Lähes puolet EU-vaaliehdokkaista haluaa vähentää eläintuotannon tukia

Keskisuomalaisen vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista 49 prosenttia oli sitä mieltä, että EU:n maataloustukia tulisi suunnata eläintuotannosta kasvituotantoon.

Useissa eri medioiden vaalikoneissa on eri tavoin aseteltu kysymys ehdokkaiden suhtautumisesta maataloustukiin. Animalia-media kävi läpi eduskuntapuolueiden ehdokkaiden näkemykset kahdesta vaalikoneesta. Osasta puolueita kaikki ehdokkaat olivat vastanneet vaalikoneisiin, osassa taas oli puutteita vastaajissa.

Helsingin Sanomien (HS) vaalikoneessa esitetään ehdokkaille väite ”Lihan, munien ja maidon tuotantoon suunnattuja tukia on vähennettävä maatalouden päästöjen vähentämiseksi. Kaikista vastanneista ehdokkaista 44 prosenttia oli HS:n vaalikoneesta täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 51 prosenttia vastanneista ehdokkaista oli väitteestä täysin tai jokseenkin eri mieltä ja viisi prosenttia ei ollut samaa eikä eri mieltä.

Keskisuomalaisen (KS) vaalikoneessa esitetään ehdokkaille väite ”EU:n maataloustukia pitää ohjata niin, että eläintuotanto vähenee ja kasvipohjainen elintarviketuotanto kasvaa.” Kaikista vastanneista ehdokkaista 49 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä vaalikoneen väitteestä. 47 prosenttia vastaajista oli väitteen kanssa täysin tai jokseenkin eri mieltä, ja neljä prosenttia vastanneista ei halunnut ottaa väitteeseen kantaa.

Vankimmin eläintuotannon tukien vähentämistä kannattivat vasemmistoliiton ja vihreiden ehdokkaat. HS:n vaalikoneessa lihan, munien ja maidontuotannon tukien vähentämisestä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä kaikki vihreiden ehdokkaat ja lähes 90 prosenttia vasemmistoliiton ehdokkaista. KS:n vaalikoneessa täysin tai jokseenkin samaa mieltä tukien ohjaamista eläintuotannosta kasvipohjaiseen elintarviketuotantoon oli 94 prosenttia sekä vihreiden että vasemmistoliiton ehdokkaista. Molemmista puolueista 6 prosenttia vastanneista oli jokseenkin eri mieltä.

SDP:n ehdokkaat kannattivat myös merkittävästi eläintuotannon tukien vähentämistä. HS:n vaalikoneessa lihan, munien ja maidontuotannon tukien vähentämisestä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 75 prosenttia puolueen ehdokkaista. KS:n vaalikoneessa täysin tai jokseenkin samaa mieltä tukien ohjaamista eläintuotannosta kasvipohjaiseen elintarviketuotantoon oli 88 prosenttia SDP:n ehdokkaista. 6 prosenttia demareista oli jokseenkin eri mieltä ja 6 prosenttia ei halunnut ottaa kantaa.

Eläintuotannon tukien vähentämisen vastustus suurinta perussuomalaisissa ja kristillisdemokraateissa

Eläintuotannon tukien vähentämistä vastustettiin kohtuullisen selkeästi muissa puolueissa. RKP:n ehdokkaista 33 prosenttia kannatti HS:n väitettä ja 50 prosenttia KS:n väitettä. Kokoomuksen ehdokkaista 30 prosenttia kannatti HS:n väitettä ja 31 prosenttia KS:n väitettä. Keskustan ehdokkaista 15 prosenttia kannatti HS:n väitettä ja 17 prosenttia KS:n väitettä. Liike Nytin ehdokkaat suhtautuivat myös varsin kriittisesti eläintuotannon tukien vähentämiseen: 10 prosenttia antoi kannatuksen HS:n väitteelle ja 14 prosenttia KS:n väitteelle.

Pienimmäksi eläintuotannon tukien uudelleensuuntaamisen kannatus kutistui perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien joukossa. Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien ehdokkaista kukaan ei kannattanut HS:n väitettä. KS:n väitteestä yksi ehdokas molemmista puolueista oli jokseenkin samaa mieltä eli 11 prosenttia KD:n ehdokkaista ja 6 prosenttia perussuomalaisten ehdokkaista. 88 prosenttia perussuomalaisten vastanneista ehdokkaista ja 78 prosenttia kristillisdemokraattien ehdokkaista oli täysin tai jokseenkin eri mieltä.

Ehdokkaiden kannat lihantuotannon tukien vähentämiseen vaikuttavat heijastelevan myös suomalaisten kantoja yleisemminkin. Animalia on selvittänyt vuosien 2021 ja 2023 Eläinoikeusraporteissaan suomalaisten asenteita lihantuotannon tukemisen vähentämiseen. Vuonna 2021 oli 53 prosenttia suomalaisista täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteen ”kasvipohjaisen ruoan tuotantoa tulisi tukea enemmän kuin eläinperäisen ruoan tuotantoa” kanssa. Vuonna 2023 väitettä kannatti 49 prosenttia suomalaista. Eniten kannatusta väite sai vihreiden (90 prosenttia) ja vasemmistoliiton (72 prosenttia) keskuudessa. Vähiten väitteen kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä olivat keskustan ja perussuomalaisten kannattajat (19 prosenttia molempien puolueiden kannattajista).

Maataloustuet ohjaavat sitä, mitä EU:ssa tuotetaan

Animalia-media kävi läpi myös argumentteja, joilla omaa vastausta oli tuettu. Eläintuotannon tukien säilyttämistä puolusteltiin paljon muun muassa kansallisella ruokaturvalla sekä sillä, että ”Euroopan unionin ei pidä päättää mitä ihmiset syövät ja mitä eivät”. Ruokaturvaan vetoavat tuntuivat unohtavan sen, että esimerkiksi broilerintuotanto on yhä edelleen riippuvaista ulkomailta tuodusta valkuaisrehusta eli pääasiassa soijasta. Jos siis rehun ja emolintujen tuonti Suomeen loppuisi, loppuisi myös broilerintuotanto.

Ehdokkaat, jotka vetosivat siihen, että EU ei saa ohjailla kansalaistensa ruokailua, sivuuttavat sen, että nykyisellä tukipolitiikalla eläinperäiset tuotteet pidetään keinotekoisen halpana. EU siis jo ohjaa voimakkaasti sitä, mitä EU-alueella tuotetaan ja syödään. Se, että tukia siirrettäisiin eläintuotannosta kasvituotantoon, ei kieltäisi ketään syömästä lihaa, mutta muuttaisi maatalouspolitiikkaa tasapuolisemmaksi ja ohjaisi sitä ilmastovaikutusten pienentämiseen.

Eläintuotannon tukien vähentämistä puolestaan puolustettiin muun muassa ympäristöseikoilla sekä sillä, että kasvipohjaisessa elintarviketuotannossa olisi paljon potentiaalia suomalaiselle maataloudelle ja yrittäjyydelle.

Animalia-mediassa aiemmin aiheesta

EU luo tulevaisuutta myös eläimille

EU-vaalit ovat tärkeät eläinvaalit

Vuosittain lähes 7 miljardia eläintä tapetaan EU:ssa ruuantuotannon takia

Lue lisää (muualla verkossa)

Animalia 20.5.2024. Ketkä eurovaaliehdokkaat ovat sitoutuneet eläinten hyvinvointiin? 

Eläinten EU -sitoumuksen allekirjoittaneet ehdokkaat

Helsingin Sanomien vaalikone

Keskisuomalaisen vaalikone

Kuva: Etienne Girardet / Unsplash

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: