Eläinten merikuljetusten onnettomuudet korostavat alan eettistä kestämättömyyttä

Elina Hietanen & Erja Laakkonen

Suezin kanavaan ruuhkautuneiden laivojen lastina on myös eläviä eläimiä. Viime aikoina muistakin eläinten merikuljetuksiin liittyvistä poikkeus- ja onnettomuustilanteista on uutisoitu myös Suomessa.  Eläviä eläimiä kuljetetaan globaalisti meriteitse satoja miljoonia yksilöitä, mutta esimerkiksi Suomessa asia on ollut aiemmin niukasti esillä. 

Suezin kanavaan jäi odottamaan ainakin 20 karjaa kuljettavaa alusta, kun konttialus Ever Given jäi kanavaan jumiin. Noin 200 000 kanavalla loukussa olevaa eläintä tulevat arvioiden mukaan kuolemaan aluksille. Hieman tätä ennen yli 2 000 nautaa hätäteurastettiin niiden vietettyä kolmisen kuukautta Karim Allah ja Elbeik -aluksilla, kun useat maat kieltäytyivät ottamasta niitä vastaan peläten niillä olevan sairauksia. Paljon huomiota sai myös Mustallamerellä Midian sataman edustalla loppuvuonna 2019 tapahtunut haveri, jossa liki 15 000 lammasta jäi osittain uponneeseen laivaan.  

EU-maissa elävien eläinten merikuljetuksia sääntelee EU:n eläinkuljetusasetus. Sen mukaan eläinkuljetuksia on valvottava määränpäähän saakka, vaikka se sijaitsisi EU:n rajojen ulkopuolella. Raportointi ei kuitenkaan toimi, mikä todettiin keväällä 2020 julkaistussa Euroopan komission tutkimusraportissa. 

Poikkeustilanteissa riskit kasvavat 

Pitkät merikuljetukset ovat riskialttiita: ahtaat tilat, vaihtelevat lämpötilat ja stressi altistavat eläimet sairauksille ja loukkaantumisille. Eläimiä kuolee matkojen aikana myös nälkään ja janoon. Kansainväliset eläinsuojelujärjestöt ovat julkaisseet lastaustilanteista ja määränpäämaiden teurastamoilta kuvamateriaalia, joka on paljastanut eläinten väkivaltaista kohtelua. 

Eläinten hyvinvoinnissa on osoitettu olevan runsaasti puutteita merikuljetusten aikana. Yllättävissä tilanteissa hyvinvointiin liittyvät haasteet pahenevat edelleen. Onnettomuudet osoittavat, että poikkeuksellisissa tilanteissa eläinten hyvinvointia ei ole pystytty turvaamaan.  

Pitkiä jonoja rajoilla  

Eläinten merikuljetuksiin liittyvien onnettomuuksien isona ongelmana on ollut byrokratia. Karim Allah ja Elbeik -aluksilla jumissa olleet eläimet eivät päässeet maihin kuukausiin, kun maat neuvottelivat keskenään niiden sijoituspaikasta. Nyt Ever Givenin onnettomuuden sattuessa eläimiä ei ole voitu päästää pois aluksista maihin byrokraattisista syistä.  

Eläimet kuljetetaan satamiin maitse. Riskit maakuljetuksissa ovat hyvin samanlaisia kuin merellä: äärimmäiset lämpötilat, ahtaus ja poikkeustilanteet uhkaavat eläinten hyvinvointia ja voivat johtaa kuolemaan kuljetusten aikana. Esimerkiksi koronapandemia ja Brexit ovat ruuhkauttaneet kuljetuksia EU:n sisä- ja ulkorajoille. Jonotusajat ovat venyneet, ja eläimille ei ole voitu osoittaa tiloja jaloitteluun ja lepäämiseen. 

Animalia oli mukana Eurogroup for Animalsin Stop the Trucks -kampanjassa vuosina 2016–2017. Kampanjan tavoitteena oli tiukempi eläinkuljetussääntely koko EU:n alueelle. Vetoomus keräsi yli miljoona allekirjoittajaa. Eurogroup for Animals vaatii EU:ta kieltämään teuraseläinkuljetukset ja Animalia yhtyy vaatimuksiin.  

Kuva: Jo-Anne McArthur / Unsplash

Lähteet (muualla verkossa)

EUobserver 30.3.2021. Some 200,000 animals trapped in Suez canal likely to die

Yle 27.3.2021. Suezin kanavalla on laivajonossa ainakin 20 karjaa kuljettavaa alusta

Eurogroup for Animals 22.3.2021. Spanish authorities find animals onboard the Elbeik in detrimental conditions

Animalia-media 11.6.2020. Tutkimus paljastaa miljoonien meriteitse kuljetettavien eläinten vaaralliset olot

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: