En majoritet av finländarna accepterar inte pälsfarmning i dess nuvarande form

Taija Rinne

kommunikationschef taija.rinne@animalia.fi

Gallupar runt om i Europa avslöjar att en majoritet av medborgarna i de undersökta länderna motsätter sig pälsfarmning.

Enligt en gallup som Taloustutkimus utfört motsätter sig 69 procent av finländarna pälsfarmning i dess nuvarande form, och 30 procent skulle avveckla pälsfarmningen helt. Endast 17 procent stöder att pälsfarmning fortsätter utan begränsningar. Detta är nästan 10 procentenheter mindre än i den enkät som Maaseudun Tulevaisuus lät utföra 2012.

Av respondenterna ansåg 39 procent att pälsfarmning endast kan ges tillåtelse att fortsätta om djuren ges avsevärt mer utrymme och möjligheter att ge utlopp för sina arttypiska beteenden. För rävar betyder detta till exempel möjlighet att gräva och för minkar att simma.

Enligt enkäten vill 30 procent förbjuda pälsfarmning helt efter en övergångsperiod. Detta var 12 procentenheter mer än år 2012. Ett totalförbud eller betydande ändringar i farmningen understöds av 69 procent av finländarna.

Särskilt kvinnor och unga motsätter sig pälsfarmning

Taloustutkimus enkät avslöjar att 77 procent av de tillfrågade kvinnorna motsätter sig pälsfarmning i dess nuvarande form. Också bland respondenter i åldern 25–35 år ansåg 77 procent samma sak.  

”Av kvinnorna skulle endast 10 procent tillåta att pälsfarmningen fortsätter så som nu utan ändringar. För åldersgruppen 25–35 år var siffran endast 9 procent. Finlands nya regering bör nu beakta medborgarnas åsikt”, säger Veikka Lahtinen, kampanjansvarig vid Animalia. 

I enkäten har motståndarna till pälsfarmning beräknats genom sammanräkning av dem som skulle förbjuda pälsfarmning helt och dem som enbart skulle tillåta pälsfarmning om djuren ges avsevärt mer utrymme och möjligheter till arttypiskt beteende. 

En stor andel av EU-medborgarna motsätter sig pälsfarmning

Folks attityder till pälsfarmning har undersökts i flera europeiska länder. Exempelvis motsätter sig 78 procent av medborgarna i Sverige och 68 procent i Norge pälsfarmning. De senaste uppgifterna kommer från Irland och Grekland, där 80 procent av medborgarna i vartdera landet motsätter sig pälsfarmning.

Nya förbud mot pälsfarmning eller åtstramningar av lagstiftningen har också införts i snabb takt i Europa. De senaste länderna att förbjuda pälsfarmning är Norge, Belgien, Luxemburg och Tyskland. I många andra länder är förslag om förbud mot pälsfarmning under parlamentarisk behandling. Det är till exempel fallet i Polen och Litauen. Norges regering gjorde i april 2019 ett förslag om att förbjuda pälsfarmning i landet. I juni 2019 röstade man om förbudet, och lagen godkändes med klara siffror.

Den finska gallupen beställdes av Animalia och genomfördes av Taloustutkimus Oy i november 2018. 1 000 finländare deltog i enkäten.

Infografik som beskriver människors attityder till pälsfarmning i flera europeiska länder. Innehållet i infografiken förklaras närmare i texten.

• Belgien: 86 procent stöder ett förbud mot pälsfarmning (Ipson/GAIA, 2012). 

• Bulgarien: 75 procent anser att pälsfarmning inte kan accepteras (MBMD, 2018). 

• Danmark: 55 procent motsätter sig pälsproduktion (YouGov, 2017). 

• Estland: 69 procent accepterar inte att vilda djur föds upp och dödas för sina pälsar (National omnibus survey by Kantar Emor/LOOMUS, 2016). 

• Finland: 69 procent av finländarna stöder inte pälsfarmning i dess nuvarande form. 30 procent av finländarna vill förbjuda pälsfarmning helt. 43 procent av finländarna i åldern 25–35 år vill förbjuda pälsfarmning helt (Taloustutkimus/Animalia 2018). 

• Frankrike: 51 procent anser att uppfödningen av djur för deras pälsars skulle borde slopas (Ipsos/OneVoice, 2017). 

• Grekland: 80 procent motsätter sig att djur föds upp och dödas för sina pälsars skull (Metron Analysis/VeGaia, 2018). 

• Irland: 80 procent av medborgarna anser att man borde förbjuda uppfödningen och dödandet av djur för deras pälsar (Red C Research/ISPCA & Respect for Animals 2018). 

• Italien: 91 procent av italienarna motsätter sig all verksamhet som hänger ihop med pälsproduktion (EURISPES “Italy Report”, 2015). 

• Kroatien: 73 procent anser att uppfödningen av djur för deras pälsars skull borde förbjudas i lag i Kroatien (SPEM Communication Group, Animal Friends Croatia, 2006). 

• Lettland: 64 procent understöder inte att djur föds upp och dödas för sina pälsars skull (SolidData/Dzīvnieku brīvība, 2015). 

• Litauen: 67 procent anser att det inte är godtagbart att djur föds upp och dödas för sina pälsars skull (Vilmorus, Tušti narvai, 2016). 

• Nederländerna: 84 procent anser att pälsfarmning inte kan accepteras (Motivaction/Bont voor Dieren, 2015). 

• Norge: 68 procent anser att pälsfarmning är fel (Infact/Dyrevernalliansen 2014). 

• Polen: Enligt 66 procent borde det vara förbjudet att föda upp rävar, mårdhundar och minkar för pälsen. I åldersgruppen 18–35 år stöder 70 procent ett förbud mot pälsfarmning  (Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) Homo Homini/Otwarte Klatki, 2015). 

• Schweiz: 80 procent av schweizarna anser att det är fel att döda djur för pälsprodukter (Integral/Four Paws 2014). 

• Slovakien: 69 procent anser att inte får dödas för sina pälsar (Integral/Four Paws 2014). 

• Storbritannien: 74 procent anser att det är fel att utnyttja djur för pälsprodukter och modeindustrin (YouGov, Four Paws Uk, 2014). 

• Sverige: 78 procent av medborgarna anser att minkar inte borde få födas upp i burar för sina pälsars skull (Demoskop/Djurens Rätt, 2014). 

• Tjeckien: 82 procent anser att djur inte får dödas för sina pälsar (the Czech public opinion research center Centre pro výzkum veřejného mínění, CVVM/Svoboda Zvirat, 2017).  

• Tyskland: 86 procent av tyskarna anser att det är fel att döda djur för pälsprodukter 

• Ukraina: 55 procent anser att djur inte får dödas för sina pälsar (tGfK Ukraine 2018).  

• Österrike: 81 procent av österrikarna anser att det är fel att döda djur för pälsprodukter. (Integral Survey/Four Paws, 2014). 

Översättning: Be Nordling.

Ytterligare information (länken öppnas i en ny flik)

Maaseudun Tulevaisuus: Kansan enemmistö hyväksyy turkistarhauksen varauksin (på finska).

Berätta för en vän:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Mer om: