Kaupallinen kalastus on suurin uhka maailman merille

Maailman ylikulutuspäivä aikaistuu vuosi vuodelta ja ympäristömme tuhoutuu kiihtyvällä tahdilla. Erityisen voimakasta muutos on pinnan alla. Meristä ihmisen toiminnan ulottumattomissa on enää vain kolme prosenttia ja kolmasosa merieläimistä on vaarassa hävitä.

Maailman ylikulutuspäivä oli tänä vuonna 29.7.2019. Ylikulutus heikentää muun muassa ekosysteemien kykyä tuottaa puhdasta ruokaa ja vettä. YK:n toukokuussa julkaistun maailmanlaajuisen raportin mukaan luonto tuhoutuu tällä hetkellä kymmeniä ja jopa satoja kertoja nopeammin kuin keskimäärin viimeisen 10 miljoonan vuoden aikana. Ylikulutuspäivä tuli tänä vuonna jälleen ennätysaikaisin.

Maailman biomassasta villieläinten määrä on pudonnut 82 %, luonnon ekosysteemeistä on hävinnyt noin puolet ja miljoona lajia on sukupuuton partaalla. Tämä on seurausta ihmisen toiminnasta, kertoo 450 tutkijan kolmen vuoden aikana tehty tutkimus.

Tutkijoiden raportti osoittaa, että ihmistoiminnan vuoksi ympäristömme on lähes täysin muokattu. Kolme neljäsosaa kaikesta maasta on muutettu pelloiksi, rakennettu tai muuten otettu käyttöön. Maatalous ja kalastus ovat ensisijaisia syypäitä maailman tilan heikentymiseen. Suurin kielteinen vaikutus maan ja makean veden ekosysteemeille on ollut vuodesta 1970 alkaen maankäyttö ja eläinten, kasvien ja muiden organismien liikakäyttö muun muassa hakkuiden, metsästyksen ja kalastuksen muodossa.

Merien ekosysteemejä rasittaa sama ongelma. Se ilmenee lähinnä kalastuksena, joka on vaikuttanut voimakkaimmin merien biodiversiteettiin viimeisen 50 vuoden aikana.

Sammakkoeläimistä kaksi viidestä ja koralleista sekä muista merieläimistä noin kolmasosa on katoamassa. Kaksi kolmasosaa meriympäristöistä on muokattu muun muassa kalanviljelylaitosten ja meriteiden vuoksi.

Meristä enää kolme prosenttia on ihmisen toiminnan ulottumattomissa. Teollista kalastusta on yli puolessa maailman meristä ja kolmasosa kalakannoista on ylikalastettu, selviää raportista.

Jos haluat pelastaa meret, lopeta kalan syönti

Kirjailija ja toimittaja George Monbiot kirjoittaa The Guardianissa, että suurin uhka valtamerillemme ei ole suinkaan muovi tai edes ilmastonmuutos, vaan kaupallinen kalastus. Hänen mukaansa pinnan alla on käynnissä nopeampi tuho kuin maalla.

Monbiot ottaa esiin Greenpeacen tutkimuksen, jonka mukaan 29 % Ison-Britannian kalastuskiintiöstä on viiden perheen hallussa. He kaikki kuuluvat maan rikkaimpien joukkoon. Kiintiöstä 24 % on hollantilaisella monikansallisella yrityksellä. Sama kuvio toistuu maailmanlaajuisesti, kun isot yritykset tyhjentävät meret kaikista eläimistä, kuten haista, tonnikaloista, kilpikonnista, delfiineistä, albatrosseista ja niin edelleen. Kansallisten rajojen ulkopuolella kalastusalukset käyttävät jopa 120 kilometrin pituisia siimoja, jotka puhdistavat meret kaikesta eteen tulevasta. Rannikkokalastuskaan ei ole ongelmatonta löyhien säädösten ja niiden noudattamatta jättämisen takia.

Monbiotin mukaan niin kauan kuin kaupallista kalastusta ei säädellä kunnolla, meidän tulisi jättää kala pois lautaseltamme.

”Lopeta kalan syöminen. Se on ainoa tapa pelastaa maailman meret”, Monbiot kirjoittaa.

Lähteet (muualla verkossa)

The Guardian 2019: Human society under urgent threat from loss of Earth’s natural life (englanniksi).
The Guardian 2019: Stop eating fish. It’s the only way to save the life in our seas (englanniksi).
WWF 2019: Maailma on tänään kuluttanut loppuun uusiutuvat luonnonvarat tältä vuodelta.

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: