Sertifioitua hyvinvointia

Donata Nissim

Keskustelu tuotantoeläinten hyvinvoinnista on lisääntynyt maailmalla, ja markkinoille on tullut sertifikaattia toisensa perään.

Kuluttajien tiedetään arvostavan erilaisia hyvinvointimerkintöjä. Tämä on ollut vahva signaali tuottajille, jotka pyrkivät vastaamaan kysyntään. Monelle voi kuitenkin olla epäselvää, mitä nämä hyvinvointimerkinnät käytännössä tarkoittavat eläinten kannalta.

Welfare Quality ei automaattisesti takaa eläimen hyvinvointia

Welfare Quality (WQ) on kansainvälinen sertifikaatti, joka pyrkii tuotantoeläinten hyvinvoinnin arviointiin. Sertifikaatti myönnetään tiloille, jotka läpäisevät ulkopuolisen tahon suorittaman tarkastuksen.

Sertifikaattia hakevia tiloja arvioidaan neljän periaatteen avulla: Kasvatusympäristö, ruokinta, terveys ja käyttäytyminen. Osa-alueita auditoidaan eri mittareiden avulla. Näitä ovat esimerkiksi mahdolliset vammat ja sairaudet, lepopaikka sekä vedensaannin mahdollisuus. Tila voi saada paremman arvosanan, mikäli auditoija pystyy toteamaan esimerkiksi eläimien ja niitä hoitavien ihmisten välillä olevan hyvä suhde tai jos eläimille on tarjolla normaalia enemmän virikkeitä.

WQ-auditoinnin arvosanoja ovat erinomainen, edistyksellinen ja hyväksytty, jonka mukaan eläinten hyvinvointi on WQ-mittauksen mukaan sallitulla tasolla, eli täyttää vähimmäisvaatimukset. Hyväksytty on yleisin arvosana. Vähimmäisvaatimukset alittava tila saa hylätyn arvosanan.

Mitä WQ käytännössä sitten tarkoittaa eläinten kannalta? Pääpiirteittäin sitä, että tila täyttää vähimmäisvaatimukset eläintenpidossa. Lisäpisteitä saa, jos pystyy tarjoamaan eläimille vähimmäisvaatimuksia parempia olosuhteita.

WQ ei automaattisesti takaa eläinten hyvinvointia, vaan sen avulla ainoastaan todetaan tilalla asuvien eläinten hyvinvoinnin sen hetkinen taso. Tulee kuitenkin huomioida, että tilalliset tietävät etukäteen, milloin auditointi tapahtuu. Tällöin auditointiin voi valmistautua ja antaa eläimistä ja niiden ympäristöstä mahdollisesti paremman kuvan kuin normaalisti olisi. Huomioitavaa on myös se, että auditoinnin tulokset eivät ole julkisia. Vaikka mittarit ja osa-alueet on esitetty julkisesti, niin käytännön arviointitavat ja johtopäätökset eivät ole laajan yleisön nähtävissä. Kaupan tuotteessa sertifikaatti on sama arvosanasta huolimatta.

Onko luomu parempi? Entä lattiakanalan munat?

Tunnetuin eläintuotannon erityistunnus lienee luomu. Luomua markkinoidaan usein korkealla laadulla, ympäristöystävällisyydellä ja eläinten hyvinvoinnilla. Luomutuotannon päämääränä on pyrkiä mahdollisen luonnonmukaiseen maatalouteen, jossa noudatetaan esimerkiksi keinolannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttökieltoa ja eläinten lääkinnän rajoituksia. Luomu ei siis välttämättä takaa kokonaisvaltaista eläinten hyvinvointia.

Munintakanaloiden tyyppejä on useita, ja kuluttajalle voi olla epäselvää, mitä eri muodot käytännössä ovat. Tunnetuimpia munintakanaloita ovat virikehäkkikanala, lattiakanala ja luomukanala.

Virikehäkkikanala on yleisin kanamunien tuotantomuoto, ja niissä on yleensä 40–50 kanaa häkkiä kohti. Lattiakanalassa kanoille on tarjottu hieman enemmän mahdollisuuksia lajityypilliseen elämään, mutta tilaa kanaa kohti on edelleen varsin vähän. Luomukanalassa eläinten ruokinta tapahtuu pääosin luomurehulla ja kanoilla on ulkotarha, minne eläimet tulee päästää sään salliessa ulkoilemaan. Sisätilaa on myös hieman enemmän kuin lattiakanaloissa. Luomukanalassa eläinten määrät ovat kuitenkin edelleen suuria ja eläimen yksilöllinen hoito jää helposti taka-alalle. Ulkokanala on taas lattiakanala, jossa kanojen on päästävä ulkoilemaan, mutta vaatimukset muun muassa tilan suhteen ovat samat kuin lattiakanaloissa.

Hyvinvointimerkintöjen luotettavuus eläintuotannossa

Hyvinvointimerkintöjä on tällä hetkellä useita, ja niitä voidaan käyttää erilaisten mielikuvien luomiseen. Yritykset tekevät lisäksi myös aivan omia markkinointitemppujaan. Kun yhdelle yritykselle vapaan lehmän maito tarkoittaa sitä, että lehmät elävät pihatoissa ja pääsevät ulkoilemaan, toiselle se tarkoittaa ainoastaan pihattonavettoja.

Ulkopuolisen tarkastelun kestävien ja merkittävästi eläinten hyvinvointia parantavien sertifikaattien luominen on kuitenkin hankalaa, sillä eläintuotannon kannattavuus tulee isoista volyymeistä ja tehokkuudesta. Mikäli kuluttaja ei ymmärrä erilaisten sertifikaattien taustoja ja vaatimuksia, voi hyvää tarkoittavalla ostokäyttäytymisellä todellisuudessa tukeakin varsin toisenlaista tuotantoa kuin itse kuvittelee tekevänsä.

Tilaa Animalia-lehti

Juttu on julkaistu alun perin Animalia-lehden numerossa 3/2020. Haluatko lehden kotiisi? Voit tilata sen liittymällä Animalian jäseneksi tätä kautta.

Kuva: Alexas Photos / Pixabay

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: