Turkiseläinten kasvatusmäärä laskenut vuodessa 35 %

Fifurin uudet tilastot kertovat, että turkisalan alamäki jatkuu. Turkistarhoilla kasvatettavien eläinten määrä on romahtanut 35 prosenttia ja nettovientitulot noin neljännekseen edellisvuodesta. Aiempien vuosien virheelliset työllisyysluvut on korjattu. Turkistarhaus työllistää suoraan 540 henkilötyövuotta.

Turkistarhoilla kasvatettiin entistä vähemmän eläimiä. Vuonna 2021 syntyi 2 miljoonaa pentua, kun vuonna 2022 pentuja syntyi 1,3 miljoonaa. Vuonna 2022 ketunpentujen määrä laski 40 prosenttia ja minkinpentujen 31 prosenttia. Supikoirien määrä laski 48 prosenttia. Yhteensä pentujen määrä väheni 35 prosenttia.  

Vielä vuonna 2019 pentuja kasvatettiin 3,1 miljoonaa. Kolmen vuoden takaiseen tilanteeseen nähden pentujen määrä on laskenut 58 prosenttia.  

Turkistarhoja oli vuonna 2022 jäljellä 539. Turkisalan oman arvion mukaan määrä on edelleen pudonnut tänä vuonna noin 412 tarhaan. Vuonna 2021 turkistarhoja oli noin 600 ja vuonna 2016 vielä yli 1 000. 

Turkisviennin arvo on romahtanut. Vuonna 2022 kokonaisviennin arvo oli 232 miljoonaa euroa, kun vuonna 2021 se oli 362 miljoonaa euroa. Kokonaisvienti sisältää kuitenkin myös Suomeen tuodut nahat, joiden viennistä tulot eivät jää Suomeen. Kuvaavampi luku on nettovienti, joka on Suomeen tuotujen nahkojen ja Suomessa tuotettujen nahkojen erotus. Nettoviennin arvo oli vuonna 2022 vain noin 32 miljoonaa, kun se edellisenä vuonna oli vielä 126 miljoonaa. 

Turkisala tuotti veroja ja sosiaaliturvamaksuja 47 miljoonaa euroa vuonna 2022, kun vuonna 2021 vastaava luku oli 87 miljoonaa euroa. 

Turkistarhaus työllistää suoraan vain 540 henkilötyövuotta 

Fifur on korjannut uuteen tilastoonsa aiemmissa tilastoissa olleen virheellisellä laskutavalla saadun työllistävyysluvun. Tilastoon on tuotu uusina kohtina Saga Fursin rinnalle “järjestöt ja tutkimus” (yhteensä 348 henkilötyövuotta) sekä uutena kohta “muokkaus ja värjäys” (88 henkilötyövuotta). Viime vuonna turkistarhaus ja Saga Fur oheistoimintoineen ja kerrannaisvaikutuksineen työllisti yhteensä 1 580 henkilötyövuotta (2021: 1 630). Turkiskasvatus työllisti tilaston mukaan suoraan 540 henkilötyövuotta (2021: 886).  

Animalia selvitti viime vuonna, että aiemmissa tilastoissa käytettiin lukua, jossa välittömät työllisyysvaikutukset oli laskettu kahteen kertaan. Viime vuoden tilastossa kokonaistyöllistävyydeksi ilmoitettiin virheellisesti 3 185.  

Animalian teettämästä ja professori Eija Vinnarin laatimasta selvityksestä turkistarhauksen nykytilasta ja tulevaisuuden vaihtoehdoista selviää myös, että yli puolessa turkistarhausyrityksistä tarhaustoiminta on osa-aikaista, ja näistä suurimmassa osassa toimintaa voidaan pitää selkeästi sivutoimisena.  

Lue lisää (tässä palvelussa):

Animalia-media 18.10.2022: Turkistilojen ja turkiseläinten kasvatusmäärät laskussa

Lue lisää (muualla verkossa): 

Animalia: Turkisala rämpii pohjamudissa – huutokaupan tulos heikko  
Eija Vinnari, Animalia: Selvitys turkistarhauksen nykytilasta ja tulevaisuuden vaihtoehdoista 
Fifur: Turkiselinkeinon tilastot
Tullin Uljas-tietokanta 
Österbottens Tidning: Nu avgörs pälsnäringens öde i Österbotten – ”Alla håller vi andan inför nästa veckas auktion” 

Kuva: Istock.com / technotr

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: