Verkostot muuttavat maailmaa

Sonja Koistinen

Digitalisaation nopea eteneminen on luonut uudenlaisia vuorovaikutusverkostoja, joiden avulla on mahdollista levittää tietoa tehokkaammin kuin koskaan aiemmin.   

Somen aikakausi on nostanut monet ns. tavalliset ihmiset merkittäviksi yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi. Tänä päivänä jokainen voi hyvin pienillä teoilla, kuten jakamalla ajatuksiaan somekanavissaan, vaikuttaa monien muiden ihmisten ajatuksiin ja toimintaan. Moni meistä onkin “influensseri”, somevaikuttaja, tietämättään. Jokainen meistä voi konkreettisesti vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuuden maailma on eläinten hyvinvoinnin kannalta.  

The world is a dangerous place, not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.” — Albert Einstein  

Einsteinin toteamus on tänä päivänä yhtä totta kuin lähes sata vuotta sitten. Tiede tunnustaa, että eläin on tunteva olento, mutta silti ihminen kohtelee eläimiä usein piittaamattomasti ja jopa julmasti. Suurin osa ihmisistä ei tätä hyväksy, mutta arjen kiireiden keskellä hyväsydäminenkään ihminen ei usein ehdi miettiä saati harjoittaa eläinystävällisiä toimintamalleja omassa elämässään. Tämä on yksi suurimmista syistä siihen, miksi positiiviset muutokset tapahtuvat hyvin hitaasti.   

Muutos edellyttää tietoa vaihtoehtoisista toimintatavoista. Verkostot mahdollistavat tiedon leviämisen nopeasti laajalle alueelle. Viime vuosikymmenen aikana digitalisaatio on edennyt jättiläisharppauksin ja tämän kehityksen seurauksena syntyneet uudenlaiset verkostot ovatkin avainroolissa muutoksen aikaansaamisessa.  

Verkostojen voima  

Maailma on täynnä erilaisia verkostoja; solunsisäiset prosessit koostuvat vuorovaikutusten verkostoista, aivot synnyttävät tietoisuuden neuroniverkoston sähköisten ja kemiallisten vuorovaikutusprosessien seurauksena. Myös ihmiskunta muodostaa vuorovaikutusten verkoston.  

Verkostot voivat olla näennäisesti hyvin erilaisia, mutta lähemmin tarkasteltaessa niiden toimintaperiaatteissa on havaittavissa samoja lainalaisuuksia. Jos tunnemme mekanismit, jotka ovat vastuussa tiedon tehokkaasta siirtymisestä ihmisten muodostamissa sosiaalisissa verkostoissa, voimme hyödyntää verkoston voimaa pyrkiessämme muuttamaan maailmaa toivomaamme suuntaan. Digitalisaatio on tuonut meidät lähemmäs toisiamme kuin koskaan aiemmin. Tätä uutta läheisyyttä voidaan käyttää hyväksi, kun pyritään vaikuttamaan massojen toimintaan esimerkiksi siten, että eläimiä alettaisi kohdella paremmin globaalilla tasolla.  

Verkoston toimintaan vaikuttaminen edellyttää sen toimintaperiaatteiden tuntemista. Verkosto koostuu solmuista, jotka ovat yhteydessä toisiinsa linkkien välityksellä. Keskenään tasa-arvoiset solmut muodostavat yhteyksiä keskimäärin samaan määrään muita solmuja. Suurin osa luonnossa havaituista verkostoista ei ole tässä mielessä tasa-arvoisia; monissa verkostoissa on havaittavissa ns. “hubeja”, vaikutusvaltaisia solmuja, jotka muodostavat yhteyksiä suureen määrään muita solmuja. Suuresta yhteyksien määrästä johtuen hubeilla on suuri vaikutusvalta koko verkoston toimintaan.  

Ihmiskunnan hubeja ovat perinteisesti olleet vaikutusvaltaiset ihmiset, joilla on paljon kontakteja, kuten esimerkiksi julkisuuden henkilöt, poliitikot, valtioiden ja liike-elämän johtohahmot. Tällaisilla henkilöillä on valta vaikuttaa moniin muihin ihmisiin. Viimeisen vuosikymmenen aikana digitalisaatio on muuttanut tämän perusasetelman ja tuonut vaikuttamisen mahdollisuuden jokaisen ulottuville. Somen aikakaudella ei tarvitse olla julkisuuden henkilö ollakseen hubi. Monella aivan tavallisella ihmisellä on kymmeniä, tai jopa satoja tai tuhansia sosiaalisen median kontakteja. Verkostojen maailmassa kontaktit ovat valtaa. Nykymaailmassa moni tavallinen ihminen onkin ns. “mini-hubi”, joka voi somessa mielipiteensä ilmaisemalla vaikuttaa monien muiden ihmisten mielipiteisiin, niin hyvässä kuin pahassakin.   

Tämä verkostojen perusominaisuus, hubien tärkeys toiminnalle, yhdistettynä etenevään digitalisaatioon avaa oven uusille vaikuttamistavoille, jotka eivät olleet mahdollisia vielä vuosikymmen sitten.  

Sinä voit muuttaa maailmaa  

Ihmiset saattavat toisinaan jättää julkaisematta eläinten kohteluun liittyviä todellisia mielipiteitään somekanaviinsa siinä pelossa, että leimautuvat seuraajiensa silmissä “aktivisteiksi”. Nykymaailmassa eläinten edun ajaminen kuitenkin katsotaan kasvavassa määrin sosiaalisesti hyväksytyksi asiaksi, joten tällainen pelko on usein turha. Ihminen saattaa myös ajatella, ettei omalla pienellä teolla ole vaikutusta suuressa kuvassa ja jättää siksi jakamatta todellisia mielipiteitään. 

Verkostojen maailmassa yksikin jako on kuitenkin merkityksellinen, sillä se altistaa seuraajat tiedolle. Jokainen altistuminen mahdollistaa muutoksen. Jos edes yksi seuraajasi alkaa julkaisusi jälkeen pohtia asioita uudella tavalla ja jakaa ajatuksiaan eteenpäin omille kontakteilleen, olet onnistunut signaaliketjureaktion alullepanossa. Jokainen julkaisu eläinten puolesta on tästä syystä arvokas.   

Meistä jokaisella on valta valita, millainen solmu tai “mini-hubi” olemme; olemmeko verkoston osa, joka välittää positiivista muutosta edistävää tietoa eteenpäin, vai osa, johon signaali pysähtyy.   

Älä epäröi jakaa ajatuksiasi sinulle tärkeistä asioista kanavissasi. Kertomalla vaikutuspiirissäsi oleville ihmisille omista arvoistasi, annat heille mahdollisuuden muuttaa omaa elämäänsä ja siirtää tietoa eteenpäin omalle lähipiirilleen. Olemalla oman lähipiirisi positiivinen hubi voit elinaikanasi vaikuttaa lukemattomiin muihin solmuihin ja hubeihin.   

Sinulla on valtaa. Aloita käyttämään sitä jo tänään eläinten hyväksi!   

Those who have the privilege to know have the duty to act.”  — Albert Einstein 

Kuva: Alejandro Villa / Unsplash 

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: