Kyy saa rauhaa kesäkuun alusta alkaen

Vuosikausia vainottu kyy on viimein saamassa lainsuojan.

Uusi luonnonsuojelulaki, joka tulee voimaan kesäkuun alusta alkaen, rauhoittaa kyykäärmeet. Lakiin on kuitenkin jätetty tietty ehdollisuus: pihapiirissä olevan tai muutoin ihmiselle tai kotieläimelle vaaraa aiheuttavan kyyn saa tarvittaessa ottaa kiinni ja siirtää, ja jos se ei ole mahdollista, tappaa.

Kyyn siirtäminen tulee tehdä varoen ja harkiten, jotta sekä käärmeen että ihmisen turvallisuus saadaan varmistettua. Yleensä siirto pihapiirin ulkopuolelle on riittävä suuri häiriö, joka saa käärmeen lähtemään rauhallisemmalle alueelle. Kyyn siirtämiseen voi pyytää apua, mikäli siirtoon ei itse rohkene ryhtyä.

Rauhoitettujen eläinlajien yksilöiden tahallinen tappaminen tai pyydystäminen on kiellettyä. Kiellettyä on myös pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun, siirtäminen toiseen paikkaan tai muu tahallinen vahingoittaminen sekä yksilöiden tahallinen häiritseminen, erityisesti eläinten lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin niiden elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla.

Kyy on ollut muualla Euroopassa rauhoitettu jo pitkään.

Lue lisää (muualla verkossa)

Yle 27.4.2023. Kyykäärme rauhoitetaan ensimmäistä kertaa Suomessa – pihapiirissä tappaminen on edelleen sallittua, jos siirto ei onnistu.

Kyyatlas. Kyiden siirtäminen.

Luonnonsuojelulaki

Kuva: iStockphoto.com / davemhuntphotography

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: