Joka neljännellä tarkastetulla tuotantoeläintilalla eläinsuojelurikkomuksia

Otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa havaittiin eläinsuojelusäädösten vastaista toimintaa joka neljännellä tarkastetulla tuotantoeläintilalla. Turkistarhoja tarkastettiin ainoastaan neljä, vaikka turkistarhoilla havaittujen rikkomusten määrä on ollut useina vuosina korkea. 

Nauta-, sika- ja broileritiloilla laiminlyöntien osuudet vähenivät, kun taas lammas-, munintakana- ja turkistiloilla ne kasvoivat. Lammastilojen tarkastuksissa laiminlyöntien osuus nousi 19 prosenttiin tarkastetuista tiloista (16 prosenttia vuonna 2020). Mikään yksittäinen laiminlyöntityyppi ei kuitenkaan korostunut tarkastuksissa. 

Korkeimmat laiminlyöntien osuudet olivat turkistarhoilla (50 %) ja munijakanatiloilla (33 %). Turkistarhoja tarkastettiin ainoastaan neljä, joista kahdella oli laiminlyöntejä lääkinnälliseen kirjanpitoon ja eläinten pureskelu- ja virikemateriaaleihin liittyen. Munijakanaloita tarkastettiin kolme, joista yhdellä havaittiin laiminlyöntejä. Kyseessä oli häkkikanala, jossa ei ollut pehkuja nokkimista ja kuopimista varten. 

Vasikoiden olosuhteissa paljon korjattavaa 

Tarkastetuista nautatiloista 28 prosentilla havaittiin laiminlyöntejä, joka on vain hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin (30 %). Vasikoiden kohtelussa on edelleen paljon korjattavaa: 30 prosenttia kaikista naudoilla havaituista laiminlyönneistä todettiin vasikoilla. Vasikoiden pidon yleisimmät laiminlyönnit liittyvät pääosin pitopaikan puhtauteen ja turvallisuuteen sekä tilavaatimuksiin. Vasikoilla ei esimerkiksi ole puhdasta ja kuivaa makuupaikkaa, ulkotarhan turvallisuus ja kuivana pysyminen on laiminlyöty, pitopaikan rakennukset ja laitteet eivät ole kunnossa ja turvallisia tai eläinten terveydestä, yleisestä hyvinvoinnista ja puhtaudesta ei huolehdita riittävästi. 

Myös vanhempien nautojen kohdalla yleisimmät laiminlyönnit liittyivät pitopaikan turvallisuuteen ja puhtaana pitämiseen sekä eläinten hyvinvoinnista huolehtimiseen. Suhteellisesti eniten laiminlyöntejä havaittiin emolehmätiloilla (38 %). 

Tuotantoeläintilojen otantatarkastusten kohteet valitaan sekä satunnaisotannalla että painotetusti tiloille, joilla on aiemmin havaittu laiminlyöntejä. Tarkastettavaksi määrättiin yhteensä 257 tuotantoeläintilaa, joista kaikissa ei kuitenkaan tarkastushetkellä ollut eläimiä. 

Epäilyyn perustuvia tarkastuksia tehtiin eniten lemmikkieläinten pitopaikkoihin 

Epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tehtiin 5828 kappaletta. Määrä on hieman alhaisempi kuin kuutena edellisenä vuonna, jolloin määrä oli yli 6000 tarkastuskäyntiä. Suurin osa tarkastuksista kohdistui lemmikkieläinten pitoon. Lähes joka kolmannella tarkastuskäynnillä havaittiin epäkohtia, joista annettiin eläinten omistajille tai haltijoille määräyksiä.  

9 prosentissa tarkastuskäynneistä havaittiin vakavia laiminlyöntejä, jotka johtivat kiireellisiin toimenpiteisiin. Kiireellisistä toimenpiteistä suurin osa kohdistuu lemmikkieläimiin. Toisaalta muita kuin kiireellisiä toimenpiteitä tehtiin suhteessa enemmän tuotantoeläintiloilla kuin lemmikkieläinten pitopaikoissa. 38 prosenttia tuotantoeläintiloilla tehdyistä tarkastuksista johti kieltoon tai määräykseen eläinten pito-olosuhteiden kohentamisesta. Lemmikkieläinten kohdalla kieltoja tai määräyksiä annettiin 27 prosentissa tarkastuksista. 

Teurastamoiden valvonnassa puutteita 

Teurastamoiden eläinsuojeluvalvonnan tavoitteena on, että jokaisessa teurastamossa tehdään päivittäisen valvonnan lisäksi teurastamon kaikki eläviin eläimiin kohdistuvat toiminnot kattava eläinsuojelutarkastus vähintään kerran vuodessa. Valvontatavoitteeseen ei päästy. 15 isosta teurastamosta kaikissa tehtiin vuoden aikana vähintään yksi kaikki toimet kattava eläinsuojelutarkastus. Pienteurastamojen osalta tarkastukset jäivät kuitenkin vajaiksi. Tarkastus tehtiin 21 laitoksessa, ja tarkastamatta jäi 23 laitosta.  

Epäkohtia havaittiin kahdeksassa teurastamossa. Yleisimmät epäkohdat olivat tainnutusvälineiden huoltokirjanpidon laiminlyönti ja säilytystilojen puutteelliset karsinamerkinnät. Saapuvien teuraskuljetusten tarkastamiseen tai yön yli säilytettävien eläinten kuivitukseen, ruokintaan tai lypsyyn liittyvät toimintatavat olivat edelleen puutteelliset muutamassa teurastamossa. Kahdessa teurastamossa työskenteli henkilö, jolla ei ollut voimassa olevaa kelpoisuustodistusta. 

Lue lisää (muualla verkossa) 

Ruokavirasto 1.6.2022. Lemmikit korostuvat eläinsuojelutarkastusten kiireellisissä viranomaistoimissa.

Kuva: Andrew Skowron

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: