Koronavirus muuttaa, mutta ei pysäytä

Korona-aikana monia asia muuttuu, mutta meitä eläinten asian puolustajia tarvitaan vähintään yhtä paljon kuin ennenkin.  

Toissa viikko päättyi meillä Animaliassa, kuten monessa muussakin työyhteisössä, koronaviruksen leviämisen hidastamiseen liittyviin ensimmäisiin toimenpiteisiin ja niistä viestimiseen. Meidän piti peruuttaa kauan odotettu, erityisesti aktiiveillemme suunnattu koulutuksellinen Kevätpäivä ja siirtää sääntömääräinen vuosikokouksemme myöhemmin pidettäväksi. Vaikka sääntömme määräävät, että vuosikokous tulee pitää maaliskuussa, totesimme jo viime perjantaina, että kansanterveys menee yhdistyslain edelle. Suositimme aluetoimijoillemme kokousten ja tapaamisten perumista. Sittemmin Suomen hallitus onkin kieltänyt yli 10 ihmisen kokoontumiset. 

Viime viikko puolestaan alkoi sen pohtimisella, miten koronavirustilanne vaikuttaa muuhun toimintaamme. Ovatko ihmiset valmiita kuulemaan eläinten oikeuksista ja hyvinvoinnista nyt, kun monen oma tai lähipiirin hyvinvointi on uhattuna ja uudet rajoitukset kuormittavat elämää? Totesimme, että meillä on edelleen oikeus – ja ennen kaikkea velvollisuus – tehdä töitä eläinten aseman eteen. Se ei ole pois ihmisiltä eikä koronaviruksen leviämisen vastaisilta toimilta. Viestinnässämme pyrimme mahdollisuuksien mukaan tuomaan esiin myös positiivia asioita ja tukemaan siten seuraajiemme jaksamista tässä kuormittavassa tilanteessa. 

Viime viikon kuluessa alkoi käydä selväksi, että meitä tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan, sillä koronaviruksen vastaiset toimet vaikuttavat akuutisti eläinten asemaan ja hyvinvointiin. Kattojärjestömme Eurogroup for Animals on vedonnut Euroopan neuvostoon, jotta eläinkuljetukset maiden välillä kiellettäisiin. Nyt rekat seisovat rajoilla, mikä entisestään huonontaa kuljetettavien eläinten tilannetta. Olemme myös huolissamme siitä, miten käy tuotantoeläinten hyvinvoinnin, jos eläintuottajat eivät pysty huolehtimaan niiden ruokinnasta ja muusta hoidosta. Eläinsuojelutarkastuksien ohjaamisesta vastaava Ruokavirasto on jo ilmoittanut, että muut kuin vakaviin eläinsuojelutapauksiin ja eläintautiepäilyihin liittyvät eläinsuojelutarkastukset on laitettava tauolle. Toisin sanoen valtaosa eläinsuojeluvalvonnasta on tauolla ainakin 13.4. asti.  

Suurin osa työstämme on sellaista asiantuntijatyötä, jota voi tehdä ilman fyysistä läsnäoloa jossain tietyssä paikassa. Tärkeä tavoitteemme emakkohäkkien kieltämiseksi on vihdoin saanut tuulta alleen, kun hallitusohjelmassa luvattu vapaaporsitusta edistävä työryhmä on aloittanut toimintansa maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Työryhmä ehti kokoontua kerran, juuri ennen nykyisiä kokoontumisrajoituksia, ja seuraavat kokoukset järjestetään etäyhteyksien kautta. Työryhmässä me ajamme sekä lainsäädännöllisiä että vapaaehtoisia ratkaisuja: porsitushäkit tulee kieltää valmisteilla olevassa eläinsuojelulaissa ja samalla edistää vapaaehtoisia toimia vapaaporsitukseen siirtymiseksi. Animalia on mukana myös tuotantoeläinten, tieteellisiin ja opetustarkoitukseen käytettävien eläinten sekä seura- ja harraste-eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnissa sekä eläinkoelupia käsittelevässä hankelupalautakunnassa, jotka jatkavat toimintaansa etäyhteyksien kautta.  

Heidi Kivekkään työpäivät kuluvat nyt kotona etätöissä.

Animalian työntekijät tekevät tavallisestikin enemmän tai vähemmän etätöitä. Normaalioloissa etätyömahdollisuus tukee jaksamista ja antaa joustoa arkeen. Viime perjantaina siirryimme lähes täysin kotitoimistoille. Viikoittaiset palaverit pidämme etänä. Hoidamme asioita tavallista enemmän puhelimessa ja pikaviestimin, kun sermien sijaan meitä erottaa kilometrien etäisyys toisistamme. Jopa kahvitauot pidämme videopuheluiden välityksellä. Toiminnanjohtajana ja esihenkilönä tilanne tuo eteen uusia haasteita. Miten ne meistä, joilla on pieniä lapsia, järjestävät työnsä lastenhoidon lomassa tai jos päiväkodit menevät täysin kiinni? Miten koordinoin töitä ja tuen toimiston yhteishenkeä kotitoimistolta käsin? Miten tilanne vaikuttaa tukijoihimme? Ilman tukijoitamme emme voi toimia, sillä Animalian työ nojaa lähes täysin yksityisiltä ihmisiltä saamaamme tukeen.  

Me haluamme omalta osaltamme olla hidastamassa koronaviruksen leviämistä. Se ei onneksi estä meitä keskittymästä ydintehtäväämme, eläinten asian ajamiseen. Samalla se avaa mahdollisuuksia kehittää uusia tapoja toimia eläinten puolesta – tällä viikolla muun muassa ideoimme ja suunnittelemme nettikampanjointiamme. Näitä oppeja voimme hyödyntää myös sitten, kun tilanne normalisoituu. 

On harmillista, että toimintaa joudutaan perumaan, siirtämään ja muokkaamaan, mutta toisaalta olen iloinen siitä, että näillä toimilla voimme edesauttaa toistemme hyvinvointia. Tilanne on jo tässä kohtaa tuonut esiin ihmisten solidaarisuutta toisiaan kohtaan. Somessa ja rappukäytävissä tarjotaan naapuriapua ja tavanomaisesta poikkeavat olosuhteet ovat myös herätelleet uudenlaista ymmärrystä esimerkiksi pakolaisia ja saarrossa eläviä ihmisiä kohtaan. Toivon, että tämä tilanne lisää myötätuntoamme, myös muunlajisia eläimiä kohtaan. Pidetään huolta kaikista eläimistä, myös toisistamme.  

Kuva mielenosoituksesta: Eepu Näsi

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: