Kuohunta koronaviruksen ja minkkitarhauksen ympärillä jatkuu

Koronavirus jatkaa leviämistään minkkitarhoilla. Tartuntoja on todettu lisää ainakin Ruotsissa ja Kreikassa. Tanskassa vahvistettiin päätös maan kaikkien minkkien tappamisesta ja minkkitarhauksen kieltämisestä maassa ainakin vuodeksi.

Ruotsissa on löydetty koronavirusta nyt 13 minkkitarhalta. Maassa on jäljellä 37 minkkitarhaa, joten jo yli kolmasosalla tarhoista on todettu virustartunta. Kaikkia maan minkkitarhoja ei ole vielä testattu, joten lisää tapauksia saattaa löytyä. Ruotsissa ei ole tehty päätöstä eläinten lopettamisesta.

Myös Kreikassa koronavirustartuntojen määrä turkistarhoilla on kasvanut testausten lisääntymisen myötä. Kaikkiaan viideltä minkkitarhalta on löydetty virusta. Tämän hetkisten tietojen mukaan Kreikassa on tapettu 2 500 minkkiä koronaviruksen vuoksi, mutta todennäköisesti lisää tartunnan saaneita minkkejä tullaan vielä tappamaan.

Suomessa viranomaiset tulevat testaamaan 30 satunnaisesti valittua minkkitarhaa koronaviruksen varalta. Tähän mennessä tuloksia on saatu 15 tarhalta, joista kaikki ovat olleet negatiivisia. Ruokaviraston ilmoituksen mukaan myöhemmin tullaan testaamaan kaikki Suomen minkki- ja supikoiratarhat.

Kaikkiaan koronavirusta on havaittu minkkitiloilla jo ainakin Tanskassa, Hollannissa, Italiassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Kreikka on viimeisin Euroopan maa, missä tartuntoja on raportoitu. 

Turkishuutokauppayhtiö lopettaa toimintansa

Tanskassa minkkien tartuntatilanne on kaikkein huonoin. Tanskassa on todettu, että minkeissä on syntynyt uusi viruksen muunnos, johon nyt kehitteillä olevat rokotteet eivät välttämättä tehoa. Tämän vuoksi kaikki maan minkit määrättiin lopetettaviksi. Pian kuitenkin todettiin, että valtiolla ei ollut oikeutta päätökseen ilman lakimuutosta. Lakimuutos hyväksyttiin tällä viikolla, joten loputkin Tanskan minkit tapetaan nopealla aikataululla. Yhteensä Tanskassa on ollut noin 15 miljoonaa minkkiä. Lisäksi minkkien kasvatus kielletään vuoden 2021 loppuun asti.

Tanskan minkkitarhauksen alasajo sai myös maailman suurimman turkishuutokauppayhtiö Kopenhagen Furin reagoimaan. Koska yhtiön toiminta on pohjautunut maan omaan minkkituotantoon, ilmoitti yritys lopettavansa toimintansa parin vuoden sisällä. Turkisten huonosta menekistä johtuen yrityksen varastoissa on vielä miljoonia aiemmin myymättä jääneitä turkkeja, mutta kun varastot saadaan myytyä tyhjiksi, loppuu yrityksen toiminta. Tanskan oman minkkikasvatuksen ennustetaan loppuvan kokonaan, vaikka lupa kasvatuksella palautuisikin vuoden tai parin päästä.

Kansainväliset terveystahot huolissaan

Minkkien aiheuttama koronavirusriski on saanut myös vaikutusvaltaiset kansainväliset terveystahot reagoimaan. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC, maailman terveysjärjestö WHO sekä maailman eläintautijärjestö OIE ovat nostaneet erillisissä kannanotoissa esiin huolensa minkkien aiheuttamasta koronavirusriskistä. 

Uusimman kannanoton on tehnyt Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC, joka kantaa huolta erityisesti viruksen muuntumisesta minkkien keskuudessa turkistarhoilla, viruksen tarttumisesta minkeistä takaisin ihmisiin ja mutaatioiden vaikutuksesta tulevien koronarokotteiden tehokkuuteen. 

ECDC suosittelee, että kansallisten viranomaisten tulisi jatkaa ja lisätä testausta ja tarkkailua minkkitarhoilla. Lisäksi tulisi lisätä laboratoriokokeita minkeistä, jotka ovat mahdollisesti saaneet tartunnan. Kannanoton mukaan testausta tulisi jatkaa niin kauan kuin SARS-CoV-2-tartunnat minkeistä ihmisiin ovat mahdollisia.  Jos tilan minkeistä löytyy virusta, ECDC kehottaa harkitsemaan tilan minkkien tappamista ja tilan tuottamien nahkojen hävittämistä. 

Kuva: Salla Tuomivaara

Lähteet (muualla verkossa)

Animalia 19.11.2020. ECDC huolissaan minkkien koronatartunnoista — riskinä rokotteen tehottomuus.
OIE 12.11.2020. OIE statement on COVID-19 and mink.   
WHO 6.11.2020. SARS-CoV-2 mink-associated variant strain – Denmark.
ECDC 12.11.2020. Rapid Risk Assessment: Detection of new SARS-CoV-2 variants related to mink.
Ruokavirasto 16.11.2020. Puolet otantaseurannan minkkitarhoista tutkittu – ei viitteitä koronaviruksesta
Djurens Rätt. Stäng minkfarmerna
prlogos.gr 17.11.2020. Θετικά στον κορωνοϊό γουνοφόρα από τέσσερις ακόμα φάρμες στο Βόιο Κοζάνης

Aiemmin Animalia-mediassa

Tanskan kaikki minkit tapetaan koronaviruksen vuoksi

Koronavirus jatkaa leviämistään Euroopan minkkitarhoilla

Kerro kaverillesi:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram
Jaa artikkeli

Lisää aiheesta: