytettiin vuonna 2020 noin 7,9 miljoonaa koe-eläintä. Noin 10 prosenttia eläimistä kärsi kokeissa vakavaa kipua, 37 prosenttia kohtalaista ja 49 prosenttia lievää. Eniten käytetty eläin oli hiiri: niitä oli lähes 49 prosenttia eläinkokeisiin joutuneista eläimistä. 

Tulevat EU-parlamentti ja komissio saavat isoja kysymyksiä päätettäväkseen 

Kesäkuun EU-vaaleissa valittava parlamentti ja sen jälkeen muodostettava komissio saavat käsiteltäväkseen jo pian isoja eläinkysymyksiä. Turkistarhauksen ja turkisten myynnin kieltoa vaativa Fur Free Europe -kansalaisaloite sai komissiolta varovaisen optimistisen lausunnon siitä, että komissio saattaisi olla valmis puoltamaan kansalaisaloitteen vaatimuksia. Komissio kuitenkin teettää selvityksiä ennen lopullista päätöstään, jonka se on luvannut antaa alkuvuodesta 2026. 

Samoin eläinkokeiden asteittaista kieltämistä vaativan End Animal Testing -kansalaisaloitteen kohdalla odotetaan, että komissio antaa turvallisuustutkimuksen eläinkokeiden lopettamista koskevan suunnitelman alkuvuodesta 2025. 

Kesken jäi myös tuotantoeläinten häkkikasvatuksen kieltoa ajavan End the Cage Age -kansalaisaloitteen toimenpiteet. Komissio lupasi jo vuonna 2021, että se antaa häkkikasvatuksen kieltävän asetuksen syksyllä 2023. Asetusta ei kuitenkaan ehditty antamaan. Komission lupaus on kuitenkin yhä voimassa, joten eläinjärjestöt odottavat, että asetus annetaan mahdollisimman pian uuden komission työn alkamisen jälkeen. 

Loppuun saatettavina ovat myös eläinkuljetuksia sekä koirien ja kissojen hyvinvointia koskevat asetukset, joista komissio ehti antaa versiot juuri ennen vuodenvaihdetta. Eläinkuljetusasetus vaatisi merkittäviä tiukennuksia, että sillä saataisiin kärsimystä aiheuttavat pitkät teuraseläinten kuljetukset loppumaan. Asetukseen olisi vähintäänkin lisättävä se, että myös merikuljetukset sisältyvät kuljetusaikaan ja elävien teuraseläinten vienti EU:n ulkopuolelle kielletään. 

Animalian EU-vaalisivuilta löydät lisätietoja eläimiin liittyvistä vaatimuksistamme sekä ehdokkaat, jotka ovat sitoutuneet niiden edistämiseen.

Lue lisää (muualla verkossa) 

Animalia. EU-vaalit.

Animalia. Turkistarhauskiellot maailmalla.

Our World in Data. Animal welfare.

Eurogroup for Animals 7.4.2023. New statistics shows science in the EU still impacts on millions of animals.

Kuva: Andrew Skowron

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: