Tainnuttamatta teurastamisen kielto uhattuna

Osa EU-maista, Suomi mukaan lukien, vaatii kansallisessa lainsäädännössään tainnutusta eläimen teurastamisen yhteydessä, vaikka tainnutusvaatimusta ei ole kirjattu EU-lainsäädäntöön. Euroopan unionin tuomioistuimessa käsitellään nyt sitä, onko tainnuttamisvaatimus uskonnonvapauden mukainen. Tämän vuoksi jäsenmaiden kansalliset kiellot tainnuttamatta teurastamisesta ovat nyt vaakalaudalla. 

Tuomioistuimen odotetaan antavan päätöksensä lokakuun puolivälissä. Julkisasiamies on jo antanut asiasta lausuntonsa liittyen uskonnonvapauteen ja teurastusmenetelmiin. Julkisasiamiehen kanta on, että EU:n lopetusasetus ei mahdollista sitä, että jäsenmaat kieltävät teurastamisen ilman tainnuttamista. Vaikka julkisasiamiehen lausunto ei ole juridisesti sitova, riskinä on, että tuomioistuin noudattaa sitä päättäessään tuomiosta. Eläinjärjestöt pelkäävät, että päätöksellä olisi järkyttävät seuraukset eläinten hyvinvoinnille Suomessa ja koko Euroopassa.

Suomessa laki vaatii tainnuttamaan eläimen vähintään samanaikaisesti, kun verenlasku alkaa. Käytännössä eläimet tainnutetaan ennen verenlaskun aloittamista. Muslimi- ja juutalaisyhteisöt Suomessa ovat suhtautuneet tähän vaatimukseen hyvin, eikä sitä ole käytännössä vastustettu. Eläinlain uudistuksen yhteydessä tainnuttamatta teurastaminen ollaan kieltämässä yksiselitteisesti. Myös tämä lakiuudistus on nyt vaarassa, mikäli tuomioistuimen päätös tulee mukailemaan julkisasiamiehen lausuntoa.

Eurooppalaiset eläinjärjestöt teettivät juuri mielipidetutkimuksen, jossa selvitettiin EU-kansalaisten suhtautumista tainnuttamatta teurastamiseen. 89 % EU-kansalaisista on tutkimuksen mukaan sitä mieltä, että tainnuttamisen tulisi olla pakollista ennen teurastusta. Suomalaisista tätä mieltä on 91 % prosenttia. EU-kansalaiset ovat myös vahvasti sitä mieltä, että jäsenmaiden tulisi voida säätää kansallisesti EU-lainsäädäntöä tiukempia eläinsuojelulakeja: 92 % on samaa mieltä tämän väitteen kanssa.

Animalia, SEY Suomen eläinsuojelu sekä Eurogroup for Animals ovat lähettäneet maa- ja metsätalousministeri Jari Lepälle kirjeen, jossa pyydetään Suomea toimimaan sen puolesta, että kansallisissa laeissa voidaan säätää kielto tainnuttamatta teurastamiselle myös jatkossa. Eurogroup for Animals tekee asian eteen tiivisti töitä EU:ssa. Animalia ja SEY ovat Eurogroup for Animalsin jäsenjärjestöjä.

Kuva: Pixabay

Lähteet (muualla verkossa)

Eurogroup for Animals 9.10.2020: 9 out of 10 Europeans want mandatory stunning before slaughter and call on the EU to preserve the right of Member States to protect animal welfare

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: