Turkistarhauskiellot lisääntyvät maailmalla

Turkistarhauskiellot erityisesti Euroopassa lisääntyvät ja lainsäädäntöä kiristetään. Muotiala lopettaa turkisten käytön. Turkistarhaus on elinkeino, joka on noussut epämukavaksi puheenaiheeksi ympäri maailmaa.

HUOM: Juttu on vuodelta 2019. Päivittyvä tilanne turkistarhauskielloista Animalian sivulla.

Turkistarhauskieltoja on säädetty yhä nopeammalla tahdilla viime vuosina. Kesäkuussa 2019 Norja kielsi turkistarhauksen kuuden vuoden siirtymäajalla. Norjan hallituksen lakiesitys nojasi vahvasti eettisiin syihin. Saman vuoden heinäkuussa Irlannin hallitus asettui puoltamaan turkistarhauskieltoa. Maan maatalousministeri kertoi, että syy tarhauksen kieltoon on maailmanlaajuisesti käytävä keskustelu turkistarhauksesta sekä se, ettei eläinten hyvinvointi voi toteutua tarhoilla. Irlannissa turkistarhauskiellosta äänestetään näillä näkymin syyskuussa 2019.

Useat Euroopan maat ovat myös rajoittaneet voimakkaasti turkistarhauksen harjoittamista lainsäädännöllä. Niissä maissa, joissa tarhattavien eläinten elinolosuhteet on määrätty vastaaviksi kuin eläintarhoissa, on tarhaus loppunut käytännössä kokonaan. Esimerkiksi Saksassa eläinsuojelulakia muutettiin vuonna 2017 niin, että se teki tarhauksen käytännössä mahdottomaksi. Laissa määrättiin minkeille muun muassa huomattavasti lisää tilaa sekä uima- ja hiekka-allas.

Tarhauskiellot maailmalla

Infografiikka turkistarhauskielloista ja tarhaukseen liittyvästä lainsäädännöstä Euroopassa. Kuvan alla nämä on avattu tarkemmin tekstissä.
 • Alankomaiden parlamentti kielsi kettujen ja chinchillojen häkkikasvatuksen vuodesta 2008 alkaen. Vuonna 2012 päätettiin kieltää myös minkkitarhaus siirtymäajalla, joka päättyy vuonna 2024.
 • Belgiassa turkistarhaus on kielletty.
 • Bosnia-Herzegovinassa turkistarhaus on kielletty. Kielto astuu voimaan siirtymäajan jälkeen vuonna 2029.
 • Espanjassa minkki on määritelty vieraslajiksi, jonka kasvattaminen on kiellettyä.
 • Isossa-Britanniassa turkistarhauksen kieltävä lakiehdotus meni läpi ylähuoneessa 13.11.2000. Sen seurauksena eläinten tarhaus niiden turkkien takia on ollut kiellettyä vuodesta 2003 lähtien. Pohjois-Irlanti ja Skotlanti kielsivät turkistarhauksen pian tämän jälkeen.
 • Irlannissa turkistarhauskielto on parlamentaarisessa käsittelyssä.
 • Itävallassa on kiellettyä kasvattaa eläimiä turkiksia varten. Laki tuli voimaan vuonna 2004.
 • Italiassa on tiukennettu hyvinvointisäädöksiä, mutta laintulkinnassa on epäselvyyksiä.
 • Japanissa turkistarhaus kiellettiin vuonna 2006, ja 10 vuoden siirtymäajan jälkeen maan viimeinen turkistarha lopetti toimintansa vuonna 2016.
 • Kroatiassa turkistarhaus on ollut kiellettyä vuodesta 2018 alkaen, 10 vuoden siirtymäajan jälkeen.
 • Liettuassa turkistarhauskielto on parlamentaarisessa käsittelyssä.
 • Luxemburgissa turkistarhaus kiellettiin vuonna 2018.
 • Makedoniassa kiellettiin turkistarhaus vuonna 2014.
 • Norjan parlamentti äänesti turkistarhauskiellon puolesta kesällä 2019. Siirtymäaikaa annetiin vuoteen 2025 saakka.
 • Puolassa turkistarhauskielto on parlamentaarisessa käsittelyssä.
 • Ruotsin hallitus muutti maan eläinsuojeluasetusta joulukuussa 1995 lopettaakseen kettujen pitämisen nykyisenlaisissa verkkohäkeissä. Vuodesta 2001 lähtien kettujen kasvattaminen on ollut Ruotsissa sallittu vain tiloissa, joissa ketuilla on kaivamismahdollisuus, virikkeitä ja mahdollisuus elää luontaisena sosiaalisena ryhmänä. Tämä johti kettutarhauksen loppumiseen Ruotsissa. Vastaavan tyyppistä asetusta minkkien tarhauksesta ajetaan aktiivisesti.
 • Saksassa säädettiin vuonna 2017 eläinsuojelulaki, joka vaatii turkistarhojen eläimille paremmat elinolosuhteet, kuten enemmän tilaa ja minkeille uimismahdollisuuden. Siirtymäaikaa on vuoteen 2022, mutta maan viimeinen turkistarha lopetti toimintansa jo maaliskuussa 2019.
 • São Paulo, Brasilian osavaltio, kielsi turkiseläinten kasvattamisen vuonna 2015. Brasilia on yksi suurimpia chinchillaturkisten kasvattajamaita.
 • Serbia kielsi turkistarhauksen vuonna 2019.
 • Slovenia teki keväällä 2013 päätöksen kieltää turkistarhaus siirtymäajalla, joka päättyi 1.1.2015.
 • Sveitsissä turkiseläinten häkkikasvatusta ei ole lainkaan, koska maan eläinsuojelulaki estää sen käytännössä. Esimerkiksi vankeudessa kasvatettavalle minkille edellytetään Sveitsissä järjestettäväksi vähintään kuuden neliömetrin tilat ja yhden kuutiometrin vesiallas.
 • Tanskassa tehtiin vuonna 2009 päätös, joka kieltää kettujen tarhauksen 15 vuoden siirtymäajalla.
 • Tšekki kielsi turkistarhauksen vuonna 2017. Kielto astui voimaan vuonna 2019.
 • Ukrainassa turkistarhauskielto on parlamentaarisessa käsittelyssä.
 • Uuteen-Seelantiin on kiellettyä tuoda minkkejä, mikä käytännössä estää myös minkkien tarhaamisen maassa.
 • Yhdysvalloissa ei ole valtiollista lakia, joka säätelisi turkiseläinten pitoa tai tappamista. Yksikään osavaltio ei ole kieltänyt turkistarhausta, mutta jotkut osavaltiot kieltävät kettujen pitämisen vankeudessa, koska ovat huolissaan tautien leviämisestä luontoon. Kalifornialla on tiukat määräykset kettu- ja minkkitarhoille, mikä tekee tarhauksen siellä kannattamattomaksi. New Yorkin osavaltiossa turkiseläinten lopetus sähköllä on kielletty. Wisconsin ja Utah ovat osavaltiot, joissa turkistarhausta harjoitetaan tällä hetkellä eniten.

Turkisten myyntikiellot

 • Intia kielsi turkisten maahantuonnin vuonna 2017.
 • São Paulo kielsi turkisten maahantuonnin ja myynnin vuonna 2015.
 • Yhdysvalloissa West Hollywood oli ensimmäinen kaupunki maailmassa, joka on kieltänyt turkisten myynnin. Sen lisäksi turkisten myynti on Yhdysvalloissa kielletty Los Angelesissa ja San Franciscossa. Tällä hetkellä turkisten myyntikieltoa pohditaan New Yorkissa. Kaliforniassa turkisten myynti- ja valmistuskielto on käsittelyssä. Jos kielto menee läpi, Kaliforniasta tulee Yhdysvaltojen ensimmäinen osavaltio, joka kieltää turkisten myynnin.

Kuva: Jonas Mendes / Unsplash.

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: