Eurobarometri: EU-kansalaiset haluavat tuotantoeläimille parempaa suojelua 

Uusi eurobarometri eläinten hyvinvoinnista osoittaa, että EU-kansalaisten ylivoimainen enemmistö vaatii parempaa EU:n lainsäädäntöä eläimille.   

Uusimmassa erityiseurobarometrissä selviää, että 91 % eurooppalaisista on sitä mieltä, että on tärkeää suojella tuotantoeläinten hyvinvointia ja enemmistö pitää sitä erittäin tärkeänä. Suomalaista valtaosa eli huimat 97 % pitää tuotantoeläinten suojelua tärkeänä.   

Yli kahdeksan kymmenestä (84 %) uskoo, että heidän maassaan tuotantoeläimiä tulisi suojella paremmin kuin tällä hetkellä tehdään. Suomalaisten vastaukset olivat linjassa muiden eurooppalaisten kanssa.  

Lähes yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta (89 %) ja 84 % suomalaisista on sitä mieltä, että turkistarhaus tulisi kieltää tai sitä voidaan jatkaa vain, jos eläinten hyvinvoinnin edellytykset täyttyvät.   

Yli yhdeksän kymmenestä (94 %) eurooppalaisesta ja lähes jokainen suomalainen (98 %) uskoo, että tuotantoeläimillä tulisi olla tarpeeksi tilaa liikkua, maata ja seistä. Lisäksi eurooppalaisista 89 % ja suomalaista 86 % sanoi, että eläimiä ei tulisi pitää häkeissä.  

Euroopan komission tulee kuunnella eurooppalaisia  

Eurobarometri tukee eurooppalaisia kansalaisaloitteita, jotka ovat parhaillaan komission käsittelyssä. Turkistarhauskieltoa ajavan Fur Free Europe -kansalaisaloitteen allekirjoitti yli 1,5 miljoonaa EU-kansalaista. Häkkikasvatuskieltoa ajavan End the Cage Age -kansalaisaloitteen allekirjoitti noin 1,4 miljoonaa eurooppalaista. Tällä hetkellä EU:ssa yli 300 miljoonaa tuotantoeläintä viettää elämänsä häkeissä, mikä aiheuttaa niille suurta kärsimystä.  

Eurogroup for Animals, Animalia ja muut eläinjärjestöt katsovat, että tulosten tulisi kannustaa Euroopan komissiota pitämään kiinni lupauksestaan uudistaa EU:n eläinten hyvinvointilainsäädäntöä. Euroopan komissio on jo luvannut edistää EU:n laajuista häkkikasvatuskieltoa, mutta nyt kielto on siirtymässä.  

Tulokset myös vahvistivat, että EU-kansalaiset pitävät eläinten hyvinvointia tärkeänä asiana. Edellinen erityiseurobarometri vuodelta 2016 antoi samanlaisia tuloksia.   

Kyselyssä haastateltiin 26 376 kansalaista kaikista jäsenvaltioista maaliskuun 2023 aikana. Eurobarometria käytetään virallisena työkaluna esimerkiksi EU:n lainsäädännön laadinnassa.  

Eurobarometri-kyselyn muita tärkeimpiä tuloksia

  • Yli 90 % eurooppalaisista katsoo, että tiettyjen eettisten perusedellytysten tulisi täyttyä kaikessa eläintuotannossa ja -jalostuksessa.  
  • Lähes yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta (88 %) ja yli kolme neljäsosaa suomalaista (86 %) sanoi, että eläinten hyvinvoinnin parantaminen teurastamoissa on tärkeää. 
  • Eurooppalaisista 89 % ja suomalaisista 91 % vastusti eläinten silpomista, eli esimerkiksi häntien, korvien ja nokkien tarpeetonta typistämistä.  
  • Kolme neljäsosaa (75 %) vastaajista piti vääränä, että kukkotiput tapetaan pian kuoriutumisen jälkeen. Suomalaisista 62 % piti käytäntöä vääränä.  
  • 83 % vastaajista on sitä mieltä, että elävien eläinten kuljetuksen matka-aikaa (kaupallisiin tarkoituksiin) EU:n sisällä tai EU:sta tulisi rajoittaa. Suomalaisista 86 % oli samaa mieltä.  
  • Kun on kyse ruoan tuonnista EU:n ulkopuolisista maista, yli kahdeksan kymmenestä eurooppalaisesta (84 %) ja yhdeksän kymmenestä suomalaisesta (90 %) katsoo, että nykyistä eläinten hyvinvointitilannetta tulisi muuttaa joko asettamalla tuontivaatimuksia tai tekemällä erittäin tiukka merkintäjärjestelmä. 
  • Kuusi kymmenestä EU-kansalaisesta (60 %) ja suomalaisista lähes kolme neljäsosaa (82 %) ilmoitti olevansa valmis maksamaan enemmän tuotteista, jotka ovat peräisin eläinten hyvinvointia edistävistä maatalousjärjestelmistä huolimatta siitä, että kysely toteutettiin korkean inflaation aikana.  

Lue lisää (muualla verkossa)

Eurogroup for Animals 19.10.2023. Special Eurobarometer on animal welfare: EU citizens give strong impetus to deliver all animal welfare legislation.

Kuva: Marek Piwnicki / Unsplash

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: